Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Organització i funcionament
Millorar l’eficàcia i l’eficiència dels procediments interns

ODS

Objectius que es volen aconseguir

    Com ho farem?

 

 
 1. Simplificar els procediments  interns
 • Proposarem models normalitzats per a cada tipus de procediment
 • Farem formació interna per garantir la correcta aplicació dels procediments

 

 

 

 

 

Millorar la seguretat jurídica de l'acció municipal

ODS

Objectius que es volen aconseguir

    Com ho farem?

 

 
 1. Assessorar jurídicament als òrgans de govern i de gestió de l’Ajuntament
 2. Gestionar la defensa jurídica i la representació de l’Ajuntament davant els jutjats i tribunals
 • Elaborarem els informes perceptius
 • Respondrem les consultes jurídiques dels departaments
 • Treballarem conjuntament amb altres administracions per la realització activa de la defensa de l’Ajuntament

 

 

 

 

 

Vetllar per la transparència i l’accés a la informació per part de la ciutadania

ODS

Objectius que es volen aconseguir

    Com ho farem?

 

 
 1. Garantir l’actualització i accessibilitat de la informació
 2. Impulsar i facilitar el debat públic previ a l’aprovació del pressupost i de la normativa municipal
 • Respondrem les instàncies ciutadanes que arribin a l’Ajuntament
 • Mantindrem actualitzada la informació a la Seu Electrònica

 

 

 

 

 

Afavorir una fiscalitat més equitativa (progr. mandat 6, 7, 9, 13)

ODS

Objectius que es volen aconseguir

    Com ho farem?

 

 
 1. Actualitzar les ordenances fiscals
 2. Garantir la sostenibilitat econòmica dels serveis municipals
 3. Compensar  la pressió fiscal del període evitant  que el conjunt superi l’IPC

 

 • Revisarem les ordenances actuals
 • Farem estudis economicofinancers
 • Impulsarem línies d’ajut que permetin ajustar l’import de l’IBI
 • Implementarem noves subvencions i bonificacions

 

 

 

 

 

Garantir la sostenibilitat econòmica dels serveis municipals

ODS

Objectius que es volen aconseguir

    Com ho farem?

 

 
 1. Treballar per assolir l’equilibri economicofinancer

 

 • Ens presentarem a totes les convocatòries possibles de subvencions i ajuts
 • Millorarem la gestió de la despesa identificant accions clau per l’estalvi

 

 

 

 

 

Millorar el nostre model de contractació pública (progr. mandat 6,15, 16, 17)

ODS

Objectius que es volen aconseguir

    Com ho farem?

 

 
 1. Reduir la despesa
 2. Facilitar la contractació a comerç i empreses locals
 3. Millorar el termini de pagament als proveïdors
 4. Incloure la perspectiva social, de gènere i medi ambiental en la nostra contractació
 5. Implementar el procediment de contractació electrònica en tots les seves fases
 • Inclourem, sempre que sigui possible, lots en totes les licitacions
 • Treballarem transversalment l’objecte del contracte
 • Elaborarem un banc de recursos de clàusules socials, de gènere i mediambientals i de proximitat
 • Reservarem l’adjudicació de lots als centres especials de treball
 • Aprovarem un codi ètic de bones pràctiques en contractació pública
 • Fomentarem la contractació centralitzada

 

 

 

 

 

Professionalitzar i millorar les competències dels empleats públics

ODS

Objectius que es volen aconseguir

    Com ho farem?

 
 1. Augmentar la mitjana de la categoria professional de la plantilla municipal
 2. Impulsar la promoció interna
 3. Aplicar la carrera professional
 4. Planificar la formació del personal

 

 • Substituirem paulatinament els llocs de treball amb baixa qualificació
 • Implementarem els processos selectius adients
 • Calendaritzarem i prioritzarem la formació dels professionals
 • Avaluarem el desenvolupament professional dels empleats públics
 • Contractarem una empresa externa per actualitzar la valoració dels llocs de treball

 

 

 

Augmentar l’estabilitat de la plantilla

ODS

Objectius que es volen aconseguir

    Com ho farem?

 
 1. Consolidar el personal
 2. Implementar una nova valoració dels llocs de treball
 3. Reduir l’absentisme
 4. Deixar la taxa de temporalitat per sota del 8%
 • Mantindrem reunions periòdiques per definir els processos de gestió
 • Continuarem la implementació del Pla amb l’assessorament de la Diputació
 • Aprovarem les ofertes del Pla

 

 

 

Elaborar el Pla d'igualtat intern (progr. mandat 142,145)

ODS

Objectius que es volen aconseguir

    Com ho farem?

 
 1. Elaborar i aprovar el Pla d’igualtat de l’Ajuntament
 2. Desenvolupar les línies d’actuació derivades del Pla
 • Facilitarem la informació necessària per a l’aprovació del Pla
 • Difondrem el Pla d’Igualtat intern

 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional