Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

S'amplia el termini per al pagament voluntari de l'Impost de Béns Immobles no domiciliat18/5/2020

El període de pagament voluntari de l’IBI no domiciliat es perllonga fins al 3 d’agost. En un primer desplegament de mesures econòmiques, l’Ajuntament d’Olesa va posposar el pagament d’impostos i va anul·lar el cobrament de diferents taxes i preus públics (per valor d’uns 200.000€) i ha dotat el pressupost amb 300.000€ suplementaris per als Serveis Socials i Promoció Econòmica.L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha ampliat el termini de pagament voluntari de l’Impost de Béns Immobles. Aquesta mesura se suma a la pròrroga ja establerta el mes de març per a diferents impostos i tributs locals, dins un primer paquet de mesures adoptat amb l’objectiu de contribuir a minimitzar l’impacte econòmic que l’estat d’alarma decretat a causa de la crisi sanitària pel coronavirus pot generar entre la ciutadania.  En un primer desplegament de mesures econòmiques, l’Ajuntament d’Olesa va posposar el pagament d’impostos i va anul·lar el cobrament de diferents taxes i preus públics (per valor d’uns 200.000€)  i ha dotat el pressupost amb 300.000€ suplementaris per als Serveis Socials i Promoció Econòmica. S’està preparant un segon paquet de mesures econòmiques.

 

El període de pagament voluntari de l’IBI inicialment finalitzava el 6 de juliol. Amb la pròrroga, el termini queda ampliat fins al 3 d’agost. Les persones que tinguin domiciliat el pagament de l’IBI rebran el cobrament en aquestes dates: 2 de juny, 3 d’agost, 1 d’octubre i 1 de desembre.

 

Les pròrrogues ja anunciades el mes de març continuen vigents:

 

IMPOST/TAXA/PREU PÚBLIC

 

 

DATA INICI VOLUNTÀRIA

 

DATA FINAL VOLUNTÀRIA

 

NOUS TERMINIS/

PRORROGAT

 

 

Imposts Béns Immobles-1a fracció domiciliats   

 

04/5/2020

21/5/2020

2/6/2020

 

Impost béns immobles 2a fracció domiciliats   

 

01/7/2020

21/7/2020

3/8/2020

 

Impost béns immobles 3a fracció domiciliats

 

01/9/2020

21/9/2020

1/10/2020

 

Impost béns immobles 4a fracció domiciliats

 

02/11/2020

23/11/2020

1/12/2020

 

Impost bens immobles no domiciliats

 

4/5/2020

6/7/2020

3/8/2020

 

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

 

2/3/2020

4/5/2020

2/6/2020

 

Llars d'infants Taitom/Baldufa

quota desembre'19

 

24/1/2020

26/3/2020

20/5/2020

 

Llars d'infants Taitom/Baldufa

quota Gener'20  

 

24/2/2020

24/4/2020

20/5/2020

 

Llars d'infants Taitom/Baldufa

quota Febrer'20  

 

26/3/2020

26/5/2020

2/6/2020

 

Llars d'infants Taitom/Baldufa

quota Març

 

24/4/2020

26/6/2020

Part proporcional fins al 12 de març (inclòs)

 

 

Llars d'infants Taitom/Baldufa

a partir de l'abril

 

 

 

No es cobraran fins a normalitzar el servei 

 

Escola Municipal de música

quota Desembre'19

 

24/1/2020

26/3/2020

20/5/2020

 

Escola Municipal de música

quota Gener'20

 

24/2/2020

24/4/2020

20/5/2020

 

Escola Municipal de música

quota Febrer'20

 

26/3/2020

26/5/2020

2/6/2020

 

Escola Municipal de música

quota Març

 

24/4/2020

26/6/2020

Part proporcional fins al 12 de març (inclòs)

 

 

Escola Municipal de música

quota a partir de l’Abril

 

 

 

No es cobraran fins a normalitzar el servei 

 

Escola Esportiva Municipal

quota Desembre'19      

 

24/1/2020

26/3/2020

20/5/2020

 

Escola Esportiva Municipal

quota Gener'20

 

24/2/2020

24/4/2020

20/5/2020

 

Escola Esportiva Municipal

quota Febrer'20

 

26/3/2020

26/5/2020

2/6/2020

 

Escola Esportiva Municipal

quota Març

 

24/4/2020

26/6/2020

Part proporcional fins al 12 de març (inclòs)

 

 

Escola Esportiva Municipal

quota a partir de l’abril

 

 

 

 

No es cobraran fins a normalitzar el servei

 

 

Taxa mercat municipal Gener

 

24/1/2020

26/3/2020

20/5/2020

 

Taxa mercat municipal Febrer

 

24/2/2020

24/4/2020

20/5/2020

 

Taxa mercat municipal Març

 

26/3/2020

26/5/2020

2/6/2020

 

Taxa mercat municipal Abril

 

24/4/2020

26/6/2020

 

 

Taxa mercat municipal Maig

 

22/5/2020

24/7/2020

 

Mercat ambulant 1r semestre

9/7/2020

10/9/2020

Part proporcional fins al 12 de març (inclòs)

 

En aquells casos en els quals s’hagi abonat tota l’anualitat d’aquests serveis, se’ls retornarà d’ofici la part proporcional, prèvia petició expressa i comunicació a l’Ajuntament de les dades bancàries. El mateix es farà amb aquells bars i restaurants que hagin abonat sencera la taxa anual per ocupació de via pública per terrasses i vetlladors.

 

Des de l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) informen que, arran l’ampliació del termini de pagament dels tributs locals, es poden fer els pagaments amb el mateix rebut encara que hi consti un termini de pagament vençut: 

 

-Si es tracta d’un rebut de cobrament periòdic, atès que el seu termini de pagament ha estat ampliat, es pot fer el pagament amb el mateix rebut:

 • en els caixers automàtics habilitats a l’efecte
 • a l'adreça http://orgt.cat/pagartributs
 • per telèfon, trucant al número 932 029 802.

-Si es tracta d’una liquidació d’ingrés directe, o bé la notificació de la provisió de constrenyiment, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, es pot:

 • descarregar un nou document de pagament a http://orgt.cat/pagartributs des d’on també es podrà efectuar el pagament
 • fer el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802.

Pel que fa a la recaptació executiva, en aquells casos en els quals les persones contribuents no hagin pagat dins el termini voluntari, no es dictaran provisions de constrenyiment, diligències d’embargament ni altres actuacions del procediment executiu mentre duri l’estat d’alarma.

 

Fraccionaments i ajornaments: el termini de pagament de les fraccions i ajornaments també s’ha ampliat. Per a aquells ajornaments i/o fraccionaments concedits abans i després del 18 de març, el seu venciment es produirà el 30 de maig

 

Multes de trànsit: donat que les multes de trànsit no tenen naturalesa tributària, el seu cobrament està afectat per la suspensió de terminis administratius acordada pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma pera la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

 

Liquidacions: s’amplia el termini per a les liquidacions en període de pagament voluntari que ha d’abonar la ciutadania per conceptes com ara sol·licitud de llicències, ocupació de la via pública amb taxes i cadires, sancions o inscripcions a proves selectives, entre d’altres. Així, els terminis de pagament en voluntària de les liquidacions que es trobaven en període de cobrament el dia 18 de març i amb posterioritat a aquesta data han estat ampliats fins el 30 de maig.

 

Atenció als contribuents

L’atenció al contribuent, es continua prestant a través dels següents canals:

- Telemàtica: www.orgt.diba.cat

- Correu electrònic, a l’adreça: orgt.atenciociutadana@diba.cat a través de la qual es podrà rebre i contestar consultes.


 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional