Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Modificació del reglament per a la cessió temporal d'habitatges de lloguer16/2/2021


L'habitatge és un bé de primera necessitat i el seu accés queda definit com a dret en la normativa internacional, espanyola i catalana. La realitat socioeconòmica dels últims anys ha suposat per a moltes unitats de convivència l’empitjorament de la seva situació residencial o la manca d’accés a un habitatge digne. La situació sostinguda en el temps, i en el darrer any especialment, de greu dificultat econòmica i social, juntament amb els elevats preus dels habitatges de lloguer amb una oferta manifestament insuficient, ha conduït a una situació d’emergència habitacional.

 

El reglament vigent, aprovat l'any 2009, té alguns criteris que necessiten ser revisats i actualitzats a la realitat actual de les persones residents al municipi, i que en les darreres convocatòries s’ha fet palesa aquesta necessitat: els ingressos mínims i màxims de les unitats de convivència de les possibles persones adjudicatàries; l’antiguitat en el padró municipal; els imports de lloguer i les tipologies d’habitatges del parc públic; les valoracions objectives de les casuístiques de les persones sol·licitants; la llista d’espera; etc.

 

Consulteu el docudment del reglament vigent actualment i l'exposició de motius per a la seva modificació.
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional