Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Procés selectiu de tres llocs d'Educador/a Social30/1/2019


OFERTA DE TRES LLOCS DE TREBALL D'EDUCADOR/A SOCIAL

 

Lloc de treball: Educador/a social

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, els aspirants hauran de: 

  1. Estar en possessió de la titulació acadèmica de Diplomatura o grau en educació Social o equivalent

En tots els casos que es tracti d'un títol equivalent als exigits, haurà d'adjuntar-se un certificat, expedit per l'òrgan competent, que n'acrediti l'equivalència. En cas de titulacions obtingudes a l'estranger hauran d'acompanyar-se de l'ordre ministerial de reconeixement de títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de l'homologació i consolidació de títols i estudis estrangers.

  1. Estar en possessió del certificat de nivell C de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, d’acord amb l’establert a la base general quarta.

 Jornada de treball: jornada complerta

 

Accés: Provisió en propietat plantilla personal laboral

 

Període de presentació d’instàncies: Del 30 de gener al 18 de febrer de 2019
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional