Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Oferta de treball de dues places en propietat de treballadors/es socials i tres places en propietat d'educadors/es socials OOP201716/8/2018


OFERTA DE DUES PLACES EN PROPIETAT DE TREBALLADOR/A SOCIAL I DE TRES PLACES EN PROPIETAT D’EDUCADOR/A SOCIAL

 

Lloc de treball: Treballador/a Social i Educador/a Social

 

Titulació acadèmica mínima requerida: Estar en possessió de la següent titulació:

  • Treballador/a social: diplomatura o grau en Treball Social o equivalent.
  • Educadors/res Socials: diplomatura o grau en Educació Social, o equivalent, i/o acreditació de l'habilitació per a l'exercici segons allò determinat a la disposició transitòria quarta de la llei 15/1996, de 15 de novembre, de Creació del Col·legi d'Educadors i Educadores Socials de Catalunya.

 

En tots els casos que es tracti d'un títol equivalent als exigits, haurà d'adjuntar-se un certificat, expedit per l'òrgan competent, que n'acrediti l'equivalència. En cas de titulacions obtingudes a l'estranger hauran d'acompanyar-se de l'ordre ministerial de reconeixement de títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de l'homologació i consolidació de títols i estudis estrangers.

 

Requisits:    A més de les condicions de les bases generals exposades al Web municipal:

 

-Certificat nivell C1 català

 

Jornada de treball: Completa

 

Accés: Provisió en propietat plantilla personal laboral

 

Període de presentació d’instàncies: des de l’endemà de la seva publicació al DOGC fins el 20 de setembre 2018.

 

 
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional