Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Centre de Formació Cal Rapissa
cartes de serveis blanc

Què és?

Té com a objectiu millorar l’ocupabilitat de les persones en recerca, millora de feina o autoocupació que s’adrecen al Servei Local d’Ocupació.

Què ofereix?
- Formació adequada al perfil de cada persona que acudeix al servei per tal de millorar la seva qualificació professional i ampliar les possibilitats de trobar una feina.
- Formació específica per a les persones que volen reorientar el seu itinerari professional per millorar les possibilitats de trobar una feina.
- Formació en competències transversals: competències digitals, habilitats comunicatives, interpersonals,...
- Formació específica a persones que vulguin emprendre el seu propi negoci.
- Informació i orientació sobre competències per a l’assoliment de certificats de professionalitat, suport en la gestió necessària per presentar la documentació.
- Orientació acadèmica per a la tria d’itineraris formatius a joves.

A qui s’adreça?
A les persones d’Olesa de Montserrat en situació de recerca, millora de feina o autoocupació que s’adrecen al Servei Local d’Ocupació amb l’objectiu de millorar la seva qualificació professional.

Documentació necessària

Per inscriure’s a un curs:
- Cursos de fons propis i de la Diputació de Barcelona: cal omplir el full d’inscripció i estar apuntats a la borsa de treball.
- Cursos “Treball als barris”: cal omplir el fulla d’inscripció i tenir el DARDO (document de renovació de la demanda).

Per tramitar amb l’empresa una acció formativa:
- Pressupost
- Per a les empreses noves: cal omplir el full de dades bancàries i portar el certificat d’estar al corrent de pagament de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries (Agència Tributària).

Com accedir-hi?
- Departament de Promoció Econòmica
- C. Ample, 25 - 08640 Olesa de Montserrat
- Telèfon: 93 778 00 50 (ext. 3600)
- A/e: promocio@olesademontserrat.cat
- Horari: de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00 h i dimarts i dijous de 16.00 a 19.00 h

Càrrecs i noms de les persones responsables
- Josep Torrent Pey ( torrentpj@olesademontserrat.cat ), cap tècnic del Departament
- Vicenç Tur Martí ( turmv@olesademontserrat.cat ), coordinador del Departament
- Dídac Solà Sánchez ( solasd@olesademontserrat.cat ), regidor d’Empresa i Ocupació

 

Drets de les persones usuàries del servei 
- Rebre informació sobre recursos formatius en un termini màxim de una setmana.
- Dret la confidencialitat de les dades personals.
- Obtenir una formació adequada a la demanda tant del teixit empresarial de la comarca com dels usuaris/es que s’adrecen al Servei.

Formes de presentació de queixes i suggeriments

a) Instància al registre municipal (dirigit al Servei de Promoció Econòmica)
b) Correu electrònic a l’adreça: promocio@olesademontserrat.cat
c) Telèfon: 93 778 00 50 (ext. 3600)
d) Bústia de suggeriments, a l’entrada de Cal Rapissa
e) Pàgina web de l’Ajuntament, amb l’enviament d’un formulari http://www.olesademontserrat.cat/pl13/ajuntament-seu-electronica/serveis-i-tramits/id48/queixes-i-suggeriments.htm?cat_13=158

 

Indicadors per a l’avaluació de la qualitat i satisfacció
- Grau de satisfacció de les accions formatives per part de l’alumnat (s’entregarà un full de valoració a totes les persones en el moment de finalització de l’acció).
- Grau de satisfacció de les pràctiques no laborals realitzades en els cursos que ho requereixin, tant per part de l’alumnat com de les persones responsables de les empreses.

 

Data d'aprovació 2019: (en procés d'aprovació pel Ple Municipal)

 

 

 
 


  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional