Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Preinscripcions per al curs 2021-20228/3/2021


El 15 de març comença preinscripció escolar per 2n cicle infantil i primària i el 17 per secundària. Aquest curs tot el procés es telemàtic.


Del 16 al 24 de març l’Ajuntament habilita un punt de suport presencial per acompanyar a aquelles famílies que així ho necessitin durant el procediment.

 

Serà imprescindible demanar cita prèvia a : escolaritzacio@olesademontserrat.cat i trucant a 937780050- ext 3511 i 3512. I allà se’ls donarà hora i dia d’atenció i s’explicarà el circuit. L’atenció serà els dies indicats de 10 a 12h del matí i dijous 18 de 17 a 19h.

 • La responsabilitat de la tramitació recau sobre la família que és qui haurà d’introduir les dades a l’ordinador. Des de l’ajuntament es farà aquest acompanyament i suport en els passos seguir.
 • A mode de previsió es pot anar digitalitzant la informació necessària.
   

Aspectes a tenir presents per preparar la preinscripció

 

 Quins documents són necessaris?

 

 •  Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  Quan l'alumne estigui en situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 •  DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne.
  Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.
 •  Per acreditar criteris de prioritat:
  • Proximitat del domicili habitual a l’escola: Olesa és zona única. 
  • Proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el/la tutora legal a l’escola: En el cas de les persones assalariades, és suficient si s'aporta el contracte laboral o un certificat emès per l'empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s'haurà de presentar el model de l'Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l'activitat.
  • Discapacitat igual o superior al 33% d’un membre de la unitat familiar: cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També es pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan sigui oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
  • Renda garantida de ciutadania: aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Família.
  • Família nombrosa o monoparental: Aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho perquè es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà presentar el carnet de família nombrosa o el de família monoparental.

Com pots digitalitzar documents?

 

Tots els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar.

 

Com pots digitalitzar documents per als tràmits en línia – YouTube

 

 

Quina és l’edat per accedir a cada nivell educatiu? 

 

Quina és l'edat per accedir a cada nivell educatiu

 

 

Des del departament d'Ensenyament s'ha obert una bústia on es poden adreçar totes les consultes: escolaritzacio@olesademontserrat.cat

 

 
Tota la informació referent a la preinscripció escolar per al curs 2021-2022 també la podeu consultar a l'apartat específic del web municipal (trobareu un bànner en portada) o al portal de la Generalitat preinscripcio.gencat.cat.Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional