Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

La Generalitat acorda el confinament perimetral per municipis els caps de setmana, comerços grans tancats i activitats suspeses29/10/2020

Els confinaments en cap cas no afecten els desplaçaments per anar a la feina i a l'escola, així com per tenir cura de persones dependents. Les noves restriccions entren en vigor aquest divendres.El Govern de la Generalitat ha anunciat avui un enduriment de les mesures anti-Covid, que passen per un confinament perimetral que restringeix la mobilitat entre municipis els caps de setmana. Tampoc es podrà entrar i sortir de Catalunya durant tota la setmana. Els confinaments en cap cas no afecten els desplaçaments per anar a la feina i a l'escola, així com per tenir cura de persones dependents. Les noves restriccions entren en vigor aquest divendres, un cop es publiquin al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), de moment per un termini de 15 dies. 

 

L'horari del confinament perimetral municipal serà de les 6 del matí de divendres a les 6 del matí de dilluns. S'avança a divendres per evitar els moviments "massius" d'un cap de setmana que havia de ser festiu. Queden fora de les restriccions desplaçaments justificats per qüestions mèdiques, laborals o cura de persones depenents. 

 

El vicepresident en funcions de president, Pere Aragonès; la consellera de Presidència, Meritxell Budó; la consellera de Salut, Alba Vergés; i el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, han comparegut aquest migdia per explicar els detalls de les restriccions. Aragonés ha remarcat que la situació és "extremadament greu, crítica", amb més de 30.000 casos de Covid-19 i 2.387 persones ingressades, 434 de les quals a l'UCI. Si bé hi ha indicis de descens de la Rt de transmissió del virus, "que demostren que les mesures preses tenen els seus efectes", ha dit el vicepresident, "cal prendre més mesures i més contundents" per frenar la propagació del virus, apostant pel que ha anomenat "aturada social" i demanant a la ciutadania que es quedi a casa i només surti per anar a treballar, a l'escola o bé per a les compres d'aliments o productes indispensables. Tot plegat per tendir a una "restricció de la mobilitat i la interacció social no necessària. "És el moment de l'aturada social. És el moment de quedar-se a casa", ha insistit Aragonès.

 

El Govern de la Generalitat també ha anunciat una dotació de 300 milions d'euros per donar suport als sectors afectats i la ciutadania. 50 milions es destinaran a ajudes al sector cultural, d'educació en el lleure i clubs esportius, i 50 més a ajudes a la restauració i centres d'estètica (que s'afegiran als 40 milions d'ajudes ja anunciades per la Generalitat). 200 milions d'euros es destinaran de mesures de suport social.

 

A més, el govern aprovarà un decret llei per evitar desnonaments i un segon decret que afectarà al pagament de l'IRPF i que afectin a treballadors afectats per un ERTO.

 

Aquestes són les principals mesures decretades per la Generalitat:

 

Limitació de l'entrada i sortida de persones

 • Es restringeix l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per aquells desplaçaments, adequadament justificats, que es produeixin per algun dels motius següents:
  • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials. 
  • Compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals. 
  • Assistència a centres docents i educatius. 
  • Retorn al lloc de residència habitual o familiar. 
  • Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables. 
  • Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs. 
  • Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials. 
  • Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables. 
  • Realització d'exàmens o proves oficials inajornables. 
  • A causa de força major o situació de necessitat. 
  • Qualsevol altra activitat urgent i inajornable degudament acreditada
 • Queda restringida l'entrada i sortida de cada terme municipal durant els caps de setmana: des de les 06.00 hores de divendres fins a les 06.00 hores de dilluns, excepte per aquells desplaçaments, adequadament justificats pels motius anteriors.
 • Mobilitat permesa:
  • Dia 31 d’octubre i 1 de novembre: visita a cementiris dins la mateixa comarca.
  • Exercici individual a l’aire lliure entre municipis limítrofs.
  • Entrada i sortida de cada terme municipal de les persones que estiguin gaudint d’algun tipus de permís penitenciari.
  • Desplaçaments per al desenvolupament de les competicions esportives autoritzades.
  • Circulació en trànsit.

Trobades, reunions i desplaçaments

 • Es recomana que els desplaçaments fora del domicili es limitin en la mesura del possible, així com la circulació per les vies d’ús públic.
 • Es recomana adoptar una estratègia de desplaçaments basada en les “bombolles de convivència” o la “bombolla ampliada”, la qual cosa afavoreix una sociabilitat i un suport adaptada al moment epidèmic actual.
  • “Bombolla de convivència”: fa referència al grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport imprescindibles.
  • “Bombolla ampliada”: fa referència al grup de persones de la “bombolla de convivència” més un(s) altre(s) grup(s) acotat de persones, sempre les mateixes, i amb les quals es pot relacionar la “bombolla de convivència” amb diferents finalitats (relacions familiars, laborals, escolars, recreatives). El grup ha de ser el més estable possible.
 • Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic.
 • En les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes.
 • No es consideren incloses en aquesta prohibició, sempre que compleixin les indicacions de seguretat aprovades pel PROCICAT:
  • Les activitats laborals.
  • Les activitats docents.
  • Les activitats extraescolars permeses.
  • Les activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts).
  • Les activitats de culte i els actes religiosos i cerimònies civils.
  • Els mitjans de transport públic.
  • El transport escolar.
  • Les activitats culturals que puguin romandre obertes.

Activitat comercial

 • No es poden prestar serveis que impliquin contacte físic amb els clients, excepte que siguin essencials, sanitaris o sociosanitaris. Es prohibeixen els serveis de tractament de bellesa, excepte els serveis de perruqueria que només poden oferir serveis d’higiene del cabell.
 • Els establiments comercials d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, serveis essencials, farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres de veterinària, concessionaris d’automòbil i centres de jardineria, poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície.
 • L’obertura al públic dels establiments i locals comercials detallistes queda condicionada a:
  • Que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 800 metres quadrats.
  • Que es redueixi al 30% l'aforament permès.
 • Els establiments comercials amb una superfície de venda de més de 800 metres quadrats:
  • Han d’acotar l’espai d’obertura al públic a l’esmentada superfície
  • Reduir al 30% l’aforament que correspongui a aquesta superfície.
 • Els mercats no sedentaris poden mantenir la seva activitat condicionada a una reducció al 30% de la capacitat d’aforament.
 • Se suspèn l’obertura al públic de centres comercials i recintes comercials. Al seu interior, poden romandre oberts si ofereixen:
  • Productes d’alimentació i begudes.
  • Productes higiènics i d’altres productes de primera necessitat.
  • Farmàcies.
  • Ortopèdies.
  • Òptiques.
  • Centres de veterinària.
 • També poden obrir els establiments comercials que es trobin dins dels centres i que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 800 metres quadrats i comptin amb accés directe i independent des de la via pública amb un aforament màxim del 30%.
 • Es permeten sistemes de recollida al local i de repartiment al domicili. 
 • Horari d’obertura: entre les 06.00 hores i les 21.00 hores.

Hostaleria i restauració

 

 • Se suspenen les activitats de restauració, excepte en hotels per a l'ús dels clients, centres sanitaris, socials i residencials i menjadors socials. 
 • Es permet el lliurament a domicili o la recollida a l’establiment.
 • Les activitats de restauració de les àrees de servei d’autopistes i altres vies es limitaran al servei de lliurament al mateix establiment, sense consum a l'interior. 
 • Horaris de lliurament a domicili permès: de 6:00 hores a les 23.00 hores.
 

 Activitats culturals i esportives

 • Se suspèn l’obertura al públic de les activitats culturals d’arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes, auditoris o similars, tant en recintes tancats com a l’aire lliure.
 • Els arxius, museus, sales d’exposicions, galeries d’art i romanen oberts amb un 33% de l’aforament. No poden organitzar activitats amb assistència de públic.
 • L’accés a les biblioteques es limita a la recollida i lliurament de documents reservats pel préstec.
 • Horari de les activitats permeses: entre les 6.00 hores i les 22.00 hores.
 • Suspesa l’obertura d’equipaments esportius.
 • S’ajornen totes les competicions excepte les d’àmbit estatal, internacional i professional que s’han de celebrar sense públic. 

Cerimònies i activitats lúdiques i recreatives

 • Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, han de limitar l’assistència al 30% de l’aforament.
 • S'estableix el tancament de:
  • parcs i fires d’atraccions
  • establiments lúdics infantils
  • sales de joc, casinos i bingos
 • Se suspenen les activitats cíviques i comunitàries grupals –com, per exemple, als equipaments cívics- que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics. 
 • Els parcs i jardins es poden fer servir només fins a les 20.00 hores.
 • Se suspèn l'obertura al públic dels locals i establiments que desenvolupen les activitats de discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle, bar musical, karaoke, discoteques de joventut i establiments d'activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos.
 • Se suspenen també les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments establerts en l'apartat anterior.
 Àmbit laboral i professional
 • Es demana als titulars dels centres de treball, públics i privats, que limitin al màxim la mobilitat laboral de persones treballadores.
 • Han d’implementar el teletreball llevat quan és impossible desenvolupar l’activitat laboral a distància o bé quan no es disposa acreditadament dels mitjans per fer-ho. Si el teletreball no és possible cal aplicar mesures per garantir la distància de seguretat interpersonal: entrades i sortides esglaonades i flexibilitat horària.
 • L'ús de mascareta:
  • és obligatori en espais de treball d’ús públic o oberts al públic, o bé, en desplaçaments per l’interior.
  • no és obligatori en espais de treball tancats al públic, un cop la persona sigui al seu lloc de treball i faci tasques que no comporten mobilitat.

Afectacions a Olesa de Montserrat

Com a conseqüència d'aquestes noves restriccions, l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha procedit al tancament dels següents equipaments municipals:

 • Els equipaments esportius: Pista d'atletisme, Pavelló Salvador Boada i pista annexa, piscina municipal, les instal·lacions del tir amb arc, les pistes de petanca, el camp de futbol, el pavelló de bàsquet i el de Sant Bernat i les pistes esportives dels barris. 
 • Escorxador
 • Escola de Música 

La Casa de Cultura romandrà oberta per accedir a les sales d'exposicions que tenen un aforament d'un 30% i la Biblioteca Santa Oliva continuarà oberta però només per oferir el servei de préstec, anul·lant totes les activitats culturals i l'estudi i consulta a les sales. Per evitar esperes innecessàries, des de la biblioteca informen que per fer ús d'aquest servei es pot trucar al 93 778 72 04 o enviar un correu electrònic a b.olesam.so@diba.cat per demanar els llibres, pel·lícules o CD que es vulguin agaffar. Els documents es poden retornar a la bústia.  Per consultar el catàleg cal entrar al web aladi.diba.cat

 

Pel que fa a l'Arxiu municipal, només s'atèn amb cita prèvia enviant un correu a  arxiu@olesademontserrat.catL’arxiu atendrà les consultes i peticions principalment de forma telemàtica a través del seu correu electrònic arxiu@olesademontserrat.cat, les quals seran registrades i ateses per ordre de recepció, proporcionant-se la informació oportuna o entregant-se, sempre que sigui possible, la corresponent còpia digital o en paper, fins un màxim de vint-i-cinc unitats.

 

Festivitat de Tots Sants

El Procicat ha informat que els desplaçaments als cementiris amb motiu de la festivitat de Tots Sants estan permesos i no només dins del mateix municipi sinó també dins de la comarca. En aquest sentit, la Policia Local d'Olesa de Montserrat ha informat que des de l'anunci de les noves mesures restrictives per part de la Generalitat s'han atès més de 250 trucades de petició d'informació relacionades amb desplaçaments a cementiris i sobre altres excepcions en la mobilitat. 

 

 

 

 

 


 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional