Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Serveis Socials Bàsics
cartes de serveis blanc

 

Què és?

Els Serveis Socials Bàsics d’Olesa de Montserrat emmarquen les accions d’atendre les necessitats socials més immediates, generals i bàsiques de les persones, famílies i grups del municipi.
Tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per fomentar l'autonomia de les persones perquè visquin dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en què es troben o que puguin esdevenir, amb l’objectiu general d’aconseguir la cohesió social o familiar i l’equitat d’oportunitats de la ciutadania.
S’atenen aquestes necessitats amb altres agents membres de l‘estat del benestar (salut, justícia, cossos de seguretat, etc.) donant resposta en l'àmbit de la convivència i la relació de les persones destinatàries dels serveis.

Aquestes actuacions també contribueixen a la prevenció de les problemàtiques socials i a la reinserció i integració de les persones en situació de risc social o exclusió.

 

Què ofereix?

• Informació i assessorament en relació amb els drets i recursos socials
• Avaluació de les situacions de necessitat
• Disseny de plans de treball individuals /familiars per fer front a les situacions de dificultat
• Programes individuals d’atenció a les persones dependents
• Prestació de serveis d’ajuda a domicili, teleassistència i suport
• Prestació de serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents
• Promoció de la inserció social, laboral i educativa dels usuaris
• Gestió de les prestacions d’urgència social i determinades prestacions econòmiques
• Disseny i realització de projectes d’atenció col·lectiva (grupal i comunitària)
• Servei de mediació

 

A qui s’adreça?

A les persones empadronades a Olesa de Montserrat.

Documentació necessària

Per accedir al servei no es necessita cap documentació específica.

Aspectes a tenir en compte

a) Condicions d’accés

Cal demanar cita prèvia per rebre atenció personalitzada al 93 778 00 50 (ext. 5), o bé personalment a Serveis Socials en horari d’atenció al públic.
Les situacions qualificades d’urgents reben una primera atenció immediata.

Com accedir-hi?
Presencialment: edifici de Cal Mané, Parc Municipal - 08640 Olesa de Montserrat
Telefònicament: 93 778 00 50 (ext. 5)
Virtualment: www.olesademontserrat.cat
serveissocials@olesademontserrat.cat

 

Horaris d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h i dimarts i dijous de 16.30 a 17.30 h
Telefònicament de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 i dimarts i dijous de 16.30 a 17.30 h
Per als horaris i llocs d’atenció al públic durant el mes d’agost, Setmana Santa i Nadal consulteu la web municipal, l’OAC de l’Ajuntament o directament Serveis Socials.


Càrrecs i noms de les persones responsables:
Regidora: Georgina Muñoz Gil
Cap d’Àrea de Serveis Personals: Francesc Sancho Cano
Tècnica en cap de gestió de Serveis Socials: Margarita Ruiz Bobé


Drets de les persones usuàries del servei
• Dret a rebre informació correcta, veraç i actualitzada sobre els serveis d’atenció i àmbits d’actuació del servei.
• Tenir accés al servei a través de cita prèvia, que la donaran des d’administració per telèfon o presencialment en el departament de Serveis Socials situat a l’edifici de Cal Mané.
• Tenir resposta en un termini màxim de dos dies laborables quan les situacions siguin urgents.
• Rebre informació sobre la cartera de serveis, els recursos existents al territori, i els criteris d’accés a prestacions i recursos que puguin ser d’interès per a la ciutadania, tant recursos del mateix Ajuntament com d’altres administracions i entitats externes.
• Presentar queixes i obtenir resposta personalitzada que inclogui la mesura correctora si és el cas en un termini màxim de 10 dies.
• Rebre informació dels projectes, serveis... d’interès per a la ciutadania per tots el mitjans que es disposa al departament (web, ràdio, premsa escrita...).
• Rebre l’atenció en català en primera instància, o en castellà si aquest és el desig exprés, i amb un llenguatge entenedor i proper a la ciutadania.
• El ciutadà podrà dirigir-se a la persona responsable del servei sempre que així ho sol·liciti.


Normativa reguladora del servei

a) Normativa
La llei fonamental que regeix el funcionament del Departament de Serveis Socials és la Llei 12/2007 de serveis socials, en l’article 13 de la qual queden recollides les competències que corresponen a l’àmbit municipal

b) Taxes i/o preus públics: no són d’aplicació.

Formes de presentació de queixes i suggeriments
a) Instància al registre municipal
b) Correu electrònic a l’adreça: serveissocials@olesademontserrat.cat
c) Telèfon: 93 778 00 50 (ext. 5)
d) Bústia de suggeriments del departament
e) Pàgina web de l’Ajuntament, amb l’enviament d’un formulari http://www.olesademontserrat.cat/pl13/ajuntament-seu-electronica/serveis-i-tramits/id48/queixes-i-suggeriments.htm?cat_13=158


Indicadors per a l’avaluació de la qualitat i la satisfacció

a) Nombre de queixes ciutadanes que estan justificades perquè no han estat ateses adequadament
b) Temps mitjà (dies) de resposta de les instàncies
c) Nombre de participants en les activitats
d) Grau de satisfacció dels participants en activitats

 

Data d'aprovació 2019: (en procés d'aprovació pel Ple Municipal)


  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional