Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Participació
Promoure la participació i la corresponsabilitat en la presa de decisions de municipi (progr. mandat 3, 44, 75, 86, 95, 123, 125, 142, 144, 154, 162, 167, 170- 174)

ODS

Objectius que es volen aconseguir

    Com ho farem?

 
 1. Incrementar la participació ciutadana de les entitats utilitzant vies presencials i telemàtiques en les decisions que afecten a la vila
 2. Implicar la ciutadania en el disseny i desenvolupament de les activitats i serveis municipals
 • Optimitzarem la plataforma DECIDIM Olesa fent consultes, iniciatives ciutadanes i nous processos participatius en decisions estratègiques de la nostra vila (pressupost, modificacions de planejament, canvis nomenclàtor, usos d’espais, inversions, plans d’actuació, etc)
 • Revisarem i actualitzarem els consells sectorials de participació existents
 • Impulsarem nous espais físics i virtuals a l’abast de la ciutadania per a la seva implicació en temes de la vila
 • Preveurem espais informals de participació ciutadana, a partir d’un centre d’interès compartit, sense que hagin de ser entitats constituïdes
 • Modificarem la normativa en matèria de participació ciutadana fent-la accessible a una àmplia majoria de la ciutadania, apostant per les noves tecnologies i la conciliació familiar

 

 

 

Facilitar l’ús d’espais municipals per part d’entitats (progr. mandat 129)

ODS

Objectius que es volen aconseguir

    Com ho farem?

 
 1. Redistribuir els equipaments municipals per a ús de les entitats de forma equitativa i fomentar l’ús compartit dels equipaments municipals
 2. Cercar i adequar nous equipaments de participació de les entitats
 • Aprovarem i implementarem el reglament d’usos d’equipaments municipals
 • Revisarem les ordenances fiscals que s’apliquen a l’ús dels equipaments
 • Farem una redistribució horària de l’ocupació dels equipaments municipals per donar cabuda a un major nombre d’entitats i optimitzar els espais
 • Inclourem la corresponsabilitat en totes les cessions d’ús dels equipaments municipals

 

 

 

Donar suport a les entitats olesanes i col·laborar en el creixement de la xarxa d’entitats de la vila (progr. mandat 27, 63-64, 82, 87, 97-98, 106,129, 131, 146,167-168)

ODS

Objectius que es volen aconseguir

    Com ho farem?

 
 1. Assegurar el coneixement de la normativa que va sorgint i que afecta les entitats
 2. Preveure recursos econòmics i tècnics destinats a col·laborar amb les entitats en el desenvolupament de les seves activitats
 3. Millorar els canals participatius de les entitats
 4. Facilitar la creació de noves entitats
 5. Facilitar que les entitats puguin desenvolupar les seves activitats
 • Elaborarem la programació de formació continuada als membres de les entitats
 • Farem difusió de les novetats legislatives, programàtiques i qualsevol altre informació referida a les entitats
 • Simplificarem, en la mesura del possible, la normativa, requisits i procediments que afecten les entitats: ordenances, reglaments, bases,...
 • Col·laborarem amb  les entitats en el desenvolupament de les activitats pròpies de les entitats mitjançant l’orientació i suport tècnic i/o logístic
 • Implementarem noves dinàmiques de funcionament en els òrgans de participació de les entitats
 • Assessorarem a les persones que decideixen constituir una entitat
 • Mantindrem les línies de subvencions per la sostenibilitat de les activitats
 • Simplificarem els tràmits administratius i donarem suport a les entitats

 

 

 

Cercar la col·laboració ciutadana pel manteniment d'una convivència cívica (progr. mandat 56, 60, 79-81, 88, 94, 98, 127 )

ODS

Objectius que es volen aconseguir

    Com ho farem?

 
 1. Programar accions de sensibilització que fomentin la bona convivència i el respecte a les persones i l'entorn de manera transversal
 2. Fomentar l'ús dels canals de comunicació activa amb l'Ajuntament en l’espai públic
 • Farem difusió dels canals per fer arribar les queixes i suggeriments de la ciutadania
 • Consolidarem la figura dels agents cívics
 • Promocionarem i treballarem les campanyes de convivència ciutadana i civisme dels diferents departaments

 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional