Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

L'Ajuntament d'Olesa aprova un pressupost de 25 milions d'euros per al 202325/11/2022

El pressupost és de 25.153.103 €, dels quals 1.538.340 euros es destinaran a inversions. L’increment de preus en energia obliga a destinar 523.524€ a pagar costos d’electricitat i gas d’equipaments, escoles i via pública.El Ple de l’Ajuntament d’Olesa ha aprovat el pressupost municipal per al 2023, que ascendeix a una mica més de 25 milions d’euros (exactament 25. 153.103 €), dels quals 1.538.340 euros es destinaran a inversions. La diferència del pressupost respecte el 2022 és d’un increment del 6,9%, 1.578.322 euros.

 

Des del govern municipal, integrat per Bloc Olesà i Junts per Olesa, s’ha destacat que “aquests ha estat un pressupost molt complicat d’elaborar per l’elevada pujada dels subministraments elèctrics i de l’IPC. S’ha fet un gran esforç per poder retallar en d’altres àmbits i poder mantenir els serveis a la ciutadania. Això també es possible per les petites pujades que es van aprovar a les ordenances” va apuntar l’alcalde d’Olesa, Miquel Riera. I és que pressupostos per a l’any 2023 preveuen un increment de fins a un 45,48% de la despesa d’electricitat, i un 54,65% de la despesa de gas, respecte l’any anterior. En total, un increment de 523.524 € respecte el 2022.

 

La regidora d’Hisenda, Lourdes Vallès, va ser l’encarregada d’explicar i detallar els pressupostos. Vallès va qualificar aquests comptes de molt difícils “davant davant la situació econòmica actual: la inflació descontrolada, els subministraments que no paren d’incrementar, increments de contractes per revisions de preus...” i va afegir “per fer aquesta estimació, i observant  l’increment real de la despesa, s’ha hagut de prendre la decisió de tocar ordenances i pujar impostos. Gràcies a l’aprovació de les ordenances avui ha estat possible presentar aquesta proposta”.

 

En l’àmbit de les despeses s’ha prioritzat destinar recursos econòmics en l'àrea de Recursos Humans Medi Ambient, Gestió de l’espai públic i Ensenyament. En l’àmbit dels ingressos, el pressupost preveu més ingressos per l’increment de taxes per millorar la cobertura d'aquestes respecte del cost del servei, dels impostos i de la participació dels ingressos de l’Estat. “L'objectiu és que aquest Ajuntament sigui una administració ben gestionada i solvent, que es regeix per l'equilibri pressupostari i que millora els serveis municipals, l’atenció a les necessitats de la ciutadania -especialment dels més vulnerables- per seguir transformant la nostra vila en l’espai de qualitat i benestar que tots volem” va dir Vallès.

 

El pressupost d’ingressos, i per tant el de despeses, s’ha incrementat 523.000 euros respecte l’anterior, per l’actualització de les ordenances fiscals per al 2023.

 

Aquesta és la previsió d’ingressos de l’Ajuntament d’Olesa per al 2023:

 

Quadre estat d'ingressos 2023

 

Pel que fa a la despesa, les partides que més s’incrementen son la de Personal, un 6,7%, per l’actualització de sous dels treballadors municipals; i Ensenyament, Medi Ambient i Via pública. Ensenyament, per la nova concessió de les dues llars d’infants municipals Taitom i La Baldufa; i Via Pública, per afrontar l’elevat increment de subministraments com el gas i la llum dels edificis municipals, escoles, equipaments esportius i enllumenat de carrers.

 

La partida més important, amb 11, 1 milions d’euros, és la destinada a despesa corrent en béns i serveis (capítol 2), per fort increment en els preus dels subministraments, bàsicament que obliguen a destinar increment de fins a un 45,48% de la despesa d’electricitat, i un 54,65% de la despesa de gas, respecte l’any anterior.

 

La segona partida més important és la de Personal (capítol 1), d’una mica més de 9,6 milions d’euros, en la línia dels darrers 4 anys que es va iniciar un projecte organitzatiu al voltat de la digitalització de la gestió municipal, la transparència i la tecnificació del personal. Inclou una pujada del 2,5 % prevista a l’avantprojecte de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2023. 

 

Les partides que més s’incrementen son la de Personal (9.665.248,61 euros) un 6,7%, per l’actualització de sous dels treballadors municipals; i Ensenyament, Medi Ambient i Via Pública. Ensenyament, per la nova concessió de les dues llars d’infants municipals Taitom i La Baldufa; i Via Pública, per afrontar l’elevat increment de subministraments com el gas i la llum dels edificis municipals, escoles, equipaments esportius i enllumenat de carrers.

Pel que fa a les inversions, la partida s’ha incrementat un 6’91%, al 2023 és de 1.538.340,00 euros. 

 

Previsió de despeses de l’Ajuntament d’Olesa per al 2023:

 

Quadre estat despeses 2023

 

Un cop feta la introducció general del pressupost municipal per al 2023, els regidors i regidores de l’equip de govern van exposar les principals línies del pressupost de cada àrea.

 

Entre els canvis més significatius respecte el pressupost de 2022, destaca l’increment en el departament de Medi Ambient, un 11,07% més, 3.634.525 euros, i Espai Públic, un 6,13%, 2.657.582 euros.  El regidor de l’àrea, Iván Carreira, va explicar que les principals pujades dels departament de Medi Ambient i Espai públic es deuen, sobretot, a l’increment del preu de l’energia que ha fet incrementar un 11% el  pressupost de Medi Ambient. Pel que fa a Espai Públic, l’increment es deu als alts preus de l’energia. El gas ha pujat un 121%, l’aigua d’edificis un 22% i la llum dels edificis un 85%, o l’enllumenat públic un 85%.” El pressupost de Medi Ambient puja un 11% respecte el de l’any passat. I el d’Espai Públic grans increments del cost de l’energia. Gas 121% respecte pressupost d’aquest any, l’aigua dels edificis un 22%, fanals hem passat de 170 mil euros a pujat a 314 mil euros, un 85% més.

 

Una de les àrees que té més inversió és la de Serveis Socials, en la línia dels darrers anys. Aquest departament està dotat amb 1.552.316 euros (71.424 euros més que l’any anterior, un 4,82%). El regidor de Benestar Social, Jordi Martínez, també va destacar que aquest ha estat el pressupost més difícil d’elaborar dels darrers anys, per no reduir serveis. Va destacar que el 50% del pressupost del departament, 723.285 euros, s’hi destina al SAD, al Servei d’Assistència Domiciliària. La resta es reparteix entre diferents serveis com la teleassistència, mediació i teràpia familiar, Centre Obert 168.425 euros, el Taller ocupacional de Can Comelles, el servei de prevenció a les drogodependències Cabalbaix, o per urgències socials i la targeta moneder.

 

El regidor de Benestar Social, Jordi Martínez, també va destacar que “aquests han estat els pressupostos més difícils d’elaborar dels darrers anys i la nostra preocupació era no reduir cap dels serveis que prestem a la ciutadania , i a Serveis Socials en mantenim tots”. Pràcticament el 50% d’aquesta dotació està destinada al Servei d’Assistència Domiciliària (SAD), 750.000 euros; 168.000 euros al Centre Jove; a teleassistència 65.000 euros més; al servei de prevenció de drogodependències Cabalbaix 40.158 euros; i 260.000 euros per a cobrir urgències socials i per a la targeta moneder. 

 

En Ensenyament, la partida és de 1.108.670 euros (un 27%). La regidora Lourdes Vallés, va explicar que al departament manteniment del catàleg d’activitats de la xarxa socioeducativa infància-adolescència, mantenir les subvencions a les entitats i escoles i continuar fomentant les activitats.


Pel que fa a Esports, com a la resta de regidories les partides s’han hagut d’ajustar a la baixa per fer front al pagament de subministraments. El pressupost pel 2023 és de 666.479 euros (un increment del 15,50%). El regidor de l’àrea, Domènec Paloma, va destacar, però, una pujada  d’ingressos degut a l’increment d’usuaris del Complex Esportiu Salvador Boada (piscina coberta i activitats dirigides del gimnàs). “La bona noticia és que hi ha hagut un increment del 184% dels ingressos pel complex Esportiu Salvador Boada, el que representa un increment de prop de 300 mil euros. Tot i la penalització dels subministraments baixem el dèficit d’Esports de 240 mil euros a 90 mil euros i en un futur podem ampliar horari i donar més serveis”, va argumentar Paloma.

 

En Joventut, Cultura i Memòria Històrica, el regidor Xavier Rota va explicar que es continua programant activitats, tant pel que fa a la difusió de la Memòria Històrica amb les diferents jornades, com també amb l’agenda d’activitats i també continuant donant ajuts a les entitats. La partida de Cultura és de 151.989 euros.

 

Per la seva banda, el regidor de Festes, TIC i Mitjans de Comunicació, Jordi López, va dir que les dotacions d’aquests departaments es mantenen similars respecte a anys anteriors, per consolidar festes i fer-ne de noves. Únicament Comunicació té una partida de 91.042 euros (un 68,26%) “Comunicació hi ha hagut un increment de 50.000 euros destinats a publicitat i propaganda. Abans estava repartit entre els diferents departaments i ara ho centralitza Comunicació”.

 

L’àrea de Promoció Econòmica té una assignació de 323.622 euros. El regidor Dídac Solà, va destacar la forta aposta per la indústria i també per dinamitzar el mercat municipal i el comerç amb un pla estratègic específic.

 

La regidora Ada Agut i Domènech va destacar que en els seus departaments són pressupostos de continuïtat que permeten mantenir els serveis. En l’àrea de Salut Pública, s’incrementa la dotació del departament amb 172.697 euros (7,87% més); Diversitat i Cooperació, 46.070 euros; i Gènere, Feminismes i LGTBIQ+ 84.400 euros.

 

Finalment, l’alcalde d’Olesa, Miquel Riera, va ser l’encarregat de detallar les inversions previstes per al 2023. L’import és de 1.538.340 euros, un 6’91% superior al de 2022.

 

Entre les inversions destaca l’execució dels projectes més votats per a la ciutadania als pressupostos participatius i que van ser la creació del parc de tirolines, obres d’arranjament i millora a la via pública, la creació de més itineraris d’ombra amb la plantació de més arbrat; i millores al pavelló Salvador Boada, amb un import de 200.000 euros.  

 

També hi ha una partida de 300.000 mil euros per fer la xarxa de carrils bici; el projecte del Parc de la Memòria a la zona del Cementiri Vell, amb 300 mil euros més; la construcció dels nous vestidors de la pista d’atletisme, 300 mil euros més; i actuacions de millora de l’entorn al barri de Sant Bernat amb 100 mil euros més que se sumen a la preassignació de 1,6 milions d’euros dels fons Next Generation. També destaquen 100 mil euros més per a projectes d’eficiència energètica.

 

Principals inversions del 2023:

 

URBANISME-PROJECTE D' EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

100.000€

ESPAI PÚBLIC - ASFALTAT DE CARRERS

 75.000€

PLANEJAMENT- PROJ. DE MILLORA PAVELLÓ SALVADOR BOADA

 50.000€

ESPAI PÚBLIC - PARC DE TIROLINES

 50.000€

ESPAI PÚBLIC - PROJ. D'ARBRAT A L'EIXAMPLE

 50.000€

ESPAI PÚBLIC- VORERES ADAPTADES

 50.000€

MEDI AMBIENT I SOSTENIB .- ARRANJAMENT DE CAMINS VEÏNALS

 70.000€

PLANEJAMENT - REFORMA D'EQUIPAMENTS

300.000€

PLANEJAMENT - PROJ. MILLORA ANT. ESCOLA SANT BERNAT I ENTORN

100.000€

URBANISME-PROJECTE- PGI REGENERACIÓ URBANA LÍNIA DE SUPORT 

300.000€

OBRES I EDIF. PLAN.URB. -UA- REFORMA EDIF. CONVENT PAULES

 50.000€

URBANISME-PROJECTE-BCN-FLEMING-CEMENTIRI VELL

200.000€

 

Per acabar, Riera va detallar que el pressupost de 2023, amb l’increment de un milió i mig d’euros respecte l’any passat, significa poder afrontar l’increment de 600 mil euros de la plantilla (38,43%), amb una partida de 9.665.248,61 euros; pel Manteniment de la ciutat, Medi Ambient i gestió de residus i neteja d’equipaments i Via Pública, amb una partida per a bens i serveis de 11.110.539,39, un increment del 44,17% respecte l’any anterior.

 

Un cop l’equip de govern va finalitzar l’exposició del pressupost municipal 2023, va començar el debat amb la resta de formacions.

 

El regidor de la CUP, Marc Serradó, va lamentar que la partida més gran del pressupost de 2023 s’hagués de destinar a pagar a les elèctriques per l’elevat preu de la llum i el gas i no pas destinar-los a necessitats més urgents i de municipi.  “no pot ser que haguem de dedicar tants diners a les elèctriques que estan incrementant els seus guanys i haguem de deixar d’invertir en temes més necessaris. Cal buscar alternatives energètiques i també que des del municipalisme ens plantem”.

 

Des de Ciutadans, el regidor Carlos Navia va definir que el pressupost que presentava el govern municipal per al 2023 era, com sempre,  “continuïsta” i que se sustentava únicament en la pujada de taxes i impostos. Per Navia, el govern no hi aboca esforços per buscar d’altres alternatives “he fet la comparativa de tots els pressupostos i cada any s’ha pujat al voltant d’un milió a càrrec dels olesans que són els que paguen tots aquests impostos”.

 

El regidor d’ERC Jordi Parent, per la seva banda, també es va lamentar de l’elevat import que s’ha de destinar a pagar subministraments, i va mostrar-se d’acord en incrementar la partida de Medi Ambient i apostar per l’energia renovable. També va dir que creia que partides com  Innovació i TIC haurien de ser més elevades “lamenten l’elevat preu que s’ha de donar a les energètiques, celebrem l’augment de la partida destinada a personal per a equiparar els sous amb els de la resta d’Ajuntaments de la zona i també la pujada de 355 mil euros per Medi Ambient i voldríem que fos superior, però entenem que el pressupost és limitat i ens hagués agradat més pressupost a TiC i Innovació”.  

Des del PSC, el regidor socialista Carlos Fernández també va destacar va destacar, pel que fa a les inversions, es destinava molt a algunes obres com el Cementiri Vell i Plaça Doctor Flèming. “Aquest mandat, en les inversions, s’ha basat en el Cementiri Vell i plaça Doctor Flèming. Hem dit des del primer moment que crèiem que aquesta obra s’estava sobredimensionant i sent una de les prioritats, no era la més necessària i s’està invertint molt. Ara hi ha una nova partida de 200 mil euros al Parc de la Memòria. La Memoria Democràtica ha d’anar més enllà d’aquesta obra, amb polítiques actives”.  

 

Ja el torn de portaveus per a l’explicació de vot, el regidor de Junts per Olesa, Domènec Palomar, va avançar que donaria el seu vot favorable d’uns pressuposts, que malgrat haver de fer front a la pujada de la despesa energètica, també permetien mantenir els serveis a al ciutadania. També des de la CUP, Marc Serradó, va avançar que votarien favorablement  i va destacar “reptes de treballar pels barris, invertir en energia fotovoltaica, enfortir la vida social i col·laborativa i apostar per matenir els serveis i també per enfortir la estructura interna de l’Ajuntament”.

 

Des de Ciutadans, José María Paniello va anunciar el vot negatiu del seu grup perquè “el model de pressupost del Bloc Olesa és continuista. No és la nostra forma de governar”.

 

Des d’ERC, el regidor Jordi Parent va destacar que compartien moltes coses del pressupost  però d’altres no i veient el sentit de les votacions, nosaltres ens abstindrem i deixarem que el pressupost tiri endavant”.

 

El portaveu del PSC, Fernando Vicente, es va limitar a dir que el seu grup s’hi abstindria perquè “aquest és un pressupost de continuïtat del Bloc, Junts i la CUP”.

 

Des de l’equip de govern, el regidor del Bloc Olesà, Jordi Martínez, va qualificar el pressupost de “responsable perquè neix de les ordenances valentes que han permès tirar endavant un pressupost pensat per les persones i sobretot per aquells més vulnerables. Malgrat les grans despeses en subministrament es segueixen prestant tots els serveis i també continuant amb les inversions”.

 

Finalment, el pressupost de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat per al 2023 es va aprovar al Ple amb els 11 vots a favor de Bloc Olesà (8) , Junts per Olesa (1) i la CUP (2), les 6 abstencions d’ERC (3) i el PSC (3) i el vot en contra de Ciutadans (3).

 

Altres punts del Ple 

 

A la sessió plenària d’aquest dijous també es van aprovar d’altres punts com la relació de llocs de treball, una sanció per la infracció de l’ordenança de tinença d’animals i la compatibilitat d’un treballador de l’Escola Municipal de Música.

 

També es van aprovar dues modificacions de crèdit de 135.000 euros i 135.374 euros , destinades al departament de Recursos Humans per la incorporació de noves places de policia, els processos d’estabilització i indemnitzacions de treballadors i l’augment de les retribucions del personal públic seguint el Reial Decret del Govern de l’Estat.

 

També es va aprovar dues declaracions d’obres d’especial interès municipal que tindran una bonificació del 95% de l’impost de construccions. Una, per la millora de la façana d’un edifici de l’avinguda de Francesc Macià; i l’altra, per la millora de l’accessibilitat de la residència Rosa Pujol (al carrer de les Angelines, 30).

 

Al final del Ple també hi va haver intervenció de dues persones del públic. Una veïna va preguntar sobre les places d’aparcament destinades a persones amb mobilitat reduïda a la plaça Nova;  i una altra persona va fer una consulta sobre disciplina urbanística.

 


  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Telegram_petit.png
  • RSS
  • Youtube-32x32.png
  • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional