Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Borsa de treball d'Enginyer/a especialista en eficiència energètica13/4/2022


PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL D’ENGINYER/A

 

Lloc de treball: d’ENGINYER/A, escala d’administració especial, sotsescala tècnica, categoria de tècnics de grau superior

 

Descripció del lloc de treball:

Denominació: Enginyer/a

Grup de classificació: A1

Règim: funcionari/ària interí/na

Retribució bruta mensual: SB A1; CD Nivell de destí: 24; CE: 1.071,24€

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, els aspirants hauran de:

  •  Estar en possessió de la titulació universitària d’Enginyer o de Grau en l’àmbit de l’enginyeria, ciències ambientals o equivalent, ja que es busca un perfil especialista en eficiència energètica.
  • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d'algun dels certificats o titulacions equivalents

 

Procés selectiu: concurs-oposició

 

Període de presentació d’instàncies: Del 13 d’abril al 2 de maig, ambdós inclosos.

 

Documentació: Durant el termini de presentació d’instàncies només cal aportar el model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable (degudament emplenat i signat), el DNI i el certificat del nivell de català.

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits’ de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia a l'OAC.

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26=23,15 €

 

Si opteu per tramitar la vostra sol·licitud electrònicament, rebreu l'autoliquidació de la taxa de drets d'examen mitjançant correu electrònic.


  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional