Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Participació Ciutadana
cartes de serveis blanc

                                                  

 

Què és?

La Regidoria de Participació Ciutadana treballa directament amb el conjunt de les entitats, associacions i col·lectius no constituïts d’Olesa de Montserrat.

Les entitats d’Olesa de Montserrat conformen una xarxa social activa a les quals cal reconèixer l’esforç i el treball que duen a terme i que sovint queda reflectit en els nombrosos actes en els quals participen o bé organitzen de manera autònoma al llarg de l’any.

La Regidoria està al costat de les diferents entitats, fent acompanyament en aquells processos i procediments de més complexitat, i de la mateixa manera ha acompanyat processos individuals fent suport per aconseguir els objectius.

D’altra banda, la Regidoria planifica i du a terme, amb altres departaments de l’Ajuntament, processos participatius adreçats a la ciutadania en general. L’any 2016 s’ha participat en el procés participatiu d’igualtat entorn el nou pla, s’ha liderat la campanya de convivència i medi ambient “Olesa, entre tots més nostra” i s’ha planificat i iniciat el Procés participatiu d’inversions 2017 i 2018, que ha de concloure el 2017 amb un procés de votació de propostes per part de la ciutadania.

La participació ciutadana ha de ser un eix transversal en el conjunt de les regidories i departaments de l‘Ajuntament. Entenem que ha de ser un element a tenir en compte en la planificació i el desenvolupament de diferents projectes, ja siguin urbanístics, socials, culturals, festius o esportius.


Què ofereix?
• Registre Municipal d’Entitats
• Consells de Participació Ciutadana
• Suport a les entitats
• Processos participatius
• Mostra d’Entitats
• Convenis amb entitats per a la cessió d’ús de locals
• Sessions formatives/informatives a les entitats
• Campanyes de sensibilització : “Olesa, entre tots més nostra”
• Dinamització de les entitats en activitats compartides

A qui s’adreça?

Al conjunt d’entitats d’Olesa de Montserrat i a la ciutadania en general, que pot prendre part en els diferents processos participatius.

Documentació necessària

Per accedir al servei no es necessita cap documentació específica.

Aspectes a tenir en compte

a) Condicions d’accés

Cal demanar cita prèvia per rebre atenció personalitzada al 93 778 00 50 (ext. 4) o bé personalment a la Casa de Cultura en horari de matí, de dilluns a divendres, o dijous a la tarda.

Com accedir-hi
Presencialment: Casa de Cultura, c. Salvador Casas, 26 - 08640 Olesa de Montserrat
Telefònicament: 93 778 00 50 (ext. 4)

Virtualment: www.olesademontserrat.cat

participacio@olesademontserrat.cat

a) Horaris d’atenció al públic
Presencialment: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h i dijous de 17.00 a 20.00 h
Telefònicament: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h i dijous de 17.00 a 20.00 h
Per als horaris i llocs d’atenció al públic durant el mes d’agost, Setmana Santa i Nadal consulteu la web municipal, l’OAC de l’Ajuntament o directament la Casa de Cultura.

Càrrecs i noms de les persones responsables:

Coordinadora sociocultural: M. Montserrat Muñoz Montoro
Regidoria de Participació Ciutadana: Jordi Martínez Vallmitjana

Drets de les persones usuàries del servei

a) Dret a rebre informació correcta, veraç i actualitzada sobre els serveis d’atenció i àmbits d’actuació que són de la seva competència.
b) Rebre informació sobre programes, serveis i documentació de l’àmbit d’actuació que es publiqui al web s’actualitzarà semestralment.
c) Rebre una atenció per part de personal especialitzat i coneixedor dels recursos disponibles.
d) Rebre una bona informació de part dels/les professionals que actualitzaran la seva formació a través de supervisió especialitzada o assistència a cursos i jornades.
e) Les persones que s’adrecin al Servei rebran una escolta i un tracte amable i proper per part del personal d’atenció i del personal especialitzat.
f) Rebre material (fulletons, guies, díptics , ...) en tots els actes commemoratius en què participi.
g) Rebre informació de l'activitat a través dels mitjans de comunicació local (Web, facebook, ràdio, premsa escrita,... ).
h) Rebre resposta a les sol·licituds presentades per telèfon o via mail, en un marge de com a màxim deu dies laborables, excepte en períodes de vacances.
i) Rebre atenció en català en primera instància, o en castellà si aquest és el desig exprés, i amb un llenguatge entenedor i proper a la ciutadania.
j) Dirigir-se a la persona responsable del Servei sempre que així se sol·liciti.


Normativa reguladora del servei

a) Normativa
Reglament regulador de la participació ciutadana de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, aprovat en el Ple municipal inicialment el 25/05/2000 i definitivament el 28/09/2000.
Reglament d’organització i funcionament dels consells sectorials de participació ciutadana d’Olesa de Montserrat, aprovat en el Ple municipal inicialment el 26/03/2015 i definitivament el 23/07/2015.
Normativa de la Mostra d’Entitats, aprovada per Decret d’Alcaldia l’any 2012. Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

b) Taxes i/o preus públics
No són d’aplicació.


Formes de presentació de queixes i suggeriments

a) Instància al registre municipal
b) Correu electrònic a l’adreça: participacio@olesademontserrat.cat
c) Telèfon: 93 778 00 50 (ext. 4)
d) Bústia de suggeriments, millora i satisfacció de la Casa de Cultura
e) Pàgina web de l’Ajuntament, amb l’enviament d’un formulari http://www.olesademontserrat.cat/pl13/ajuntament-seu-electronica/serveis-i-tramits/id48/queixes-i-suggeriments.htm?cat_13=158


Indicadors per a l’avaluació de la qualitat i la satisfacció

a) Nombre de queixes ciutadanes que estan justificades perquè no han estat ateses adequadament
b) Temps mitjà (dies) de resposta de les instàncies
c) Nombre de participants en les activitats
d) Grau de satisfacció dels participants en activitats

 

Data d'aprovació 2019: (en procés d'aprovació pel Ple Municipal)


  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional