Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Oferta d'una plaça d'Enginyer Superior17/6/2019


PROCÉS SELECTIU PER PROVEÏR EN PROPIETAT UNA PLAÇA D’ENGINYER SUPERIOR

 

Plaça: Enginyer superior, escala d’administració especial, sotsescala tècnica, categoria de tècnics de grau superior, grup de classificació A1

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, els aspirants hauran de:

  1. Estar en possessió de la titulació acadèmica d’enginyer superior o equivalent.
  2. Estar en possessió del certificat de nivell C de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, que s’hauran d’aportar en el moment de presentar la instància.

 

Procés selectiu: concurs-oposició

 

Període de presentació d’instàncies: del 09 d'agost al 28 d'agost de 2019, ambdós inclosos.

 

25/09/2019 S'ha publicat la llista provisional d'admesos i d'exclosos.

 

14/11/2019 S'ha publicat el Decret de nomenament dels membres del tribunal i la determinació del dia, hora i lloc de les proves selectives.

 

Dia: 27 de novembre de 2019

Hora: 9.30 hores del matí

Lloc: Casa de Cultura de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Adreça: c. Salvador Casas, 26

Proves inicialment previstes: 1, 2 i 3

 

19/11/19 Prova de català:

Dia: 28 de novembre de 2019

Hora: 9.30 hores del matí

Lloc: Casa de Cultura de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat

Adreça: c. Salvador Casas, 26

 
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional