Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Oferta de cinc places d'Administratiu/va2/3/2020


PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR EN PROPIETAT 5 PLACES D’ADMINISTRATIU/VA

 

Plaça: Administratiu/va, escala d’administració general, sotsescala administrativa, del grup de classificació C1.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, les persones aspirants hauran de:

  1. Estar en possessió de la titulació acadèmica mínima de batxiller superior, formació professional de segon grau, cicle formatiu de grau superior o equivalent.
  2. Estar en possessió del certificat de nivell C1 de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, que s’hauran d’aportar en el moment de presentar la instància.

 

Procés selectiu: concurs-oposició

 

Període de presentació d’instàncies: del 3 al 23 de març de 2020

 

Taxa drets d’examen: 13,60 €, regulada a la ordenança fiscal número 26

 

17/03/2020  En compliment del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, queden suspesos tots els terminis dels procediments administratius tramitats i gestionats per totes les administracions públiques.

 

Per aquest motiu, els terminis dels procediments relacionats amb els processos selectius oberts, queden suspesos durant el període de vigència de l'estat d'alarma, i en el seu cas, les pròrrogues que s'adoptin.

 

28/05/2020 INFORMACIÓ IMPORTANT

 

Els terminis administratius suspesos pel RD 463/2020 es reactiven amb efectes del dia 1 de juny de 2020. Per aquest motiu, el termini per presentar sol·licituds per participar al procés selectiu de 5 places d'administratius/ves finalitzarà el dia 9 de juny de 2020.

 

23/07/2020 S'ha publicat la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, així com la composició del tribunal qualificador i el dia, hora i lloc de les proves:

 

Dia         7 d’octubre de 2020

Hora      9 hores del matí

Lloc       Casa de Cultura de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Adreça  Salvador Casas, 26

Proves   previstes inicialment: prova 1 (Teòrica - coneixements comuns), prova 2 (Teòrica - coneixements professionals) i prova 3 (pràctica – coneixements professionals)

 

20/08/2020 S'ha publicat la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses.

 

Recordeu que el dia de les proves és obligatori portar mascareta, així com bolígraf i document identificatiu original.

 

24/09/2020 S'ha publicat la modificació del lloc de les proves selectives que es duran a terme el dia 7 d'octubre de 2020:

 

Lloc       Edifici de l'Escorxador

Adreça  c. Jacint Verdaguer, 30
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional