Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Resum del ple ordinari del mes de juliol23/7/2021

El ple ha aprovat una modificació de crèdit de gairebé 290.000 €. Entre els projectes, destinar 80.000 € a un conjunt de reformes a la part residencial de l'edifici de les Paüles per habitatge d'emergència social i 52.500 € al projecte executiu que permetrà avançar en l'ampliació de la biblioteca Santa Oliva.El ple del mes de juliol de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat va començar amb unes declaracions de l'alcalde, Miquel Riera, en representació de tot el ple, de rebuig i condemna als dos assassinats masclistes que es van produir dijous a Sabadell i Pozuelo de Alarcón. Riera va apuntar que aquest 2021 "portem 50 feminicidis a Espanya, 6 víctimes a Catalunya i hem de recordar el brutal assassinat per motivacions homòfobes de Samuel Luiz".   

Pel que fa a l'ordre del dia del ple, la sessió va començar amb dues modificacions de crèdit. La primera fa referència a un import de 289.768,20€ per destinar a diferents projectes que es finançaran mitjantçant la utilització del romanent de tresoreria per a despeses generals. Entre les iniciatives que vol impulsar l'equip de govern, 18.500 € per instal·lar un punt de recollida de compres per als comerços d'Olesa que s'ubicarà al Mercat municipal a través de la compra d'unes guixetes. Al departament de Medi Ambient s'hi destinen 95.000 €: 15.000 € per la compra de nous contenidors, 15.000 € per a maquinària i instal·lacions i 65.000 € per cobrir l'increment de despeses relacionades amb la gestió de residus, concretament de la fracció resta. En aquest sentit, el regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Ivan Carreira, va destacar que "el 2020 es va produir un augment molt important d'aquesta fracció i, per tant, dels costos de gestió, així com també el cànon que estableix l'Agència de Residus de Catalunya". Sobre els contenidors, Carreira va detallar que "l'objectiu és comprar contenidors per substituir els que estan malmesos i poder afegir alguna bateria per descongestionar unes altres i evitar desbordaments". Al departament d'Espai públic i equipaments s'hi destinaran 20.000 € per eliminar l'àrea de contenidors soterrats del Mercat municipal i posar una nova bateria de contenidors exclusiva per al Mercat municipal. 

 

D'altres projectes que s'inclouen a la modificació de crèdit, 15.730 € per elaborar un estudi sobre municipalització de serveis públics en el marc del treball que s'està desenvolupant en la Comissió d'estudi per a la creació d'una empresa pública. Pel que fa a obres, es proposava destinar 80.000 € per dur a terme un projecte de reforma a la part residencial de l'edifici de les Paüles per poder acollir habitatge d'emergència social i una partida de 52.500 € per poder cobrir la part que ha de posar l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat per poder tirar endavant el projecte executiu de l'ampliació de la biblioteca Santa Oliva.  

 

A més dels vots a favor de l'equip de govern del Bloc Olesà i Junts per Catalunya, la modificació de crèdit es va aprovar amb el suport dels grups municipals d'ERC i la CUP. Ciutadans s'hi va abstenir i el PSC hi va votar en contra. A l'hora de justificar la votació, el regidor de Junts per Catalunya, Domènec Paloma va destacar que un dels objectius de la modificació era fer front a "l'emergència habitacional i que, per tant, era important que tirés endavant". 

 

El regidor de la CUP, Marc Serradó, va explicar que votarien a favor perquè era un reclam del seu grup "destinar el romanent a l'emergència social" i que, a més, també era important la partida "per l'estudi de la municipalització de serveis" tot i que retreia que es trobaven aquesta partida "sense conèixer el detall de l'estudi que farà la consultoria". Sobre les partides destinades a residus, Serradó es va mostrar crític i va dir "que hi ha manca de lideratge per tirar endavant el grup de treball sobre residus i avançar en l'elaboració d'un pla per afrontar la licitació del nou contracte que, a més, serveixi per millorar la qualitat i quantitat del reciclatge que es fa a Olesa". 

 

El regidor de Ciutadans, José María Paniello, va fonamentar l'abstenció pel fet que la modificació de crèdit es plantegés de forma conjunta i en un paquet en comptes de fer "expedients separats". Paniello va argumentar que "tot i estant d'acord amb la majoria de propostes, hi ha alguna que no ens agrada com la destinada a l'estudi de la comissió de la creació d'una empresa pública". 

 

Jordi Parent, regidor d'ERC, també va dir que si el govern municipal plantegés les propostes en diferents expedients seria més fàcil la decisió de vot i que "és voluntat política". Tot i així, Parent va afirmar que en aquesta ocasió "donarem suport a la proposta, sobretot perquè el projecte d'habitatge de les Paüles ho trobem interessant per cobrir necessitat d'habitatge d'emergència i també l'estudi per municipalitzar serveis".

 

Des del PSC, el regidor Fernando Vicente va manifestar que malgrat que des de l'oposició "s'ha manifestat el malestar davant de paquets compactes amb diversitat de projectes en una sola modificació de crèdit, el govern municipal continua fent les coses sempre igual i, per aquest motiu, no hi donarem suport". El regidor socialista Carlos Fernández també va criticar que a la modificació de crèdit es demana a l'oposició que "es voti a cegues una inversió de 80.000 € a l'edifici de les Paüles sense que hi hagi un Pla d'usos específic per l'equipament o que la partida per a l'estudi de municipalització de serveis s'aprovi sense que la Comissió d'estudi de creació d'una empresa pública no tingui coneixement de quina feina concreta farà la consultora". 

 

Per part del Bloc Olesà, el regidor Jordi Martínez va destacar que aquesta modificació de crèdit "donarà sortida a petits i grans projectes del municipi" i que l'expedient amb totes les partides es fa en una única proposta per qüestions tècniques i "seguint els principis d'eficiència i eficàcia de l'administració pública". 

 

La segona modificació de crèdit plantejada era per un import de 40.000 € del servei de teleassistència i consistia en traspassar l'import del capítol 2 de despeses de béns corrents i serveis al capítol 4 de transferències corrents, ja que a partir d'ara aquest servei bàsic es pagarà directament a la Diputació de Barcelona i no a l'empresa que presta el servei.  Aquest punt va ser aprovat per la unanimitat de tots els regidors i les regidores de la corporació. 

 

Pròrroga del Pla d'igualtat municipal

 

La regidoria de Gènere, feminismes i LGTBIQ+ proposava al ple de la corporació la pròrroga del Pla d'igualtat municipal 2018-2021 durant tot l'any 2022. La regidora de l'àrea, Ada Agut, va destacar que "amb l'esclat de la pandèmia s'han fet molts esforços des del departament per adaptar l'atenció a les dones a la necessitat actual però que aquesta situació ha impossibilitat dur a terme bona part de les accions programades pels anys 2020 i 2021". Per tant, Agut proposava la pròrroga de l'actual pla un any i destinar els recursos econòmics que arriben del Consell Comarcal per elaborar l'avaluació del pla i treballar en la diagnosi i la part de la participació necessària per impulsar un nou Pla d'igualtat. 

 

El regidor de la CUP, Miquel Barreres, va dir que "al marge de les accions del pla que han quedat pendents, calia haver començat l'elaboració del nou pla i tenir dissenyat ja el pla futur i no haver d'esperar un any més". El regidor de Ciutadans, José María Paniello, va considerar una bona opció la pròrroga "per treballar a partir d'ara de forma conjunta en un pla de llarg recorregut". La regidora d'ERC, Mireia Monfort, va manifestar que votarien a favor de la pròrroga i alentava la regidoria "a començar a treballar el nou pla a partir del setembre, tot i que haguéssim preferit tenir un nou pla enllestit pel 2022 i que s'hagués treballat amb la planificació adequada per no haver fet la pròrroga". 

 

Des del PSC també van manifestar el seu desacord amb la pròrroga del Pla d'igualtat municipal. La regidora socialista, Maria Pujol, va destacar que "mentre que el pla vigent era bo el 2018, ara, al 2021, la situació ha canviat i caldria tenir-ho en compte: nous recursos com el SAI, més interseccionalitat, més població, la necessitat de formació al personal de l'Ajuntament o modificar polítiques relacionades amb la salut que han variat per la pandèmia". A més a més, el regidor del PSC, Fernando Vicente, va argumentar que hi havia "manca de voluntat política en aquest tema, l'avaluació intermitja de l'actual pla no està feta".

 

L'alcalde Miquel Riera va contestar que amb l'esclat de la pandèmia es recomanava no iniciar l'elaboració de nous plans que contemplessin processos participatius per les restriccions a l'hora de fer trobades i que "ens hi hem trobat amb altres plans, com el d'acció cultural". Finalment, la pròrroga es va aprovar amb els vots del Bloc Olesà, ERC, Ciutadans i Junts per Catalunya. La CUP i el PSC s'hi van abstenir.

 

Aprovació del nou Reglament de participació ciutadana

 

La regidora de participació ciutadana, Ada Agut, va explicar que el ple havia d'aprovar de forma inicial el nou Reglament de participació ciutadana que s'ha elaborat després de fer tallers amb la ciutadania en què es van fer un seguit de propostes per millorar la participació al municipi. A més, Agut va destacar que el reglament ha estat possible "gràcies al treball dels tècnics del consistori,  l'assessorament de l'empresa especialitzada Índic i les aportacions i supervisió del grup motor format per membres de tots els grups municipals del consistori". Agut va destacar que el reglament actual (de l'any 2000) "havia quedat obsolet per canvis normatius i també per l'actualització del ROM del mandat passat".

 

La regidora també va destacar que, entre d'altres, al nou reglament s'ha incorporat les línies bàsiques dels processos participatius, la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) als processos participatius; la regulació del registre municipal d'entitats, totes les vies individuals de participació, la creació del consell de consells i reformular els objectius i funcionament de cada consell participatiu. 

 

El nou Reglament de participació ciutadana es va aprovar inicialment amb la unanimitat de tots els grups municipals que van destacar la gran participació durant el procediment d'elaboració. El Reglament de participació ciutadana es publicarà al tauler d'anuncis, al Butlletí Oficial de la Província i a la seu electrònica de l'Ajuntament i restarà a exposició pública durant trenta dies. Si no hi ha cap reclamació, el document s'aprovarà definitivament.

 

Altres punts del ple, l'aprovació del compte general de l'exercici 2020 amb els vots favorables del Bloc Olesà, ERC, C's, CUP, Junts per Catalunya i l'abstenció del PSC. També es van aprovar per unanimitat tres expedients sancionadors per infraccions a l'ordenança municipal de control, protecció i tinença d'animals. Abans dels precs i preguntes, es va donar compte de la renúncia al càrrec de regidora de Marola Cantarell pel grup municipal d'ERC i el secretari de la corporació va informar que s'estava procedint a la tramitació de la nova acta de regidor per a Raül Ansensio i del qual s'esperava la incorporació al proper ple de setembre. També es va donar compte de l'informe resum anual sobre els resultats de control intern de l'exercici 2020. 

 

A precs i preguntes, el regidor del PSC, Fernando Vicente, va demanar informació sobre els processos selectius d'estabilització del personal interí i laboral. També va anunciar que demanarà la convocatòria de la Comissió de codi ètic de càrrecs electes per tractar les acusacions i paraules que va manifestar el grup de Ciutadans el ple de juny a menys que hi hagués una rectificació i es retractessin de les seves paraules.  El regidor de Ciutadans, José María Paniello, va anunciar que simplement es van manifestar unes opinions. L'alcalde va destacar que Ciutadans va deixar anar un seguit de falsetats "greus" sobre les certificacions de les votacions a les comissions informatives i que és una qüestió en la qual "és necessari retractar-se" al ple municipal. 

 

El regidor d'ERC, Jordi Parent, va preguntar els motius de la suspensió del torneig de futbol sala que va començar el mes de juliol a iniciativa d'un col·lectiu de joves i amb l'acompanyament de l'Ajuntament. L'alcalde, Miquel Riera, va destacar que enguany el torneig "es va organitzar després d'una intervenció i acompanyament per part de l'Ajuntament, a través de la supervisió de l’agent d’Igualtat" i amb la cessió temporal de dues pistes esportives per fer possible l’activitat. Riera va destacar que el projecte havia sorgit després de les accions dels agents de convivència a col·lectius de joves per conscienciar sobre la necessitat de complir les mesures de prevenció per evitar la transmissió de la covid-19. 

 

Durant aquestes intervencions, una de les principals demandes va ser la d’organitzar un torneig de futbol com el que ja es va organitzar l'estiu passat sense cap permís i incomplint les restriccions. L'alcalde va determinar que aquesta iniciativa l'any passat "va comportar múltiples intervencions per part de la policia local i les moltíssimes trucades de veïnat que alertava de grans concentracions de joves". Per això, enguany,  quan es va proposar el torneig es va acceptar fer l'acompanyament i també la cessió d'espais i assumir la responsabilitat de l'activitat ja que "la situació sanitària era millor i que les restriccions del Procicat s'havien flexibilitzat". L'alcalde va explicar que, en tot moment, es va avisar els organitzadors que "la situació de la pandèmia podia canviar i, per tant, també les mesures" i que, precisament, és el que ha passat amb l'increment de contagis. Riera va determinar que amb les darreres restriccions del Procicat i un cop analitzades les mesures tècnicament, es va comunicar a totes les entitats que organitzen activitats si podien continuar, s'havien de cancel·lar o limitar d'alguna manera. En el cas del torneig, Riera va destacar que "el Procicat prohibia expressament aquest tipus d'activitats en les quals no hi ha grups bombolla i s'apleguen moltes persones". De fet, el torneig, segons els organitzadors, aplegava 34 equips i 350 jugadors. 

 

El ple ordinari del mes de juliol es pot recuperar al canal de Youtube de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.


  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional