Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Gènere, Feminismes i LGTBIQ+
Impulsar accions d’igualtat al municipi (progr. mandat 142,145)

ODS

Objectius que es volen aconseguir

    Com ho farem?

 
 1. Promoure la igualtat d'oportunitats i la utilització d'un llenguatge no sexista ni discriminatori en la comunicació de l'Ajuntament i mitjans locals
 2. Treballar amb transversalitat i perspectiva de gènere en tots els departaments
 3. Donar a conèixer la història del moviment LGTBIQ+
 4. Promoure la coeducació en matèria d’igualtat
 • Elaborarem un programa d'accions formatives continuada sobre temes de gènere
 • Mantindrem i divulgarem la guia de llenguatge no sexista a tot el consistori i a les entitats municipals i farem accions formatives
 • Col·laborarem en l’elaboració i aprovació del Pla intern d’igualtat
 • Planificarem i avaluarem anualment el Pla amb tot el consistori
 • Crearem una comissió de transversalitat de gènere
 • Crearem i farem divulgació d’un llistat de recomanacions/ polítiques d’igualtat per les empreses contractades
 • Participarem en l’elaboració del Pla comarcal LGTBI i les accions que se’n derivin al municipi
 • Farem visibles les reivindicacions, figures rellevants i memòria històrica del col·lectiu LGTBI
 • Farem  visibles les dones més rellevants i les seves aportacions en els diferents àmbits: ciència, política, música
 • Organitzarem i divulgarem les  campanyes pel 8 de març, 17 maig, 28 maig, 28 juny, 25 novembre
 • Distribuirem el material informatiu i de sensibilització disponible en actes i activitats (festes, un Nadal lliure de sexisme , la línia 900...)
 • Mantindrem i promocionarem el programa d’activitats educatives i l’actualitzarem d’acord amb les necessitats en els centres educatius
 • Oferirem formació per a famílies i AMPES

 

 

 

Destinar recursos a premis i beques (progr. mandat 82,146)

ODS

Objectius que es volen aconseguir

    Com ho farem?

 

 

 1. Incentivar la participació, la creativitat i la recerca des de la perspectiva de gènere

 

Convocarem premis de recerca

 

 

 

Oferir serveis en matèria d’igualtat a la ciutadania (progr. mandat 142,143,147

ODS

Objectius que es volen aconseguir

    Com ho farem?

 
 1. Garantir un espai de suport per a la promoció de l'equitat de gènere i l'atenció a les dones
 2. Esdevenir un espai de referència per la promoció de la diversitat sexual i les relacions afectives lliures de masclisme
 3. Divulgar els serveis de "La Teixidora": SIAD i SAI
 4. Fomentar la prevenció de la violència masclista en els espais de lleure i comunitaris
 5. Enfortir els recursos, circuits i coordinació per a la detecció de qualsevol tipus de violència masclista
 • Garantirem el compliments dels objectius i actuacions previstes en el pla d’igualtat  municipal aprovat per ple
 • Incrementarem  les hores d'atenció individual i mantindrem el servei psicològic infantil
 • Realitzar tallers i xerrades  grupals per a dones en diferents àmbits
 • Garantirem  la coordinació en els serveis d'atenció a les dones i la promoció de la perspectiva de gènere
 • Realitzarem tallers de corresponsabilitat a través dels tallers pre-part amb pares primerencs
 • Inclourem els homes en les activitats de sensibilització (dies internacionals)
 • Divulgarem i mantindrem el centre documental i la guia de recursos en matèria LGTBI del Consell Comarcal
 • Posarem recursos per a  la prevenció de la violència masclista en els espais de lleure i comunitaris, tipus Punt Lila
 • Divulgarem, actualitzarem i mantindrem el protocol municipal d’abordatge de la violència masclista
 • Proposarem accions específiques per a la millora dels serveis d'atenció

 

 

 

Impulsar usos del temps i espai públic des d’una vessant integradora (progr. mandat 91)

ODS

Objectius que es volen aconseguir

    Com ho farem?

 
 1. Promoure el reconeixement i la valoració social del treball de cures
 2. Incloure la perspectiva de gènere en l'anàlisi de l'ús i espai públic
 3. Fomentar la salut integral de les dones en totes les etapes del cicle vital

 

 • Elaborarem la campanya de valoració de la feina de cures
 • Divulgarem i actualitzarem el material divulgatiu
 • Participarem en la comissió municipal del nomenclàtor
 • Realitzarem actuacions entorn la salut de les dones

 

 

 

Donar suport a les entitats d’igualtat olesanes (progr. mandat 82,144,146)

ODS

Objectius que es volen aconseguir

    Com ho farem?

 
 1. Facilitar que les entitats puguin desenvolupar les seves activitats
 • Seguirem autoritzant les activitats indicant totes les mesures necessàries per el bon funcionament
 • Continuarem facilitant el material i els espais disponibles i necessari a les entitats per fer les activitats
 • Mantindrem les línies de subvencions per las sostenibilitat de les activitats
 • Simplificarem els tràmits administratius i donarem suport a les entitats

 

 

 


 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional