Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Entren en vigor les noves restriccions aprovades per la Generalitat per frenar l'increment de contagis per Covid-1916/10/2020

Bars i restaurants només poden oferir menjar o beure per emportar o servei a domicili. L'Ajuntament ha instal·lat cartells informatius als parcs infantils recordant que només es poden utilitzar fins les 20.00 h. Alhora, resten tancades les pistes esportives de barri i l'skate parc, en ser equipaments sense vigilància.Les restriccions aprovades per la Generalitat amb l'objectiu de frenar els contagis de coronavirus han entrat en vigor aquesta mitjanit, com estava previst, després de publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Les mesures tenen també l'aval de la justícia després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya les ha ratificat íntegrament aquest divendres. L’alcalde d’Olesa, Miquel Riera, ha manifestat que, davant l'arribada de la segona onada de la pandèmia de la Covid-19, "s'ha d'intentar tallar la tendència a l'alça dels contagis i evitar que es col·lapsin els serveis sanitaris". 

 

La principal mesura és el tancament de bars i restaurants, que a partir d'avui només poden servir begudes o menjar per emportar. Salut assegura que els establiments són llocs segurs, que no són font de contagi en si mateixos, però que són espais on la ciutadania socialitza, sense mascareta ni distància, i, per tant, són llocs on el risc es dispara. Davant la difícil situació que això genera en els negocis, l'Alcalde ha recordat que l'Ajuntament ja ha tirat endavant diferents iniciatives, com mesures fiscals i ajuts directes, per ajudar el comerç local (per valor d'uns 800.000€), i ha remarcat que, el que ara cal, és que "administracions superiors, com Generalitat, Govern central o Europa treguin ajudes i arribin als sectors que ho necessiten".

 

L'Alcalde, Miquel Riera, ha destacat que les xifres de contagis a Olesa es mantenen estables i sense cap focus actiu "gràcies a la suma de bones accions a diferents sectors", i que estan lluny  de les d'altres municipis amb més incidència, si bé "no cal perdre de vista que estem en una zona amb un risc alt i cal extremar les precaucions". Per aquesta raó, considera necessari que se segueixin les noves mesures decretades per la Generalitat.

 

La Resolució de la Generalitat estableix un seguit de mesures per frenar els contagis:

 

Desplaçaments personals

 • Es recomana que els desplaçaments fora del domicili es limitin en la mesura del possible, així com la circulació per les vies d'ús públic, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents.
 • En tot cas, a més de les mesures essencials de distanciament, higiene i protecció a través de mascareta, es recomana adoptar una estratègia de desplaçaments basada en les “bombolles de convivència” (grup de persones que conviuen sota el mateix sostre) o la “bombolla ampliada” (grup de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat).

Mesures de prevenció i higiene en centres de treball

 • Promoure les mesures organitzatives i tècniques que permetin limitar al màxim la mobilitat de persones treballadores, prioritzant el treball a distància, el teletreball, les reunions telemàtiques, o bé, altres mesures quan la mobilitat és imprescindible, com horaris d'entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària, o similars.
 • Quan no sigui possible prioritzar el treball a distància, adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball, de forma que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. I quan això no sigui possible, han de proporcionar-se a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.
 • Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball i intensitat d'ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis, d'acord amb els protocols que estableixin en cada cas les autoritats sanitàries.
 • Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.
 • L'ús de la mascareta és obligatori en l'entorn laboral quan l'espai de treball és d'ús públic o obert al públic, o bé quan hi ha desplaçaments per l'interior del centre de treball. En el cas d'espais de treball tancats al públic, un cop la persona treballadora estigui al seu lloc de treball i fent tasques que no comporten mobilitat no serà obligatori el seu ús.
 • Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de les persones treballadores com de les clients o usuàries, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.

Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social

 • Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència”, tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic.
 • En les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes.
 • No es consideren incloses en aquesta prohibició les persones que estiguin desenvolupant una activitat laboral, les activitats de culte, els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, ni els mitjans de transport públic. Tampoc s'hi inclouen les activitats docents (incloses les universitàries), les activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars i l'esport escolar) i les activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, les quals es duen a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials aprovats pel i la normativa relacionada.
 • També resten excloses les activitats culturals, d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions en recintes estables, com ara teatres, cinemes, carpes de circ o similars, sempre que es compleixen les indicacions de la Resolució i dels plans sectorials aprovats pel PROCICAT.
 • Les biblioteques, arxius, museus i monuments han de romandre oberts amb subjecció al corresponent pla sectorial de represa aprovat pel PROCICAT.
 • En les reunions i/o trobades no hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d'estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.
 • Aquesta limitació no és aplicable al dret de manifestació i de participació política, el qual podrà ser exercit en les condicions que determini l'autoritat competent, i sense perjudici del compliment de les limitacions establertes amb caràcter general per les autoritats sanitàries en els espais públics.

Empreses de serveis i comerç minorista

 • Les empreses no poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, sanitari o sociosanitari. Queden exclosos d'aquesta previsió els serveis de perruqueria, els quals poden oferir, únicament, les activitats relacionades amb la higiene del cabell.
 • La prestació de serveis s'ha de fer, en la mesura que sigui possible, sense contacte físic amb els clients.
 • L'obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes que tinguin una superfície útil d'exposició i venda superior a 400 metres quadrats resta condicionada a establir sistemes de control de l'accés i de l'aforament en temps real, ja sigui a través de personal o de mitjans de telecontrol, així com a la definició de circuits i fluxos de mobilitat regulats, i es restringeixi l'accés als emprovadors a un màxim d'una persona per cabina. En el cas d'Olesa, el Mercat Municipal manté obertes les cinc portes d'entrada i sortida, amb control d'aforament per part del personal del mercat. El mercat ambulant dels divendres es manté amb el mateix nombre de parades distribuïdes entre la plaça Catalunya, plaça de l'Oli i la Rambla, amb control d'aforament. 
 • En els centres comercials, galeries comercials o recintes comercials s'han d'establir sistemes de control d'aforament i de fluxos, en els termes abans indicats, als establiments i locals que s'hi troben ubicats i també als accessos dels propis centres comercials, galeries comercials o recintes comercials. Es restringirà l'accés i l'ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans.
 • Els establiments i locals comercials minoristes han de complir els requisits següents:
  • a) Que es redueixi al 30% l'aforament total permès per llicència o autorització de l'activitat, tret dels establiments comercials minoristes d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària, que han de reduir al 50% el seu aforament total permès. En qualsevol cas, s'haurà de garantir una distància mínima d'1,5 metres entre clients. En els locals comercials en què no sigui possible mantenir aquesta distància, es permetrà únicament la permanència dins del local d'un client.
  • b) Es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via internet, sempre que garanteixin una recollida esglaonada que eviti aglomeracions en interior del local o en el seu accés, i també sistemes de repartiment a domicili. En la mesura que sigui possible, el lliurament evitarà el contacte directe amb el client mitjançant recollida a la porta o al cotxe, inclòs el menjar preparat.

Actes religiosos i cerimònies civils

 • Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, han de limitar l'assistència al 50 % de l'aforament.

Ús del transport públic

 • El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que es produeixi una disminució de la demanda. Només es poden produir reduccions en horari nocturn. L'oferta d'hora punta s'ha de mantenir entre les 6:00 hores i les 9.00 hores del matí dels dies laborables.
 • Els usuaris del transport públic s'han d'abstenir d'activitats que comportin treure's la mascareta, com menjar.

Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives

 • Es poden dur a terme les activitats culturals d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions en recintes estables tant espais tancats, com ara teatres, cinemes, auditoris o similars, com a l'aire lliure en els espais especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, sempre que en tots els casos anteriors tot el públic assisteixi amb seients preassignats i registre de dades de contacte i es garanteixi que no se supera el 50% de la capacitat màxima permesa per llicència o autorització de l'activitat i que es compleixen les indicacions dels plans sectorials aprovats pel PROCICAT.
 • Per a les activitats culturals esmentades, així com per als espectacles públics i les activitats recreatives autoritzades a l'obertura, s'estableix l'horari de tancament a les 23:00 h. Aquesta limitació horària ha obligat a ajornar algunes activitats previstes per als propers dies, com ara concerts que tenien previst finalitzar més enllà de l'hora límit, i que es tornaran a programar més endavant. Les activitats previstes i les ajornades es poden consultar a l'apartat d'Agenda d'aquest web municipal.
 • Les instal·lacions i els equipaments esportius es poden utilitzar sempre que es garanteixi no superar el 50% de l'aforament, que hi hagi control d'accés i compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel PROCICAT. Queda prohibida la utilització d'equipaments esportius que no estiguin supervisats. En aquest cas, a Olesa de Montserrat resten tancades i per tant prohibit l'ús de les pistes esportives no controlades dels barris del Collet deSant Joan, Poble Sec, Sant Bernat i Les Planes, així com l'skate park.
 • S'estableix l'ajornament de totes les competicions esportives previstes de ser realitzades a Catalunya durant el període de vigència de la Resolució (15 dies), a excepció de les competicions oficials d'àmbit estatal, internacional i professionals.
 • Se suspèn l'obertura al públic dels parcs i fires d'atraccions, incloent-hi tot tipus d'estructures no permanents desmuntables. Així mateix, es prohibeix l'obertura d'establiments d'activitats lúdiques infantils privades en espais tancats.
 • Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden romandre oberts seguint les pautes d'ús i manteniment aprovades pel PROCICAT per a aquests espais. No es permet l'ús d'aquests espais a partir de les 20 hores. La Brigada municipal ha posat cartells informatius recordant aquesta limitació horària als parcs infantils. 

Activitats relacionades amb el joc

 • Se suspèn l'obertura al públic d'activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo.

Activitats d'hoteleria i restauració

 • Se suspenen les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments, que es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia. Resten exclosos d'aquesta suspensió els restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients, sens perjudici que també puguin prestar serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia. També resten exclosos d'aquesta suspensió els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent-hi les activitats de lleure infantil i juvenil, els menjadors escolars, i els serveis de menjador de caràcter social.
 • En els establiments hotelers, l'aforament dels espais comuns es limita al 50% de l'aforament autoritzat, el qual estarà identificat en cartells visibles.

Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts).

 • Les activitats docents, les activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i les activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, s'han de dur a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials aprovats pel PROCICAT i la normativa relacionada, aplicant rigorosament les mesures de prevenció i protecció de la salut.

Activitats docents universitàries

 • En l'àmbit de les universitats catalanes, i en el marc de l'acord adoptat pel Consell Interuniversitari de Catalunya en data 13 d'octubre de 2020, la docència teòrica presencial passa a format virtual. La resta d'activitats, extremant les mesures de protecció, es mantenen. La presència del personal docent i d'administració i serveis s'ha d'adequar a les necessitats de l'activitat que les universitats determinin.

Congressos, Convencions, Fires comercials i festes majors

 • Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i festes majors.
 • Els mercats no sedentaris poden mantenir la seva activitat condicionada a una reducció al 30% de la capacitat d'aforament màxim del recinte i al compliment de les mesures previstes al corresponent pla sectorial aprovat pel PROCICAT.

L'Alcalde d'Olesa, Miquel Riera, ha destacat que la Policia Local reforçarà la vigilància en parcs infantils i pistes esportives per vetllar pel compliment de les mesures, fent sobretot "una tasca informativa" que es reforçarà amb agents cívics. Ara bé, davant incompliments flagrants o reiterats, la Policia Local imposarà les sancions pertinents. 


 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional