Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Promoció Econòmica
Fomentar i impulsar l’activitat industrial (progr. mandat 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24)

ODS

Objectius que es volen aconseguir

    Com ho farem?

 
 1. Treballar en la millora de la connectivitat als polígons industrials
 2. Potenciar l’associacionisme empresarial
 3. Afavorir la implementació d’activitat econòmica més sostenible
 4. Atraure nova inversió empresarial
 5. Donar suport a les petites i mitjanes empreses
 • Elaborarem un pla d'actuació d’implantació de la fibra
 • Farem una campanya de difusió de les eines com Olesa industrial web i mantindrem reunions amb patronals per a difondre el sòl industrial vacant
 • Donarem suport a l’associacionisme empresarial
 • Crearem una línia d'ajuts a la nova empresa amb major puntuació per accions sostenibles i bonificar la eficiència energètica de les existents
 • Posar a disposició de empreses emergents espais municipals i facilitar el coworking.

 

 

 

Fomentar i impulsar un comerç més competitiu i amb futur (progr. mandat 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31)

ODS

Objectius que es volen aconseguir

    Com ho farem?

 
 1. Mantenir, dinamitzar i diversificar l'activitat comercial existent
 2. Donar suport a l’especialització comercial
 3. Desenvolupar el Pla estratègic de comerç
 • Mantindrem una línia d'ajuts al manteniment d'establiments comercials i a la creació de noves activitats
 • Elaborarem un pla anual de formació en matèria de comerç
 • Oferirem un servei d’assessorament per afavorir la creació així com  el traspàs i la continuïtat  del comerç

 

 

 

Fomentar i impulsar els mercats municipals (progr. mandat 32)

ODS

Objectius que es volen aconseguir

    Com ho farem?

 
 1. Augmentar l'activitat dels mercats per convertir-los amb una peça clau del comerç de proximitat
 • Tramitarem dos concursos anuals de concessions del mercat
 • Publicitarem el mercat fora d'Olesa
 • Col·laborarem en un pla d'activitats anual dels mercats
 • Proposarem el foment del producte local i de proximitat
 • Simplificarem els tràmits de les concessions administratives

 

 

 

Fomentar i impulsar la promoció turística del municipi (progr. mandat 33)

ODS

Objectius que es volen aconseguir

    Com ho farem?

 
 1. Fer difusió dels atractius turístics d'Olesa
 2. Participar de l'estratègia conjunta de la Zona
 • Desenvoluparem el Pla estratègic de turisme
 • Elaborarem un pla d'accions claus a difondre turísticament
 • Crearem la mesa de coordinació d'activitats
 • Farem reunions amb operadors turístics
 • Participarem en el pla de difusió exterior

 

 

 

Fomentar i impulsar una formació i una orientació laboral de qualitat (progr. mandat 34, 35, 36, 37, 38)

ODS

Objectius que es volen aconseguir

    Com ho farem?

 
 1. Millorar l'orientació als i les  joves
 2. Millorar les oportunitats d’ocupabilitat
 • Elaborarem i desenvoluparem el pla anual de formació
 • Farem assessoraments a joves
 • Gestionarem els plans d'ocupació impulsats per altres administracions
 • Gestionarem les ofertes de feina de les empreses

 

 

 

Sensibilitzar vers un consum responsable (progr. mandat 1, 2,3)

ODS

Objectius que es volen aconseguir

    Com ho farem?

 
 1. Fomentar el consum responsable entre ciutadania

 

 • Farem formació en consum
 • Realitzarem campanyes i accions informatives sobre consum a diversos col·lectius
 • Farem visites informatives als establiments minoristes del municipi

 

 

 

Oferir serveis d'assessorament a les persones consumidores (progr. mandat 4)

ODS

Objectius que es volen aconseguir

    Com ho farem?

 
 1. Mantenir el servei de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC)
 2. Fomentar la mediació com a mitjà en la resolució de conflictes

 

 • Informarem, orientarem i assessorarem a les persones consumidores sobre els seus drets i deures en matèria de consum
 • Col·laborarem amb la Junta arbitral de Consum
 • Investigarem els  fets que són motiu de denúncia i controls de compliment de la normativa de protecció de les persones consumidores
 • Informarem i oferirem assessorament  jurídic per resoldre conflictes de consum que han esgotat totes les vies de mediació
 • Gestionarem les mediacions en consum entre les parts

 

 

 

Donar suport a les entitats olesanes (progr. mandat 27)

ODS

Objectius que es volen aconseguir

    Com ho farem?

 
 1. Facilitar que les entitats puguin desenvolupar les seves activitats
 • Seguirem autoritzant les activitats indicant totes les mesures necessàries per el bon funcionament
 • Continuarem facilitant el material i els espais disponibles i necessari a les entitats per fer les activitats
 • Mantindrem les línies de subvencions per a la sostenibilitat de les activitats
 • Simplificarem els tràmits administratius i donarem suport a les entitats

 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional