Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Preinscripció a l'Escola Municipal de Música pel curs 2022-2023, del 2 al 20 de maig10/5/2022


CALENDARI DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACÍÓ

 

 • Publicació oferta inicial de places: 26 d'abril de 2022.
 • Període de preinscripció: Del dilluns 2 al divendres 20 de maig de 2022:
  Telemàticament al registre de l’Ajuntament o al correu electrònic de l’Escola.
  Presencial a l’Oficina d’atenció al ciutadà (OAC) de l’Ajuntament, i a la secretaria de l’Escola amb cita prèvia.
 • Sorteig públic de la lletra a utilitzar en cas d’empat en les sol·licituds: Dilluns, 23 de maig, 21 h (Sala de professors de l'Escola)
 • Publicació de les llistes d’admesos i no admesos: Dilluns, 30 de maig (Tauler d’anuncis de l’Escola i web Ajuntament)
 • Publicació de l’oferta definitiva de places: Dilluns, 30 de maig
 • Període de reclamació: 31 de maig, 1 i 2 de juny (inclosos) (Secretaria de l’Escola)
 • Resolució de reclamacions i publicació dels llistats definitius: Divendres, 3 de juny (Tauler d’anuncis de l’Escola i web Ajuntament)
 • Període de matriculació: Del dilluns 6 al dijous 30 de juny:
  Telemàticament al registre de l’Ajuntament (OAC)
  Presencialment a la secretaria de l’Escola
   

PROTOCOL PER A LA FORMALITZACIÓ DE LA PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA A L’ESCOLA DE MÚSICA PER AL CURS 2021-22

 

1.- PREINSCRIPCIÓ

1.1 Alumnes nous

 

Cal formalitzar, de manera general, la sol·licitud de preinscripció de forma telemàtica  a través de:

 

- la seu electrònica de l’Ajuntament:

 

- tràmits - tràmits freqüents - instància general. Adjuntar instància preinscripció descarregada prèviament.
Descarregar la sol·licitud del web de l’ajuntament, emplenar i signar i enviar telemàticament. Cal tenir signatura electrònica.

 

-mitjançant correu electrònic oficial de l’Escola de Música. escolamusica@olesademontserrat.cat

 

Descarregar la sol·licitud del web de l’Ajuntament, i enviar la emplenada i signada juntament amb el NIF/NIE, o altra documentació identificativa escanejada o fotografiada a l’adreça oficial de correu electrònic de l’Escola de Música.


L’escola ha de respondre amb un correu de confirmació, com a justificant de la formalització de la sol·licitud de pre inscripció.

 

El model de sol·licitud de preinscripció es troba a disposició en el web de l’ajuntament per poder lo descarregar, omplir i guardar. S'hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil.

 

De manera excepcional, per als casos en què la família no pugui fer el tràmit telemàticament de presentació de sol·licitud, aquesta es podrà presentar presencialment amb cita prèvia a:

 

-Oficina d’atenció al ciutadà (OAC) de l’Ajuntament

En aquest cas, s’haurà de demanar la cita prèvia AQUÍ utilitzant el telèfon de l’ajuntament (93 778 00 50), o la pagina web

 

-Secretaria de l’Escola Municipal de Música amb cita prèvia:

 

Telèfon: 93 778 0050 ext 3111

Horaris: de dilluns a divendres de 17 a 21 h

 

1.2 Alumnes vigents

 

Cal la confirmació de la continuïtat de la plaça i /o sol·licitud de canvis i modificacions o baixes dels alumnes vigents per al proper curs, en les mateixes dates de la preinscripció a través de:

 

-Telemàticament: a través de la plataforma Gwido (aplicació que fa servir l’escola)

 

-Mitjançant correu electrònic oficial de l’Escola de Música. escolamusica@olesademontserrat.cat

 

-Presencialment amb cita prèvia: Oficina d’atenció al ciutadà (OAC) de l’Ajuntament

 

En aquest cas s’haurà de demanar la cita prèvia utilitzant el telèfon de l’ajuntament (93 778 00 50), o la pagina web https://citaprevia.olesademontserrat.cat/olesademontserrat/#nbb

 

Els alumnes vigents que trien instrument per primer cop (alumnes actuals de Música i Moviment 1), hauran de seguir el mateix procediment que els alumnes nous (Veure punt 1.1)

 

2.- MATRÍCULA

 

Tant els alumnes nous com els vigents hauran de formalitzar la matrícula i presentar la documentació que l’acompanya.

 

Una vegada l’alumne/a ha estat admès, des de la secretaria de l’Escola es genera un document de matrícula que s’enviarà al correu electrònic indicat en el formulari de preinscripció a l’alumne/a o a la família, si és menor d’edat.

 

El document de matrícula s’ha de presentar signat acompanyat de la següent documentació:

-       Model de domiciliació bancaria signat, si s’escau

-       Sol·licitud de beneficis fiscal, si s’escau

 

De forma general aquests documents es presentaran de forma telemàtica AQUÍ

 

 

De manera excepcional, per als casos en què l’alumne/a o la família no pugui fer el tràmit telemàticament, aquest es podrà presentar presencialment  amb cita prèvia a:

 

-Oficina d’atenció al ciutadà (OAC) de l’Ajuntament

En aquest cas, s’haurà de demanar la cita prèvia utilitzant el telèfon de l’ajuntament (93 778 00 50), o la pagina web https://citaprevia.olesademontserrat.cat/olesademontserrat/#nbb

 

-Secretaria de l’Escola Municipal de Música amb cita prèvia

Telèfon: 93 778 0050 (ext 3111)

Horaris: de dilluns a divendres de 17 a 21 h

 

Les consultes es poden adreçar a la secretaria de l’Escola Municipal de Música mitjançant el correu electrònic o per telèfon en l’horari d’atenció al públic

Telèfon: 93 778 0050 (ext 3111)

Horaris: de dilluns a divendres de 17 a 21 h

Correu electrònic: escolamusica@olesademontserrat.cat

 

Durant el període entre la preinscripció i la matriculació:

 

- Es continuaran acceptant sol·licituds, tant d’alumnes nous com d’alumnes vigents però seran considerades sol·licituds presentades fora de termini.

 

- Les sol·licituds fora de termini d’alumnes nous i les de canvis o ampliacions d’alumnes vigents, hauran d’esperar la resolució de les sol·licituds presentats dins el termini i es podran admetre amb les places que quedin vacants.

 

Al llarg del curs es poden admetre nous alumnes sempre que hi hagin vacants.


 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional