Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Oferta d'un lloc de treball interí de tècnic superior d'arxiu17/5/2019


OFERTA D’UN LLOC DE TREBALL INTERÍ DE TÈCNIC SUPERIOR D’ARXIU

 

Lloc de treball: Tècnic superior d’arxiu

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, els aspirants hauran de:

 

 1. Estar en possessió de la titulació acadèmica de llicenciat/ada o el grau en història, història de l’art, humanitats, informàtica i documentació, arxivística i gestió de documents o equivalent.

 

 2. Estar en possessió del certificat de nivell C de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, d’acord amb l’establert a la base general quarta.

 

Jornada de treball: jornada complerta

 

Període de presentació d’instàncies: Del 18 de maig al 6 de juny de 2019.

 

S'ha publicat la llista provisional d'admesos/es i d'exclosos/es.

 

Els aspirants exclosos disposen de 10 dies hàbils per a l'esmena de defectes i possibles reclamacions.

 

Dia, hora i lloc de les proves del procés selectiu:

Dia: 12 de setembre de 2019

Hora: 9 hores del matí

Lloc: Casa de Cultura de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Adreça: Salvador Casas, 26

Proves previstes inicialment: prova 1 (teòrica) i prova 3 (pràctica)

 

S'ha publicat l'esmena de la llista provisional d'admesos/es i d'exclosos/es.

 

S'ha publicat la modificació de la composició dels membres del tribunal.

 

S'ha publicat els resultats parcials de les proves 1 i 2. Properament es convocarà les persones aspirants que han superat aquestes proves per a la realització de les proves psicotècniques i entrevista competencial (proves 4 i 5).

 

 
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional