Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Olesa de Montserrat entrarà aquest dilluns, 25 de maig, a la fase 1 de desconfinament23/5/2020

A més de les activitats permeses a la fase 0, la fase 1 de desconfinament permet la reobertura de les terrasses dels establiments de restauració amb limitacions, la lliure circulació dins de la regió sanitària metropolitana sud i reunions de fins a 10 persones. Les actuals franges horàries per fer esport i sortir a passejar continuen vigents.El govern de l'estat espanyol ha donat el vistiplau a la proposta de la Generalitat perquè les regions sanitàries de Barcelona i les metropolitanes nord i sud passin, a partir de dilluns 25 de maig, a la fase 1 de desconfinament. L'estat d'alarma continua vigent i, per tant, es mantè la restricció de la mobilitat així com d'un seguit d'activitats concretes.

 

A cadascuna de les fases de la desescalada s'han establert un seguit d'activitats que estan autoritzades. Cal tenir en compte que, a tot allò que es permet a la fase 1, cal sumar les activitats que ja estaven autoritzades a la fase 0 i la fase 0'5 del desconfinament.

 

Es mantenen les recomanacions, a empreses i treballadors/es, de teletreball i de mesures de conciliació i reorganització per reduir la mobilitat per motius d’activitat laboral.

 

Què podrem fer els olesans i les olesanes a la fase 1?

 

Lliure circulació per la regió sanitària de residència: 

En el cas dels habitants d'Olesa de Montserrat, la lliure circulació es limita a la regió sanitària metropolitana sud per dur a terme les activitats permeses i sense cap limitació d'horari, excepte per a les passejades i l'esport individual, que continuen les franges horàries:

 

 • De 6 a 10 h: passejades i activitats esportives per a majors de 14 anys.
 • De 10 a 12 h: passejades i activitats esportives per a majors de 70 anys i persones depenents o amb discapacitats.
 • De 12 a 19 h: passejades amb menors de 14 anys acompanyats d’un adult o major de 14 anys. Màxim un adult amb tres menors.
 • De 19 a 20 h: passejades i activitats esportives per a majors de 70 anys i persones depenents o amb discapacitats.
 • De 20 a 23 h: passejades i activitats esportives per a majors de 14 anys.

 

Es manté la possibilitat de desplaçar-se a altres regions sanitàries per motius sanitaris, laborals, professionals o empresarials, de retorn al lloc de residència familiar, assistència i cura de persones grans, depenents o amb discapacitat o per força major. La distància de seguretat ha de ser de dos metres com a mínim.

 

Reunions de fins a 10 persones:

Es permeten les reunions de fins a un màxim de 10 persones, respectant la distància de seguretat de 2 metres o utilitzant mascareta i altres mesures de protecció com ara la higiene de mans. El limit de persones no s'aplica a les persones que conviuen (poden ser més). Les trobades es poden fer als domicilis, a les zones comunes dels edificis o al carrer.

 

Ocupació de vehicles:

Als vehicles particulars i privats de fins a 9 places poden viatjar tantes persones com places tingui el vehicle, sempre que totes resideixin al mateix domicili i no cal utilitzar mascareta. Si els ocupants no viuen en el mateix domicili, només poden viatjar dues persones per fila de seients i amb mascareta.

 

A les motocicletes, ciclomotors i altres vehicles amb dues places (conductor i passatger) poden viatjar 2 persones sempre que portin casc integral amb visera o utilitzin mascareta, o resideixin en el mateix domicili. És obligatori que el passatger porti sempre guants i també el conductor només en cas de motocicletes i ciclomotors d’ús compartit. S’admeten els guants de protecció de motoristes.


Als transports públics de viatgers en vehicles de fins a 9 places (taxis i VTC) es poden ocupar totes les places disponibles per fila si els viatgers viuen en el mateix domicili. Si no, només poden viatjar dues persones per fila. No pot anar ningú al costat del conductor. Als vehicles amb una sola fila de seients, com les furgonetes, poden viatjar dues persones però amb mascareta.

 

Assistència a vetlles i enterraments:
Pel que fa a les vetlles, es poden fer a qualsevol tipus d’instal·lacions amb un límit màxim de 15 persones a l’aire lliure i 10 en espais tancats. Poden ser persones que no convisquin juntes. Quant als enterraments o comiats per incineració, es restringeix l’assistència a 15 persones entre familiars i persones properes, a més del ministre de culte o qui oficia la pràctica de ritu funerari. Cal mantenir la distància mínima de seguretat de 2 metres, higiene de mans i ús de mascareta.

 

Assistència a llocs de culte:
Es permet l’assistència a llocs de culte sempre que no se superi un terç de l’aforament i es compleixin les mesures de seguretat i higiene.

Com es calcula l’aforament d’un terç en un centre de culte?

 • Espais amb seients individuals: una persona per seient amb una distància mínima d’un metre.
 • Espais amb bancs: una persona per cada metre lineal de banc.
 • Espais sense seients: una persona per metre quadrat de superfície reservada per als assistents (no compten passadissos, vestíbuls, lloc presidencial, colaterals, patis i sanitaris).
 • L’aforament màxim ha d’estar publicat en un lloc visible.

Dins de l’espai disponible, cal mantenir una distància de seguretat de mínim un metre entre persones. A més, és obligatori utilitzar mascareta i desinfectar els espais utilitzats abans de cada reunió o celebració, posar a disposició dels assistents gels hidroalcohòlics o desinfectants. També caldrà organitzar les entrades i sortides per evitar agrupacions. No es permet l’ús d’aigua beneïda ni ablucions rituals i si les persones assistents es descalcen, s'han de fer servir catifes personals i es desarà el calçat en bosses i separat als llocs estipulats.

 

En qualsevol cas s'ha d’evitar el contacte personal, la distribució d'objectes, llibres o fulletons així com l'actuació de cors i tocar o besar objectes de devoció.

 

Obertura d’establiments minoristes sense cita prèvia:
Els locals i establiments minoristes de menys de 400 m2 poden obrir sense cita prèvia i amb 1/3 de l'aforament. Els locals de més de 400 m2 també poden obrir si acoten l'espai al públic a, com a molt, 400 m2. Es poden fer rebaixes i promocions.

 

Cal garantir una distància mínima de dos metres entre els clients, si no es pot garantir, només es permet un client dins del local. Els locals han d’establir un horari d’atenció amb servei prioritari per a persones majors de 65 anys.

 

També poden obrir al públic, exclusivament amb cita prèvia, els concessionaris d'automoció, estacions d'inspecció tècnica de vehicles (ITV) i centres de jardineria i vivers de plantes. Poden reobrir també les administracions de loteria i altres entitats concessionàries de joc públic d’àmbit estatal, sempre que no estiguin ubicades a centres comercials sense accés directe i independent des de l’exterior.

 

Els establiments poden establir sistemes de recollida presencial dels productes adquirits per telèfon o en línia, i també poden establir un sistema de repartiment a domicili preferent per a col·lectius determinats.

 

Obligacions dels establiments

 • Neteja i desinfecció dues vegades al dia de les instal·lacions.
 • Neteja i desinfecció diària dels uniformes i roba de feina.
 • Revisió diària del funcionament de sanitaris, aixetes i poms de portes dels lavabos.
 • Garantir una ventilació adequada.
 • Els clients no podran utilitzar els serveis, excepte en casos estrictament necessaris i immediatament caldrà netejar-los.
 • Marcar al terra la distància de seguretat de dos metres.
 • Mesures de prevenció de riscos per al personal.
 • Posar a disposició dels clients gels hidroalcohòlics a l'entrada dels locals.
 • No hi haurà productes de prova.
 • Els emprovadors de roba i similars només els pot utilitzar una persona i s'han de netejar i desinfectar després de cada us.

Mercats a l’aire lliure:
La decisió de la reobertura dels mercats a l’aire lliure o de venda ambulant a la via pública és competència de cada ajuntament. En cas d’obertura, els mercats han de tenir una limitació del 35% dels llocs habituals i una afluència inferior a un terç de l’aforament habitual.

 

A Olesa, i amb la voluntat d'encabir totes les parades habituals respectant les distàncies de segburetat, s'amplia la zona de mercat ambulant, que s'ubicarà a la plaçá de Catalunya, plaça de l'Oli, Rambla Catalunya i parc de l'Estatut. Els espais estaran delimitats i hi haurà un reforç de la vigilància en el control d'accés i el control d'aforament.

 

Terrasses a l’aire lliure:
Reobren al públic les terrasses a l’aire lliure dels establiments d’hostaleria i restauració amb una ocupació màxima de 10 persones per taula o agrupació de taules, i només estan permeses el 50% de les taules respecte a l’any anterior. No es permet el consum a l'interior de l'establiment.

 

Entre un client i el següent cal desinfectar les taules i es prioritzarà l'ús d’estovalles d’un sol ús. S’evitarà l’ús de cartes impreses i s’utilitzaran dispositius electrònics propis, pissarres o cartells, per evitar el contacte físic. S’eliminaran els productes d’autoservei que ofereixen tovallons, setrills, escuradents i altres utensilis.

 

Servei de préstec a la biblioteca:
Des de la fase 0,5 resta oberta la Biblioteca Santa Oliva, per al serveis de préstec. No es poden fer activitats culturals, d’estudi a les sales o de préstec interbibliotecari. Tampoc no es poden utilitzar els ordinadors de les sales ni els catàlegs d’accés públic en línia o de fitxes de la biblioteca.

 

Per fer ús dels serveis de préstec cal trucar al 93 778 72 04 o enviar un correu electrònic a b.olesam.so@diba.cat per demanar els llibres, pel·lícules o CD que es vulguin agaffar. Els documents s'hauran de retornar a la bústia. En la recollida, caldrà portar una bossa per transportar els documents, i seguir la senyalització i indicacions que hi ha a la biblioteca. També es recomana l'ús de mascareta. Per consultar el catàleg cal entrar al web aladi.diba.cat

 

Servei de consulta a l'Arxiu municipal

Des de la fase 0,5 també es permet la reobertura dels Arxius per a la consulta de documents. L’arxiu atendrà les consultes i peticions principalment de forma telemàtica a través del seu correu electrònic arxiu@olesademontserrat.cat, les quals seran registrades i ateses per ordre de recepció, proporcionant-se la informació oportuna o entregant-se, sempre que sigui possible, la corresponent còpia digital o en paper, fins un màxim de vint-i-cinc unitats.

 

Respecte a les consultes presencials, només es realitzaran aquelles que són imprescindibles i per realitzar-les caldrà demanar cita prèvia a l'adreça de correu de l'arxiu. L’arxiu es posarà en contacte amb l’usuari per indicar-hi el dia en que serà possible realitzar dita consulta i que serà realitzada dins les instal·lacions de la Casa de Cultura habilitades amb aquesta finalitat i així com les condicions per a la seva realització. El nombre màxim de documents a consultar serà de deu unitats documentals o unitats d’instal·lació per jornada laboral. Les consultes presencials es realitzaran preferiblement el dimecres de 9:00 h. a 14:00 h.

 

Tot i que les consultes seran ateses per ordre d’arribada, tindran prioritat aquelles peticions d’informació i còpies de documents que s’hagin d’aportar en procediments administratius i judicials. Totes aquelles persones que vulguin accedir a les instal·lacions de hauran de complir amb les normes de seguretat i sanitàries

 

Per a tenir més informació sobre les condicions, podeu consoltar el protocol elaborat per l’arxiu sobre l’atenció dels usuaris AQUÍ. 

 

Reobertura de locals d’espectacles culturals:
Poden obrir de nou els locals i establiments on es facin actes o espectacles culturals sempre que no superin un terç d’aforament. Si són en un espai tancat, l’aforament màxim és de 30 persones en total, i si són a l’aire lliure poden ser 200 persones. No es pot lliurar llibret ni programa, ni cap altra documentació en paper. Es recomana que no hi hagi pauses intermèdies i no es prestaran serveis complementaris, com cafeteria, botiga o guarda-roba.

 

Centres educatius i universitaris, seminaris i congressos:
Poden obrir els centres educatius i universitaris per desinfecció i condicionament dels espais, així com per funcions administratives.

 

Pel que fa als laboratoris universitaris, poden obrir per fer tasques d’investigació. També es permet recuperar de forma gradual la tasca de les instal·lacions d’investigació científica i tècnica, desenvolupament i innovació. Pel que fa a seminaris i congressos científics, es permet la celebració de congressos, trobades, esdeveniments i seminaris en l’àmbit de la investigació científica i tècnica, el desenvolupament i la innovació, tant de naturalesa pública com privada. L’aforament màxim ha de ser de 30 assistents.

 

Esport professional, federat i a l’aire lliure:
Els esportistes professionals o federats poden entrenar en tota la regió sanitària. La pràctica esportiva d'oci només es pot fer dins del municipi.

 

Es reprèn l’activitat esportiva professional i federada amb l’obertura dels Centres d’Alt Rendiment, de les instal·lacions esportives a l’aire lliure i dels centres esportius per a la pràctica esportiva individual. Els entrenaments es faran preferentment de manera individual.

 

S’obren les instal·lacions esportives a l’aire lliure per tal que tothom hi pugui accedir-hi, inclosos els esportistes d’alt nivell, d’alt rendiment professionals, federats, àrbitres, jutges i personal tècnic federatiu. Per exemple, pistes de tennis, de futbol... No es consideren instal·lacions esportives a l’aire lliure les piscines i le zones d’aigua.

 

Per fer ús de la instal·lació caldrà concretar una cita prèvia i l’aforament màxim de les instal·lacions és del 30%. També es permet l’entrenament mitjà a lligues professionals. Poden fer entrenaments tàctics no exhaustius en petits grups de màxim 10 persones, mantenint les distàncies de prevenció (2 metres) i evitant les situacions en què es produeixi el contacte físic. Els entrenaments es faran per torns, amb un màxim d’ocupació del 30% de la instal·lació.

 

A les sessions d’entrenament poden assistir el mitjans de comunicació i es podran realitzar reunions tècniques de treball (xerrades tècniques, visionat de vídeos...) de màxim 10 participants.

 

Reobertura d’hotels i establiments turístics:
Poden obrir els d’hotels i establiments turístics amb serveis de restauració i cafeteria exclusivament per als clients. Les zones comunes continuen tancades així com també les piscines, spas, gimnasos, miniclubs, zones infantils, discoteques, salons d’esdeveniments i altres espais que no siguin imprescindibles per a l’allotjament de l’hotel o l’allotjament turístic.

 

També es poden fer activitats de turisme actiu i de natura en grups de fins a 10 persones però cal contractar-ho amb cita prèvia.

 

Es permet la caça i la pesca esportives.

 

Recordeu que des de dijous 21 de maig és obligatori portar mascareta totes les persones majors de 6 anys, sempre que no es pugui mantenir la distància de seguretat de 2 metres a la via pública, en espais a l'aire lliure (p.e. parcs) o en espais tancats d’ús públic o que estiguin oberts al públic (p.e. botigues). Al transport públic ja era obligatori des del 4 de maig.

No és obligatòria en els menors de 6 anys, tot i que si és recomanable entre els 3 i els 5. Tampoc per a les persones amb dificultats respiratòries, amb discapacitat o depenents i en aquelles activitats incompatibles com menjar o beure. També s'inclouren altres situacions de causa de força major o situació de necessitat.

 

S'allarga l'estst d'alarma fins el 7 de juny

 

El BOE ha publicat avui la pròrroga de l'estat d'alarma aprovada aquesta setmana, vigent fins el dia 7 de juny. Entre d'altres el decret de pròrrga estableix que els terminis administratius, que van quedar suspesos, es reprendran amb efectes d'1 de juny.

 

Podeu consultar el decret de pròrroga als documents adjunts. 

 


 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional