Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Procés selectiu EOT per proveir en propietat una plaça de Conserge d'escola3/10/2022


PROCÉS SELECTIU PER PROVEÏR EN PROPIETAT UNA PLAÇA DE CONSERGE D’ESCOLA

 

Places: UNA plaça/es de CONSERGE D’ESCOLA, classe personal d'oficis, categoria d’operari, del grup titulació AP, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat

 

Descripció de lloc de treball:

Denominació:             Conserge d’escola

Relació jurídica:         personal laboral fix

Grup de classificació: AP

Retribucions:              Salari base subgrup AP; CD nivell 14; CE anual 4.758,04 €

Funcions:                   Les pròpies del lloc de treball i específicament les corresponents a la fitxa de lloc de treball, que trobareu a les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, les persones aspirants hauran de:

 • Estar en possessió de la titulació acadèmica mínima de certificat escolaritat o equivalent.
 • Estar en possessió del certificat de nivell elemental (B1) de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.
 • Certificat d’inexistència de delictes de naturalesa sexual

 

Procés selectiu: Sistema concurs de mèrits, d’acord amb els preceptes establerts per als processos d’estabilització de l'ocupació temporal a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, disposició addicional 6a.

 

Període de presentació d’instàncies: del 3 al 13 d’octubre de 2022, ambdós inclosos.

 

Documentació:

 • Document d’identificació DNI o equivalent
 • Declaració responsable conforme es reuneixen tots els requisits previstos a les corresponents bases específiques (model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable).
 • Formulari d’autovaloració de mèrits i declaració responsable de veracitat de la informació al·legada en la fase de concurs
 • Currículum vitae.
 • Nivell B1 català
 • Certificat delictes naturalesa sexual

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits’ de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   8,10 €

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

L'ajuntament ha establert un nou tràmit a Recursos Humans per descarregar el model d'autoliquidació de la taxa de drets d'examen i fer el pagament en línia. Trobareu el tràmit clicant aquest enllaç: Autoliquidació de la taxa de drets d'examen. També podeu consultar el full informatiu.

 

 Consulteu les bases generals i específiques d’aquest procés selectiu. 

 

17/11/2022 S'ha publicat la llista provisional de persones admeses i excloses, així com el dia, hora i lloc de la prova de català i de l'entrevista personal:

 

PROVA CATALÀ

Dia: 1 de desembre de 2022
Hora: 10:00 h
Lloc: Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)

 

28/11/22 S'ha publicat la llista definitiva de persones admeses i excloses així com els horaris de les entrevistes:

 

ENTREVISTES

Dia:        1 de desembre de 2022      

Lloc:       Ajuntament d’Olesa de Montserrat (Pl Fèlix Figueras i Aragay s/n)

                Sala de reunions 1 (1a planta)

Horari:

HORA

ASPIRANT

9:00

AZNAR GUERRERO ANA MARIA

9:20

BELOKI I FONTANÉ GAIZKA

9:40

BERLANGA CAMPOS ANTONIA

10:00

ABRIL ESCOLANO DANIEL

10:20

CUBERO FERNANDEZ JOSE MANUEL

10:40

GONZALEZ JIMENEZ ANA BELEN

11:00

KUONG MEJIA JHON HARRY

11:20

ORTIZ COLLADO RAFAEL

11:40

RESTIBO VILLAMARIN MARIA CLAUDIA

12:00

VIDAL PLANA MARIA CRISTINA

   

12:40

CORTADA MATAS JOAQUIN

13:00

GAMEZ TORRES JUAN CARLOS

13:20

INIESTA ALFONSO ANGEL

13:40

JIMENEZ SANCHEZ FRANCISCO

 

Dia:        2 de desembre de 2022      

Lloc:       Ajuntament d’Olesa de Montserrat (Pl Fèlix Figueras i Aragay s/n)

                Sala de reunions 1 (1a planta)

Horari:

HORA

ASPIRANT

9:00

MEDINA CATLLA JOSE

9:20

SAIZ MESTRES SERGI

9:40

SANCHEZ ENAJAS MELANY

 

 

 

 
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional