Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Oferta d'1 plaça de Tècnic/a superior de Promoció Econòmica26/2/2021


PROCÉS SELECTIU PER PROVEÏR EN PROPIETAT UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

 

Places: 1 plaça de TÈCNIC/A SUPERIOR PROMOCIÓ ECONÒMICA, classe tècnica, categoria de tècnics/ques superiors, del grup de titulació A1, de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, els aspirants hauran de:

 

  • Estar en possessió de la titulació acadèmica mínima de títol de llicenciatura, grau universitari o equivalent.
  • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d'algun dels certificats o titulacions equivalents

 

Procés selectiu: concurs-oposició. Torn lliure

 

Període de presentació d’instàncies: De l’1 al 22 de març de 2021, ambdós inclosos.

 

Documentació: Durant el termini de presentació d’instàncies només cal aportar el model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable (degudament emplenat i signat), que trobareu a l’apartat documents d’aquesta oferta, així com la documentació acreditativa del compliment dels requisits.

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits’ de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia. 

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   23,15 €

 

Si opteu per tramitar la vostra sol·licitud electrònicament, rebreu l'autoliquidació de la taxa de drets d'examen mitjançant correu electrònic.

 

Si teniu dubtes sobre la tramitació de la vostra sol·licitud en línia, disposeu del Servei OAC 360º que us atendrà per telèfon (935 954 759)  o via correu electrònic (oac360@olesademontserrat.cat).

 

22/04/2021 S'ha publicat la llista provisional de persones admeses i excloses, així com el dia, hora i lloc de les proves, que es duran a terme el:

 

Dia: 12 de maig de 2021
Hora: 09:00 hores
Lloc: Casa de Cultura
Adreça: c. Salvador Casas, 26
Proves previstes inicialment: Prova 1, prova 2 i prova 3

 

14/05/2021 S'ha publicat els resultats parcials corresponent a les proves 1, 2 i 3. Es convoca a les persones que han superat les proves anteriors a la realització de les proves 4 i 5 que es duran a terme:

 

Dia: 21 de maig de 2021
Hora: 8:00 h del matí
Lloc: Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)
Proves inicialment previstes: Prova 4 i prova 5
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional