Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Joventut
cartes de serveis blanc

 

Què és?

Al municipi d’Olesa s’estan portant a terme diverses accions destinades als joves. Per aquest motiu, el Departament de Joventut s’ha plantejat d’estructurar-les conjuntament, donar-los més coherència i un nou impuls per tal de resoldre els dèficits que en aquests moments es detecten en matèria de joventut.

Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es dota del PLA LOCAL DE JOVENTUT 2013-2017, que estableix les bases per organitzar l’actuació municipal de manera més planificada, coherent i completa. Es tracta de fixar els objectius i els programes que marcaran la política juvenil d’Olesa de Montserrat durant aquest període.

Cal destacar l'actual situació social, formativa i laboral dels joves del municipi, que preocupa tot l’equip de professionals que en formem part de la Regidoria i que treballem per al seu acompanyament en la transició a la vida adulta, sobretot les situacions de precarietat i vulnerabilitat socioeconòmica a les famílies, element que, unit a l'augment d'algunes taxes per accedir a la formació superior, dificulta l'accés de molts joves a aquesta formació.

Que ofereix?
• PIJ (Punt d’Informació Juvenil): informació, assessorament, orientació i derivació a serveis especialitzats i recursos juvenils
• Tallers, cursos i activitats de lleure i oci juvenils
• Xerrades informatives
• Connexió gratuïta a Internet
• Servei d'autoconsulta (cursos, estudis, viatges,...)
• Tauler d'anuncis, premsa, revistes i publicacions juvenils
• Sala d’estudi
• Suport i assessorament a entitats juvenils i a joves a títol individual
• Subvencions a entitats d’Olesa per a projectes adreçats a joves
• Cessió de sales

A qui s’adreça?

Al conjunt de joves d’Olesa de Montserrat i a les entitats juvenils.

Documentació necessària

Per accedir al servei no es necessita cap documentació específica.

Aspectes a tenir en compte

a) Condicions d’accés

Telefònicament al 93 778 00 50 (ext. 3900) o bé personalment a l’Escorxador en horari d’atenció al públic

Com accedir-hi
Presencialment: l’Escorxador, c. Jacint Verdaguer, 30 - 08640 Olesa de Montserrat
Telefònicament: 93 778 00 50 (extensió 3900)
Virtualment: www.olesademontserrat.cat

pij@olesademontserrat.cat


a) Horaris d’atenció al públic
Presencialment: de dilluns a divendres de 17.00 a 21.00 h i dimarts i dijous de 10.00 a 14.00 h
Telefònicament: de dilluns a divendres de 17.00 a 21.00 h i dimarts i dijous de 10.00 a 14.00 h
Per als horaris i llocs d’atenció al públic durant el mes d’agost, Setmana Santa i Nadal consulteu la web municipal, l’OAC de l’Ajuntament o directament l’Escorxador

Càrrecs i noms de les persones responsables:

Tècnica de Joventut: Elisabet Pinyol i Dolader
Regidor de Joventut: Xavier Rota Boada

Drets de les persones usuàries del servei

a) Dret a rebre informació correcta, veraç i actualitzada sobre els serveis d’atenció i àmbits d’actuació que són de la seva competència.
b) Tenir informació sobre programes, serveis i documentació de l’àmbit d’actuació que es publiqui al web s’actualitzarà semestralment.
c) Rebre una atenció per part de personal especialitzat i coneixedor dels recursos disponibles.
d) Rebre la informació adequada de part dels/les professionals que actualitzaran la seva formació a través de supervisió especialitzada o assistència a cursos i jornades.
e) Les persones que s’adrecin al Servei rebran una escolta i un tracte amable i proper per part del personal d’atenció i del personal especialitzat.
f) Rebre material (fulletons, guies, díptics , ...) en tots els actes commemoratius en què participi.
g) Rebre les activitats a través dels mitjans de comunicació local (Web, facebook, ràdio, premsa escrita,... ).
h) Tenir resposta a les sol·licituds presentades per telèfon o via mail, en un marge de com a màxim deu dies laborables, excepte en períodes de vacances.
i) Rebre l’atenció en català en primera instància, o en castellà si aquest és el desig exprés, i s’utilitzarà un llenguatge entenedor i proper a la ciutadania.
j) Adreçar-se a la persona responsable del Servei sempre que així se sol·liciti.

Normativa reguladora del servei

a) Normativa
Llei de polítiques de joventut http://www.parlament.cat/document/cataleg/48031.pdf

Pla local de joventut 2013-2017 http://www.olesademontserrat.cat/files/doc18824/pla_local_de_joventut_2013-2017.pdf

 

b) Taxes i/o preus públics

Concepte

Preu per curs

Curs de fins a 6 hores

5,00 €

Curs de més de 6 hores i fins a 15 hores

10,84 €

Curs de mes de 15 hores i fins a 30 hores

16,21 €

Curs de més de 30 hores i fins a 45 hores

21,58 €

Curs de més de 45 hores i fins a 60 hores

33,43 €

Curs de més de 60 hores

50,65 €

Material per al seguiment dels tallers amb un cost total per a l’Ajuntament de fins a 50,00 €

2,00 €

Material per al seguiment dels tallers amb un cost total per a l’Ajuntament d’entre 50,01 € i 100,00 €

5,30 €

Material per al seguiment dels tallers amb un cost total per a l’Ajuntament d’entre 100,01 € i 150,00 €

8,65 €

Material per al seguiment dels tallers amb un cost total per a l’Ajuntament d’entre 150,01 € i 200,00 €

12,00 €

Cada increment de 50,00 € de cost per a l’Ajuntament, el preu incrementarà en

3,30 €

Concepte

Preu per curs

Curs de fins a 15 hores

10,70 €

Curs de més de 15 hores i fins a 30 hores

16,00 €

Curs de més de 30 hores i fins a 44 hores

21,30 €

Curs de 45 hores i fins a 59 hores

33,00 €

Curs de 60 o més hores o més

50,00 €


Formes de presentació de queixes i suggeriments

a) Instància al registre municipal
b) Correu electrònic a l’adreça: participacio@olesademontserrat.cat

c) Telèfon: 93 778 00 50
d) Bústia de suggeriments, millora i satisfacció de l’Escorxador
e) Pàgina web de l’Ajuntament, amb l’enviament d’un formulari http://www.olesademontserrat.cat/pl13/ajuntament-seu-electronica/serveis-i-tramits/id48/queixes-i-suggeriments.htm?cat_13=158

 

Indicadors per a l’avaluació de la qualitat i la satisfacció

a) Nombre de queixes ciutadanes que estan justificades perquè no han estat ateses adequadament
b) Temps mitjà (dies) de resposta de les instàncies
c) Nombre de participants en les activitats
d) Grau de satisfacció dels participants en activitats

 

Data d'aprovació 2019: (en procés d'aprovació pel Ple Municipal)


  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional