Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Seguretat ciutadana
Impulsar la prevenció i reduir l’accidentalitat del municipi (progr. mandat 163)

ODS

Objectius que es volen aconseguir

     Com ho farem?

 
 1. Disposar de suport econòmic per a la realització de projectes

 

 • Augmentarem les accions als centres educatius en matèria d'Educació per a la Mobilitat Segura
 • Analitzarem i revisarem la implementació de les Campanyes de control i vigilància coordinades amb el Servei Català del Trànsit
 • Analitzarem l'estudi anual d'accidentalitat i realitzarem accions que permetin la reducció d'accidents mitjançant un programari que permeti l'explotació de dades.
 • Participarem en activitats i actes que fomentin la mobilitat segura (Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, Dia Mundial sense cotxes)
 • Iniciarem activitats educatives en matèria d'Educació per a la Mobilitat Segura a centres per a la gent gran.
 • Incorporarem a la plantilla personal que viabilitzi la resta d'accions

 

 

 

Oferir un millor servei de seguretat ciutadana (progr. mandat 161-163)

ODS

Objectius que es volen aconseguir

    Com ho farem?

 
 1. Assolir una ràtio  policies/població òptima per a la plantilla de la Policia Local
 2. Garantir el nivell formatiu adequat dels membres de la Policia Local 
 3. Automatitzar / gestionar de forma electrònica la gestió d'incidents
 4. Millorar l'atenció a la ciutadania i la qualitat tècnica
 • Portarem a terme processos selectius per tal que la plantilla de la Policia Local disposi dels efectius que permetin assolir la ràtio que correspongui (nombre de policies per cada 1000 habitants)
 • Elaborarem un pla de formació ajustat a les necessitat i mancances formatives del conjunt de la plantilla de la Policia Local i la realitat social
 • Farem ús d'un programari de gestió policial àgil i intuïtiu, que permeti la realització d'informes automatitzada, amb accés a informació d'interès per a la ciutadania àgil, ràpid i intuïtiu
 • Realitzarem activitats formatives especialitzades al personal que realitzi servei a la Recepció de la Prefectura

 

 

 

Impulsar l’activitat de la policia administrativa (progr. mandat 162 )

ODS

Objectius que es volen aconseguir

    Com ho farem?

 
 1. Augmentar l'activitat de Policia Administrativa
 • Realitzarem campanyes de control i inspecció d'establiments, activitats, permisos i llicències
 • Realitzarem campanyes preventives a establiments en prevenció/conscienciació de la venta d'alcohol a menors
 • Utilitzarem un programari que permeti l'anàlisi de dades en relació a les dades obtingudes de la tasca policial i pressa de decisions estratègiques

 

 

 

Modernitzar i implantar noves eines de treball en la policia local per oferir un millor servei (progr. mandat 161)

ODS

Objectius que es volen aconseguir

    Com ho farem?

 
 1. Realitzar una gestió estratègica de les dades
 2. Implantar l'administració electrònica al col·lectiu de la Policia Local
 3. Automatitzar/gestionar de forma electrònica els processos administratius
 • Actualitzarem el programari de gestió de la Policia Local, per un que permeti la gestió electrònica en la realització de processos
 • Disposarem d'un mòdul d'explotació de dades estadístiques amb geolocalització i conveni d'accés i explotació de dades amb la diputació, DGT
 • Disposarem de tablets que permetin consultar i gestionar l'aplicatiu policial així com la tramitació de denúncies de trànsit i d'altres ordenances
 • Implementarem un software que permeti la creació de croquis i planimetria per a la realització d'accidents de trànsit
 • Disposarem d'un programari de gestió policial que permeti la reducció de tasques administratives i que permeti una gestió electrònica de la relació entre departaments
 • Tramitarem les denúncies de forma informatitzada mitjançant el programari de gestió policial fent ús de tablets i/o dispositius mòbils
 • Informatitzarem els processos de gestió interna

 

 

 

Millorar els mecanismes de comunicació de la policia local (progr. mandat 102, 161)

ODS

Objectius que es volen aconseguir

    Com ho farem?

 
 1. Augmentar la visibilitat de les accions i tasques que realitza la Policia Local en el seu treball diari
 2. Augmentar la presència de la Policia Local a les xarxes socials i tenir capacitat d'interactuar
 • Realitzarem un pla de comunicació
 • Crearem perfils per a la Policia Local a les xarxes socials
 • Establirem el protocol per a la gestió dels perfils i de la informació publicada
 • Incorporarem a la plantilla personal que viabilitzi la resta d'accions

 

 

 

Fer més propera la policia local (progr. mandat 161-162)

ODS

Objectius que es volen aconseguir

    Com ho farem?

 
 1. Augmentar les relacions entre la ciutadania i la Policia Local
 2. Crear la Unitat de policia de Proximitat
 3. Fomentar accions educatives adaptades a la realitat social del moment
 • Augmentarem les relacions entre la Policia Local i comerciants / Associacions de veïns / Entitats / i altres col·lectius
 • Establirem canals de comunicació permanents amb els col·lectius i assegurarem mètodes que permetin el traspàs d'informació
 • Realitzarem reunions periòdiques amb els col·lectius que permetin afavorir la participació i ajustar la demanda
 • Realitzarem activitats formatives i de seguiment amb associacions que treballen la prevenció a la drogoaddicció
 • Aprovarem i aplicarem el Conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat per a l'aplicació de mesures alternatives a persones menors d'edat denunciades per consum o tinença de drogues
 • Incorporarem agents al Cos de la Policia Local per a formar una patrulla amb funcions específiques de proximitat i relacions amb la comunitat que realitzin patrullatge a peu
 • Iniciarem activitats formatives als centres escolars que permetin fomentar accions educatives

 

 

 

Garantir la seguretat ciutadana, ajustant-se a les necessitats de la ciutadania (progr. mandat 161-162)

ODS

Objectius que es volen aconseguir

    Com ho farem?

 
 1. Reduir l'índex delinqüencial
 2. Augmentar la sensació de seguretat de la ciutadania
 3. Millorar el temps d'espera i el nivell de qualitat tècnica de l'oficina de recepció de denuncies              
 • Continuarem portant a terme les meses de coordinació operatives amb el cos de Mossos d'Esquadra, així com la coordinació i col·laboració permanent en operatius i accions conjuntes.
 • Realitzarem campanyes preventives en matèria de seguretat (xerrades a col·lectius de risc en matèria de seguretat, presentació de consells de seguretat)
 • Establirem canals de comunicació entre departaments afavorint el treball transversal donant una solució coordinada i conjunta entre els diferents departaments (Relació actualització programari)
 • Augmentarem els controls de pas i el patrullatge preventiu en punts referencials, negres i d'interès policial, tant amb vehicle com a peu
 • Comunicarem les accions en matèria de seguretat a les xarxes socials realitzades per la Policia Local
 • Millorarem la coordinació i col·laboració amb el cos de voluntaris de Protecció Civil
 • Augmentarem el temps d'atenció al públic de l'Oficina de Recepció de Denuncies (ORD)
 • Augmentarem el nivell d'atenció especialitzada

 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional