Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Olesa de Montserrat continua a la fase 0 de desconfinament9/5/2020

El Ministeri de Sanitat ha aprovat la proposta de la Generalitat de Catalunya de mantenir sis de les nou regions sanitàries a la fase 0 de desconfinament. Olesa de Montserrat, dins de la regió sanitària metropolitana sud, continua, per tant, en aquesta fase inicial de desescalada.Olesa de Montserrat (dins de la regió sanitària metropolitana sud) continua a la fase inicial o fase 0 de desconfinament de la pandèmia, tal i com ha confirmat el Ministeri de Sanitat del govern espanyol que aquest dissabte ha publicat al BOE l'ordre ministerial  SND/399/2020 i que determina quins territoris tenen autorització per passar a la fase 1. A Catalunya, la conselleria de Sanitat va fer arribar al govern espanyol un informe amb una proposta de desconfinament tenint en compte les diferents regions sanitàries establertes i el risc de rebrot de coronavirus. Segons aquesta proposta, avalada pel Ministeri de Sanitat aquest divendres, només passaran a la fase 1 tres de les nou regions sanitàries que són les que estan en risc baix de rebrot (Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu-Aran).

 

Pel que fa a les regions sanitàries que estan ara mateix en risc moderat de rebrot, Girona, Lleida, Catalunya Central i les regions metropolitanes sud (on està inclosa Olesa de Montserrat) i nord, la Generalitat ha avançat que la setmana vinent farà una proposta al Ministeri de Sanitat perquè puguin passar a la fase 1 de desconfinament de cara al 18 de maig. En aquest sentit, únicament la regió sanitària Barcelona-ciutat es mantindria encara en la fase 0 perquè està en risc de rebrot moderat-alt.

 

Activitats permeses a la fase 0 per la població

 

A més de les activitats permeses durant l'estat d'alarma, el govern espanyol permet les sortides dels infants des del 26 d'abril i passejar i fer esport a la població major de 14 anys des del passat 2 de maig i que es mantindran durant la vigència de l'estat d'alarma.  Aquesta pràctica física es pot realitzar sense contacte amb terceres persones, un cop al dia i respectant les mesures habituals d’higiene i distància interpersonal de 2 metres. Les persones amb necessitats especials i les majors de 70 anys disposaran per a les seves sortides a l’aire lliure d’una franja especialment designada per a elles, separada de l’horari per al passeig amb infants, amb l’objectiu de protegir-los especialment a causa de la seva vulnerabilitat.

 

Els majors 14 anys poden sortir a fer exercici i passejar en les franges horàries de 6 a 10 h i de 20 a 23 h. L’ordre del Ministeri de Sanitat recorda que no està permès l’accés a instal·lacions esportives i indica que no es pot utilitzar el vehicle motoritzat o el transport públic per accedir a vies o espais per realitzar activitat física. L'activitat esportiva s'ha de fer de manera individual i dins del terme municipal mentre que per passejar es podrà sortir acompanyat per una persona amb la qual es convisqui o cuidador/a habitual. S’hauran de fer dins un radi màxim d’un quilòmetre del domicili. Per a les persones majors de 70 anys o amb necessitats especials, s’estableixen les franges de sortida de 10 a 12 h i de 19 a 20 h. L’ordre ministerial indica que queden excloses d’aquestes sortides les persones residents en centres sociosanitaris de gent gran. Les passejades amb menors de 14 anys es limiten a l’horari de 12 a 19 hores amb les mateixes condicions que es van establir el passat 26 d'abril. L’ordre ministerial recorda que totes aquestes sortides no les poden fer persones que presentin símptomes de Covid-19 o estiguin en aïllament.

 

Activitat comercial i de restauració

 

Olesa de Montserrat queda subjecta a les instruccions que es determinen a la fase 0 de desconfinament determinat pel govern de l'estat pel que fa a l'obertura de comerços, tal i com ja s'havia aprovat per aquest 4 de maig. Per tant, es permet que obrin els establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals que havien estat suspesos, excepte aquells que tinguin una superfície de més de 400 m2 o els que es trobin a dins de centres comercials:

  • El comerç minorista i els serveis com les perruqueries, centres d'estètica, serveis de reparació, etc, poden obrir i rebre clients amb cita prèvia. L'obertura d'aquests comerços es regula mitjançant l’ordre SND/388/2020, que aborda la fase 0 de desconfinament. L’ordre, a més, permet la reobertura dels arxius, regulant de quina manera s’ha de prestar el servei.
  • Hostaleria i restauració: a més de fer servei a domicili, es permet la recollida de menjar a l’establiment, també garantint mesures d’higiene, prevenció i aforament. 

Requisits per a l'obertura dels establiments durant la fase 0 detallats a l'ordre ministerial SND/3883/2020:

  

-Un sistema de cita prèvia que garanteixi que a dins el local només hi hagi un únic client per treballador/a, sense que hi pugui haver zones habilitades com a sala d’espera a l’interior dels mateixos.

 

-Atenció individualitzada al client amb la deguda separació física, i si no és possible, mitjançant la instal·lació de mostradors o mampares.

 

-Un horari d’atenció preferent per a majors de 65 anys, que haurà de coincidir amb les franges horàries per a la realització de passejades i activitat física per a aquest col·lectiu (10h a 12h i de 19h a 20h).

  

- Un sistema de recollida al local dels productes adquirits, per garantir una recollida esglaonada que eviti aglomeracions a l’interior del local o al seu accés. 

 

- Els desplaçaments a aquests establiments i locals només es podran fer dins el municipi de residència, excepte que el servei o producte no es trobi disponible en el mateix.

 

- Neteja i desinfecció de les instal·lacions com a mínim dos cops al dia, sobretot les superfícies de contacte més freqüents com ara portes, mostrador, mobles, passamans, màquines dispensadores, terres, telèfons, penjadors, carretons i cistelles, aixetes i altres elements similars. Una de les neteges s’ha de fer obligatòriament en finalitzar la jornada. Després de cada neteja, els materials i els equips de protecció individual (EPIs) s’han de llençar. També cal fer neteja i desinfecció a cada canvi de torn.

 

- Rentat i desinfecció a diari els uniformes i roba de feina

 

- La clientela no pot utilitzar els serveis sanitaris de l’establiment, a no ser que sigui estrictament necessari. Si s’utilitzen, immediatament caldrà netejar sanitaris, aixetes i poms de la porta. Tots els establiments han de tenir papereres, a ser possible amb tapa i pedal, per poder dipositar mocadors o qualsevol altre material similar.

 

- El personal en aïllament per diàgnostic o simptomatologia compatible amb la COVID-19 no es pot incorporar al lloc de treball. 

 

- Els establiments han de garantir material de protecció individual per al personal i que es treballi amb la distància de seguretat interpersonal mínima de dos metres.

 

- La distància amb el client ha de ser de, com a mínim, d'un metre si hi ha elements de protecció, i de dos metres si no n’hi ha. En el cas de serveis com les perruqueries, centres d’estètica o fisioteràpia, el personal ha d’utilitzar un equip de protecció individual que asseguri la seva protecció i la del client, i assegurar la distància de com a mínim dos metres entre clients. 

 

- Els clients i les clientes han de ser dins dels locals el temps estrictament necessari per a la realització de la compra o prestació del servei, i han de poder tenir a la seva disposició dispensadors de gels hidroalcohòlics.

 

- En establiments com botigues de roba i similars, els emprovadors només els pot utilitzar una única persona i després de cada ús s’han de netejar i desinfectar. Si el client no es queda una peça de roba que s’ha emprovat, l’establiment l’ha d’higienitzar abans de posar-la a disposició d’altres clients.

 

Requisits per a l'obertura dels establiments d'hostalaria i restauració durant la fase 0 detallats a l'ordre ministerial SND/3883/2020:

 

- Poden continuar amb el servei d'entrega a domicili i s'incorpora la recollida de comandes per part de la clientela, però en cap cas es podrà consumir dins l’establiment. Cal pactar l’horari de recollida amb el client per evitar aglomeracions a les portes de l’establiment. El local ha de disposar d’un espai habilitat per a la recollida de comandes o de mampara de protecció. Les mesures higièniques i de desinfecció són les mateixes que les establertes per als comerços. 

 

- Els establiments poden establir un servei d’entrega a domicili per a majors de 65 anys, persones dependents o col·lectius vulnerables per la Covid-19. Als locals en els quals es pugui atendre de manera personalitzada més d’un client alhora cal senyalitzar de forma clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres. Un mateix treballador no podrà atendre alhora més d’un client.

 

Quant a l’obertura dels arxius, aquests prestaran els seus serveis preferentment per via telemàtica, tant pel que fa a les sol·licituds com l’entrega de documentació. Quan sigui absolutament imprescindible, la ciutadania podrà sol·licitar una consulta presencial de com a màxim deu documents o unitats d’instal·lació física, per jornada de treball. Els documents i materials de l’arxiu que hagin estat consultats de manera presencial hauran de quedar en quarantena durant 10 dies com a mínim abans de poder-se tornar a consultar.

 

 

Mascaretes obligatòries al transport públic

 

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ja va establir que a partir del 4 de maig l'ús obligatori de mascaretes al transport públic  (ordre TMA/284/2020,publicada al BOE el 3 de maig de 2020), tant per part de persones usuàries com pel personal que també ha de tenir solucions hidroalcohòliques per practicar una higiene de mans freqüent.

 

En aquest sentit, durant aquesta setmana, personal municipal ha repartit mascaretes a l'estació de FGC, així com a les parades de busos tant de Monbús com de Transports Generals d'Olesa (TGO).

 

D’altra banda, als transports privats particulars i privats complementaris de fins a nou places, podran anar dues persones per cada filera de seients, sempre utilitzant mascareta i respectant la màxima distància possible entre ocupants. Als vehicles que, per les seves característiques, només hi hagi una filera de seients, com ara cabines de vehicles pesants o furgonetes, podran viatjar un màxim de dues persones, utilitzant sempre mascareta. Si no en porten, només hi podrà anar el conductor.

 

En el transport públic discrecional i transport ferroviari, en el qual tots els ocupants han d’anar asseguts, les empreses han de prendre mesures per procurar la màxima separació possible entre viatgers, de tal manera que no es poden ocupar més de la meitat dels seients disponibles. Als autobusos cal deixar buida la filera posterior al seient del conductor.

 

En el transport públic col·lectiu d’àmbit urbà, que inclou plataformes per a què els viatgers vagin drets, cal procurar que les persones mantinguin la màxima distància possible, i només es podran ocupar la meitat de les places de seient disponibles i dos viatgers per cada metre quadrat de la zona habilitada per anar dret.


  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Telegram_petit.png
  • RSS
  • Youtube-32x32.png
  • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional