Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Borsa de treball de Monitor/a per a activitats educatives i de lleure23/3/2022


PROCÉS SELECTIU D’URGÈNCIA PER CONSTITUÏR UNA BORSA  DE TREBALL DE MONITORS/ES PER A ACTIVITATS EDUCATIVES I DE LLEURE 

 

Borsa: Per cobrir diferents llocs de treball relacionats amb el desenvolupament de projectes de suport educatiu, i altres possibles actuacions.

 

Condicions del lloc de treball:

 • Jornada de treball a temps parcial (6 hores setmanals), en horari laborable fora de l’horari lectiu dels centres educatius
 • Retribucions: 199,92€ bruts mensuals, més part proporcional de pagues extraordinàries

Funcions i tasques del lloc de treball

 • Oferir eines de suport a l’estudi (organització de tasques, tècniques d’estudi...)
 • Disposar de coneixements de competències bàsiques (llengües i matemàtiques) per fer reforç escolar des de Educació Primària a l’ESO
 • Autogestió i autonomia per a desenvolupar la tasca laboral
 • Capacitat de treball coordinat amb l’equip docent del centre
 • Habilitats relacionals i sensibilitat per a treballar amb infants i adolescents

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, les persones aspirants hauran de:

 • Tenir estudis la titulació mínima de batxillerat o estar cursant cicles formatius de grau superior, estudis universitaris o acabats de graduar.
 • Tenir l’edat mínima de 18 anys.
 • Aportar certificat d’inexistència de delictes de naturalesa sexual, o bé signar el document de declaració jurada i autorització per a la comprovació per part de l’Ajuntament de la inexistència de delictes de naturalesa sexual.
 • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, que s’hauran d’aportar en el moment de presentar la sol·licitud. Les persones que no acreditin el nivell mínim exigit, hauran de realitzar una prova de caràcter obligatori i eliminatori que es qualificarà com a apte/a o no apte/a.

Procés selectiu: concurs-oposició

 

Taxa reguladora: No s’estableix

 

Període de presentació de sol·licituds: Del 24 de març al 4 d’abril, ambdós inclosos.

 

Documentació a presentar:

Finalitzat el termini per a la presentació d’instàncies, i revisades les candidatures, es farà públic el dia, hora i lloc de la prova 1 Entrevista curricular.

 

Les persones que vulguin conservar la nota d’aquesta prova del procés de selecció anterior (2020/2021) i renunciïn a fer-la de nou, ho han de fer constar a la instància inicial.

 

01/04/2022 Les persones que no acreditin el nivell exigit a les bases (C1) de català, hauran de superar la prova de nivell que es durà a terme el dia 7 d'abril de 2022 a les 11h a la Casa de Cultura.

 

Previsiblement, la prova 1 (entrevista curricular) es farà el dia 20 d'abril de 2022. Finalitzat el termini de presentació d'instàncies es farà pública la relació de persones admeses amb el dia, hora i lloc de realització de la prova.

 

13/04/2022 S'ha publicat la llista de persones aspirants admeses i excloses, així com el dia, hora i lloc de les proves selectives:

Dia: 20 d’abril de 2022
Lloc: Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)

 

Horaris:
09:00 ALERT SORRIBAS FRANCESC
09:15 BENMAHDJOUB AMEL
09:30 CARRASCO GARCIA NURIA
09:45 GONZALEZ SORIANO LAURA
10:00 MORERA FERNANDEZ TRINIDAD

 

Les persones aspirants que no hagin acreditat el nivell de suficiència C1 de llengua catalana hauran de superar una prova específica que es durà a terme:

Dia: 21 d’abril de 2022
Hora: 10:00 h del matí
Lloc: Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)


 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional