Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Pla d'obertura de l’Escola Municipal de Música d’Olesa curs 2020-21 Covid-1921/9/2020


Aquest pla té com a objectiu establir els processos a desenvolupar per a l'obertura del centre amb els protocols de seguretat i prevenció per la COVID-19 establerts per les autoritats sanitàries i garantir la logística del nivell d’activitat docent i de serveis establerta pel Departament d’Educació, la regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament i la Direcció del Centre. Caldrà que sigui aprovat pel Consell Escolar i forma part de la Programació General Anual de centre.

 

La prioritat és l’obertura del centre amb la màxima normalitat possible. Amb tot, la situació d’incertesa continua i per això es fa necessària l’aplicació continuada d’una sèrie de mesures que comporten canviar de manera notable el funcionament del centre en diversos aspectes.

 

Des de l’escola, amb aquesta idea de màxima normalitat possible, es vetllarà perquè:

• Tots els alumnes (infants, adolescents i adults) puguin seguir els seus aprenentatges de manera presencial.
• Se segueixin les instruccions sanitàries per tal que l’escola pugui ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible i, entre tots, contribuïm al control de l’epidèmia i, quan escaigui, a la ràpida identificació de casos i de contactes. 

 

En aquest sentit, caldrà que famílies, mestres i tot el personal del centre s'involucrin i comprometinper a garantir els dos grans pilars per fer front la pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat.

 

Els pares i mares o tutors legals rebreu la informació de les mesures adoptades a l’escola en relació amb la prevenció i control de la COVID-19.

 

Aquest document vol també ajudar a aportar la informació necessària per orientar als implicats en les accions que siguin necessàries davant de qualsevol situació possible.

 

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 20-21 i en coherència amb la realitat del centre i l’evolució del context epidemiològic.


Consulteu tots els detalls del Pla d'Obertura de l'Escola de Música  per al curs 2020-21, així com del Pla de Contingència, als documents adjunts.
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional