Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Oferta d'un lloc de treball per a la cobertura interina d'un/a arquitecte/a superior6/8/2018


 

Determinar el dia, l’hora i el lloc de les proves per a la cobertura interina d’un lloc de treball d’arquitecte/a superior.

 

Dia:17 d’octubre de 2018

Hora: 9 hores del matí

Lloc: Casa de Cultura de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Adreça: Salvador Casas, 26

Proves previstes inicialment: prova 1, prova 2 i prova 3.

 

OFERTA D’UN LLOC DE TREBALL COBERTURA INTERINA D’ARQUITECTE/A SUPERIOR

 

Lloc de treball: Arquitecte/a superior

 

Requisits:

 

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, les persones aspirants hauran d'acreditar el següent:

 

  1. Estar en possessió de la titulació acadèmica d’arquitectura superior o equivalent.
  2. Estar col·legiat/ada
  3. Estar en possessió del certificat de nivell C1 de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, que s’hauran d’aportar en el moment de presentar la instància.

 

Jornada de treball: jornada complerta

 

Període de presentació de sol·licituds: Del 7 al 27 d’agost de 2018.
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional Logo Infoparticipa 2017