Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Reglament per la cessió temporal d'habitatges mitjançant un contracte de lloguer19/7/2021


El Ple de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat en sessió ordinària del dia 25 de març de 2021 va aprovar inicialment el Reglament per a la cessió temporal d’habitatges mitjançant un contracte de lloguer. No havent-se presentat cap reclamació contra l’acord d’aprovació inicial, ha quedat aprovat definitivament el 26 de maig de 2021. 
 
L'habitatge és un bé de primera necessitat i el seu accés queda definit com a dret en la normativa internacional, espanyola i catalana, però la realitat socioeconòmica dels últims anys ha suposat per a moltes unitats de convivència l’empitjorament de la seva situació residencial o la manca d’accés a un habitatge digne.
 
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat gestiona i administra el parc d’habitatges de propietat municipal amb un reglament d’adjudicació com a eina que regula amb transparència i rigor l’assignació d’un habitatge seguint uns barems determinats. Aquest parc d’habitatges públic té com a objectiu principal l’allotjament de les persones que necessiten accedir a un habitatge amb caràcter temporal i, és per això, que s’ofereixen en règim de lloguer. Però és un parc que també ha de contribuir a altres polítiques com el reequilibri demogràfic dels barris d’Olesa de Montserrat o l’estímul d’alternatives habitacionals com compartir habitatge.


L’objectiu d’aquest Reglament és definir i concretar les condicions per les quals se cedeix un habitatge, a través d’un contracte de lloguer, per atendre les necessitats de la població amb risc d’exclusió residencial.

 

Podeu consultar-lo al detall al document adjunt


Document
PDF - Reglament per a la cessió temporal d'habitatges mitjançant un contracte de lloguer (juliol 2021)


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional