Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Pla d'obertura de les llars d'infants municipals del curs 2020-21 Covid-193/9/2020


Aquest pla segueix les Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya de 30 de juny de 2020 i les directrius aprovades pels Departaments de Salut i d’Educació en el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per Covid 19 de 3 de juliol.

 

Aquest és un document provisional, i al setembre s’aprovarà per Consell Escolar (pendent data d’ aprovació) el definitiu, i tindrà el vist i plau de l’Ajuntament com també formarà part de la Programació General Anual de centre i estarà disponible al web municipal i dels respectius centres.

 

La prioritat és l’obertura dels centres amb la màxima normalitat possible. Amb tot, la situació d’incertesa continua i per això es fa necessària l’aplicació continuada d’una sèrie de mesures que comporten canviar de manera notable el funcionament dels centres.

 

Des de les llars, amb aquesta idea de màxima normalitat possible, es vetllarà perquè:

• Tots els infants puguin seguir els seus aprenentatges de manera presencial.
• Se segueixin les instruccions sanitàries per tal que l’escola pugui ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible i, entre tots, contribuïm al control de l’epidèmia i, quan escaigui, a la ràpida identificació de casos i de contactes


En aquest sentit, caldrà que famílies, mestres i tot el personal del centre s'involucrin i comprometin per a garantir els dos grans pilars per fer front la pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat.

 

Els pares i mares o tutors legals rebreu la informació de les mesures adoptades a la llar en relació amb la prevenció i control de la COVID-19.

 

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 20-21 i en coherència amb la realitat del centre i l’evolució del context epidemiològic.

 

Consulteu els documents adjunts sobre l'organització de l'obertura del curs amb grups de convivència i socialització estables, mesures de prevenció personal, control de símptomes, gestió davant de possibles casos, organització del centre, criteris per a la configuració dels grups i espais, horaris, circulació d’entrades i sortides, etc.

 
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional