Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Olesa de Montserrat passa aquest dilluns, 8 de juny, a la fase 2 de la desescalada6/6/2020

En aquesta fase, la limitació horària per passejar, fer esport i sortir amb infants es limita a la franja destinada als majors de 70 anys. Es reprenen parcialment activitats restringides en la fase 1, amb limitacions d’aforament, com ara els restaurants, que poden tenir servei de taula a l'interior dels locals. S'obren els centres educatius per l'atenció parcial d'alumnat, però l'activitat lectiva continuarà sent telemàtica fins a final de curs.El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat aquest dissabte l’ordre del Ministeri de Sanitat SND/507/2020 que confirma el pas de les regions sanitàries de Barcelona i les metropolitanes nord i sud a la fase 2 de la desescalada a partir del dilluns, 8 de juny. El BOE també ha publicat avui una nova pròrroga de l'estat d'alarma fins al 21 de juny, i per tant, es manté la restricció de la mobilitat i d'un seguit d'activitats concretes, així com les recomanacions, a empreses i treballadors/es, d’optar pel teletreball i mesures de conciliació i reorganització per reduir la mobilitat per motius d’activitat laboral.

 

Un dels canvis més significatius de la fase 2 és que les sortides per passejar, fer esport i sortir amb infants es poden fer a qualsevol franja horària, a excepció de les persones majors de 70 anys, que continuen amb la franja compresa entre les 10.00h i les 12.00h i entre les 19.00h i les 20.00h. Com que l'estat d'alarma continua vigent, la mobilitat s'ha de limitar a activitats autoritzades dins de la mateixa regió sanitària que, en el cas d'Olesa de Montserrat, inclou Barcelona i tots els municipis de les regions sanitàries Metropolitana Nord i Sud.

 

A més, cal tenir en compte que en qualsevol desplaçament i activitat s'han de tenir en compte les pertinent mesures de seguretat, així com l'ús de mascareta sempre que no es pugui garantir la distància física de 2 metres amb altres persones. Els desplaçaments fora de la regió sanitària només es permeten si són per causes justificades o per anar als centres de treball, l'assistència sanitària, la cura o atenció de persones amb necessitats i el retorn al domicili. No es pot sortir al carrer si hi ha símptomes o malaltia COVID-19 o s'està en aïllament a casa. A més, es recomana prendre's la temperatura abans de sortir i cal descartar fer-ho si algú de casa supera té 37ºC o més.

 

Pel que fa als desplaçaments, als vehicles de fins a 9 places, inclòs el conductor, es poden ocupar totes les places si els ocupants resideixen al mateix domilici. En cas contrari, la limitació és de dues persones per fila si utilitzen mascareta i sempre respectant la màxima distància entre ells. En el cas de motocicletes i ciclomotors podran viatjar dues persones. L'ús de guants serà obligatori per al conductor i per a l'acompanyant.S'admet com a guants vàlids els que habitualment utilitzen els motoristes com a protecció.

 

Una de les novetats de la nova ordre de Ministeri de Sanitat és que, a partir del 8 de juny, es podran ocupar tots els seients al transport públic (trens, metro o bus). S'aixeca així la restricció del 50% d'ocupació dels seients que estava vigent fins ara en alguns dels transports. El govern espanyol, però, demana que, quan el nombre de passatgers ho permeti, es procuri garantir la màxima separació entre persones. Pel que fa als transports públics amb espais per viatjar dret, es manté l'obligació de garantir que només hi hagi dues persones per metre quadrat.

 

Pel que fa als taxis, podrà haver-hi dues persones per fila addicional, i en cas que siguin persones que convisquin, n'hi podran anar tres per fila. En els vehicles en què només hi ha una fila de seients, com les cabines de camions o furgonetes, hi podran anar com a màxim dues persones, guardant "la màxima distància possible".

 

Trobades de familiars i amics:

 

A la fase 2 es poden fer trobades de fins a 15 persones que no conviuen al mateix domicili, tant a l'aire lliure com a casa. Es pot passejar, sortir amb infants i fer esport durant tot el dia, excepte a les franges reservades a les persones més grans de 70 anys (10h a 12h i de 19h a 20h). També es permeten les visites a persones amb discapacitat en residències o habitatges tutelats i la gent gran en residències que no tinguin cap cas de COVID-19 o els centres que tinguin ben delimitats els casos positius en zones separades.

 

Pel que fa a aquestes visites a residències geriàtriques, el departament de Salut de la Generalitat ha elaborat un Pla de desescalada en centres residencials on s'estableix un seguit de mesures a l'hora d'organitzar les visites familiars. A la fase 2, només es permet la visita d'una única persona per resident, amb cita prèvia i temps limitat. Els centres residencials hauran d'habilitar una àrea específica de visites on s'aplica un protocol de desinfecció i neteja entre visita i visita. Els centres hauran de fer una enquesta breu sobre la presència de símptomes de COVID-19 i control de temperatura a les persones que hi vulguin accedir al centre així com antecedents de proves diagnòstiques positives i de contacte amb casos confirmats d'infecció de coronavirus.

 

Cap persona amb prova positiva o amb símptomes en les dues setmanes anteriors no serà autoritzada a entrar en el recinte. Els familiars que superin aquest crivatge, abans d'entrar al centre hauran de fer un retat higiènic de mans, posar mascareta i mantenir la distància mínima de dos metres amb els residents. Els visitants només podran anar a la zona habilitada per les visites, sense transitar per la resta de les instal·lacions. 

 

Establiments comercials i restauració:

 

Qualsevol establiment pot obrir independentment de la seva superfície, sense necessitat de cita prèvia i amb un límit d'aforament del 40%. Els centres comercials entren en funcionament amb restriccions d'aforament ( 30% en zones comunes i 40% en locals comercials) sense la possibilitat de romandre en zones comunes o recreatives.

 

Els establiments de restauració reprenen el servei de taula a l'interior (no a la barra) però amb restriccions d'entre un 30% i un 50% de la seva capacitat habitual. Els hotels també poden obrir les zones comunes amb un màxim d'ocupació del 30% de l'aforament.

 

Pel que fa a les terrasses, es continua permetent el 50% de taules respecte l'any anterior i amb una ocupació màxima de 15 persones per taula o agrupació de taules. Igual que a la fase 1, entre un client i el següent cal desinfectar les taules i es prioritzarà l'ús d’estovalles d’un sol ús. S’evitarà l’ús de cartes impreses i s’utilitzaran dispositius electrònics propis, pissarres o cartells, per evitar el contacte físic. S’eliminaran els productes d’autoservei que ofereixen tovallons, setrills, escuradents i altres utensilis.

 

Pel que fa al mercat ambulant dels divendres, i amb l'objectiu d'encabir totes les parades habituals respectant les distàncies de seguretat, es continuarà amb l'ampliació de l'espai i el repartiment de les parades per la plaça de Catalunya, plaça de l'Oli, i Rambla Catalunya. Els espais estan delimitats i amb vigilància en el control d'accés i el control d'aforament.

  

Obertura de centres escolars i de formació:

 

Els centres educatius públics i concertats de primària i secundària d'Olesa de Montserrat tenen preparat l'operatiu per obrir portes seguint els protocols establerts i obriran amb restriccions d'aforament i mesures d'higiene i seguretat. Es prioritza oferir suport educatiu a l'alumnat que acaba etapa educativa: 6è de primària, 4t d'ESO, 2n de Batxillerat i 2n curs de cicles d'FP. També s'organitzen tutories personalitzades a tots els cursos i atenció d'alumnat de 3 a 6 anys per a famílies que necessitin conciliació per motius laborals.

 

Pel que fa a les llars d'infants, poden acollir infants d’1 a 3 anys, amb un màxim de 5 infants per espai i prioritat per a les famílies que necessitin conciliació laboral. En el cas de les escoles bressol municipals, a partir de dilluns obrirà portes la llar d'infants Taitom, on es concentraran els infants de les famílies que havien manifestat la seva necessitat de fer ús del servei. Podeu consultar el pla d’obertura de la llar d'infants Taitom AQUÍ. 

 

Altres centres de formació, com autoescoles o acadèmies, poden reprendre les classes sempre que no superin un terç de l'aforament, tot i que han de prioritzar les classes a distància. Per a les classes pràctiques de conducció, tant el professor com l'alumne hauran d'utilitzar mascareta obligatòriament. Es poden realitzar seminaris i congressos de fins a 50 persones i les residències per a investigadors tornen a entrar en funcionament.

 

Cultura i lleure:

 

Els cinemes, teatres i auditoris obren amb restriccions del 30% de l'aforament i els espectadors han de romandre asseguts i amb butaques preassignades. Altres espais on s'hi facin actes o espectacles culturals poden acollir un màxim de 50 persones si són tancats i un màxim de 400 persones si són a l'aire lliure. Els monuments i altres equipaments culturals es poden visitar amb restriccions del 30% de l'aforament.

 

La biblioteca Santa Oliva reprèn el servei de lectura en sala però amb restriccions d'aforament per garantir les distàncies de seguretat i amb la recomanació de demanar cita prèvia per telèfon o correu electrònic. En aquest sentit, es permetrà l'estada de 9 persones usuàries a la planta baixa i un total de 14 a la planta de dalt. També hi haurà dos ordinadors disponibles amb sessions d'internet d'una hora. La sala infantil de la biblioteca no obrirà fins superada la fase 3 de la desescalada i, de moment, tampoc no es permet l'accés al catàleg per part de la ciutadania.

 

El servei de préstec també continua amb cita prèvia i la petició de llibres, pel·lícules o CD's es pot fer a través del telèfon 93 778 72 04 o enviant un correu electrònic a b.olesam.so@diba.ca, detallant els títols que es vol agafar en préstec i establint el dia i l'hora per anar-los a buscar. El retorn s'ha de fer directament a la bústia de l'exterior de l'edifici. L'horari de la biblioteca és de dilluns a dijous de 16.30h a 20.00h i els divendres de 10.00h a 13.00h.

 

El servei de consulta de documents a l'arxiu municipal continua igual que a la fase 1. Es prioritza l'atenció telemàtica fent les sol·licituds a través del correu electrònic arxiu@olesademontserrat.cat. Les peticions que es rebin seran registrades i ateses per ordre de recepció. Quan sigui imprescindible la consulta presencial de la documentació, el personal de l'arxiu municipal es posarà en contacte amb la persona sol·licitant, que haurà de demanar cita prèvia també a través d' arxiu@olesademontserrat.cat, i s'establirà el dia i l'hora per fer la consulta de documents.

 

L'atenció presencial es farà preferiblement els dimecres de 9:00 h a 14:00 h i s'habilitarà una sala de la Casa de Cultura per aquesta finalitat. Les persones usuàries hauran de portar mascaretes, guants i s'hauran de netejar les mans amb gel hidroalcohòlic que hi haurà a disposició de la ciutadania tant a l'entrada com a la sortida de la sala de consultes. També és obligatori mantenir les distàncies de seguretat amb tot el personal de l'arxiu i la Casa de Cultura.

 

Esport i lleure:

 

Pel que fa a les instal·lacions esportives municipals, durant la fase 2 de la desescalada es mantindran obertes amb cita prèvia les instal·lacions a l'aire lliure a petició prèvia de les diferents entitats al departament d'Esports de l'Ajuntament, que establirà torns i horaris específics. L'aforament es restringeix al 30% de la capacitat de l'equipament.

 

Preferentment, la pràctica esportiva ha de ser individual o en parelles, sempre i quan no hi hagi contacte físic i respectant les distàncies mínimes de seguretat. També es permeten fer entrenaments tàctics no exhaustius en petits grups de màxim 10 persones, mantenint les distàncies de prevenció (2 metres) i evitant les situacions en què es produeixi el contacte físic.

 

Només s'autoritza l'ús dels espais esportius imprescindibles i durant el temps estrictament necessari per dur a terme la pràctica esportiva sol·licitada. Pel que fa al seguiment de les normes d'higiene i seguretat, l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat és el responsable de fer la neteja i desinfecció de les instal·lacions. En qualsevol cas, des del departament d'Esports únicament es demana que cada entitat es responsabilitzi de la desinfecció del material propi.

 

Per contra, una instal·lació que no es pot reobrir de moment és la pista d’skate, ubicada dins el parc municipal, ja que en no ser un recinte tancat no és possible controlar l’aforament ni establir una cita prèvia, requisit imprescindible segons el decret aprovat pel Ministeri de Sanitat. En principi obrirà a la Fase 3.

 

De la mateixa manera, el departament ha treballat per posar a punt la piscina municipal d'estiu i adaptar-la a les mesures de seguretat que hi hagi establertes en cadascuna de les fases, pel que fa a distància social entre les persones usuàries i aforament.

 

D’altra banda, a partir de la fase 2, es pot anar a la platja en grups de fins a 15 persones respectant les distàncies de seguretat i les activitats de turisme actiu i natura es permeten en grups de fins a 20 persones i mitjançant cita prèvia.

 

Culte, celebracions i dol:

 

La fase 2 permet l'obertura del cementiri de Can Singla, que es farà a partir d'aquest dimarts 9 de juny, tot i que les visites hauran de ser en grups reduïts de màxim tres persones i que s'adrecin directament a la sepultura familiar, reduint les passejades pel recinte i evitant la formació de grups. A més, cal evitar el contacte amb altres persones i mantenir la distància de seguretat o, en tot cas, fer servir mascareta. A l’oficina d’atenció a l’usuari hi podran accedir màxim dos persones. Amb la reobertura, es mantenen els horaris habituals: dimarts i dijous de 10h a 13h i de 17h a 19h, dissabtes i diumenges de 10h a 14h.

 

En fase 2, els llocs de culte (esglésies, mesquites, etc) amplien l'aforament fins a la meitat del que és habitual i continuen les mesures de seguretat i higiene. A la fase 2 es poden celebrar casaments amb un màxim de 50 convidats en espais tancats i 100 en espais a l'aire lliure.

 

Pel que fa a les vetlles i enterraments, tant públics com privats, es poden trobar fins a 15 persones en espais tancats i 25 si són a l'aire lliure. El seguici per a l'enterrament o comiat per a la cremació de la persona difunta augmenta el nombre màxim d'assistents fins a un màxim de 25, a banda de la pesona que l'oficia.

 

Neteja i desinfecció viària a la fase 2:

 

L'empresa encarregada de la recollida de residus i la neteja viària (Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente) tornarà a l'activitat habitual a partir del dilluns 8 de juny i serà l'equip d'aigua a pressió qui continuarà netejant les àrees de contenidors i els espais amb més concentració de gent, com places i parcs. 

 

La Brigada municipal continuarà destinant un equip a la neteja i desinfecció de mobiliari urbà i l'ADF Olesa, també fins al final de l’estat d’alarma, farà tasques de neteja puntuals durant el cap de setmana. A partir del 22 de juny, ADF deixarà de fer aquestes tasques de suport de neteja i desinfecció perquè comencen la campanya de vigilància forestal per a la prevenció d'incendis. 

 

Recordeu que des de dijous 21 de maig és obligatori que portin mascareta totes les persones majors de 6 anys, sempre que no es pugui mantenir la distància de seguretat de 2 metres, a la via pública, en espais a l'aire lliure (per exemple parcs) o en espais tancats d’ús públic o que estiguin oberts al públic (com ara botigues). Al transport públic ja era obligatori des del 4 de maig.

 

La mascareta no és obligatòria en els menors de 6 anys, tot i que sí és recomanable entre els 3 i els 5. Tampoc per a les persones amb dificultats respiratòries, amb discapacitat o dependents i en aquelles activitats incompatibles com menjar o beure. També s'inclouen altres situacions de causa de força major o situació de necessitat.


  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Telegram_petit.png
  • RSS
  • Youtube-32x32.png
  • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional