Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Oferta de cinc places d'Administratiu/va2/3/2020


PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR EN PROPIETAT 5 PLACES D’ADMINISTRATIU/VA

 

Plaça: Administratiu/va, escala d’administració general, sotsescala administrativa, del grup de classificació C1.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, les persones aspirants hauran de:

  1. Estar en possessió de la titulació acadèmica mínima de batxiller superior, formació professional de segon grau, cicle formatiu de grau superior o equivalent.
  2. Estar en possessió del certificat de nivell C1 de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, que s’hauran d’aportar en el moment de presentar la instància.

 

Procés selectiu: concurs-oposició

 

Període de presentació d’instàncies: del 3 al 23 de març de 2020

 

Taxa drets d’examen: 13,60 €, regulada a la ordenança fiscal número 26

 

17/03/2020  En compliment del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, queden suspesos tots els terminis dels procediments administratius tramitats i gestionats per totes les administracions públiques.

 

Per aquest motiu, els terminis dels procediments relacionats amb els processos selectius oberts, queden suspesos durant el període de vigència de l'estat d'alarma, i en el seu cas, les pròrrogues que s'adoptin.
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional