Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Els comerç minorista i serveis professionals poden obrir a partir d'aquest dilluns amb estrictes mesures de seguretat3/5/2020

El Ministeri de Sanitat ha publicat aquesta tarda l'ordre que marca com s'han de fer les obertures de comerços de menys de 400 m2. També a partir d'aquest dilluns és obligatori l'ús de mascaretes al transport públic.A partir d’aquest dilluns, 4 de maig, el comerç minorista i els serveis com les perruqueries o centres d'estètica poden obrir i rebre clients amb cita prèvia. Així ho regula el Ministeri de Sanitat en una ordre publicada aquest diumenge al BOE. Alhora, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha emès una ordre, també publicada avui al BOE, en la qual fixa com a obligatori l’ús de mascaretes al Transport Públic.

 

L’obertura de determinats comerços i serveis a partir d’aquest dilluns, 4 de maig, es regula mitjançant l’ordre SND/388/2020, que aborda la fase inicial o fase 0 de desconfinament, destinada a la reactivació de l’activitat comercial i de determinades activitats de serveis professionals que fins ara estaven suspeses, com ara perruqueries i centres d’estètica, serveis de reparació i similars. Alhora, es permeten que les activitats d’hostaleria i restauració, que fins ara podien fer servei a domicili, permetin la recollida a l’establiment, també garantint mesures d’higiene, prevenció i aforament. L’ordre, a més, permet la reobertura dels arxius, regulant de quina manera s’ha de prestar el servei.

 

El decret del Ministeri de Sanitat estableix que podran obrir tots els establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals que havien estat suspesos, excepte aquells que tinguin una superfície de més de 400 m2, així com els que tinguin caràcter de centre comercial i es trobin a dins.

 

Per a l’obertura, aquestes establiments han de garantir:

 

-Un sistema de cita prèvia que garanteixi que a dins el local només hi hagi un únic client per treballador/a, sense que hi pugui haver zones habilitades com a sala d’espera a l’interior dels mateixos.

 

-Atenció individualitzada al client amb la deguda separació física, i si no és possible, mitjançant la instal·lació de mostradors o mampares.

 

-Un horari d’atenció preferent per a majors de 65 anys, que haurà de coincidir amb les franges horàries per a la realització de passejades i activitat física per a aquest col·lectiu.

  

Tots aquells que puguin obrir a partir d’aquest dilluns podran establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits, sempre que es garanteixi una recollida esglaonada que eviti aglomeracions a l’interior del local o al seu accés. El decret del Ministeri de Sanitat també marca que els desplaçaments a aquests establiments i locals només es podran fer dins el municipi de residencia, excepte que el servei o producte no es trobi disponible en el mateix.

 

L’ordre del Ministeri de Sanitat marca que els establiments i locals que obrin al públic a partir de dilluns hauran de realitzar, com a mínim dos cops al dia, una neteja i desinfecció de les instal·lacions, sobretot les superfícies de contacte més freqüents com ara portes, mostrador, mobles, passamans, màquines dispensadores, terres, telèfons, penjadors, carretons i cistelles, aixetes i altres elements similars. Una de les neteges s’haurà de fer obligatòriament en finalitzar la jornada. Després de cada neteja, els materials i els equips de protecció individual (EPIs) s’hauran de llençar. També caldrà fer neteja i desinfecció a cada canvi de torn.

 

L’establiment també haurà de rentar i desinfectar a diari els uniformes i roba de feina. A més, s’estableix que no es podran utilitzar els serveis sanitaris de l’establiment, a no ser que sigui estrictament necessari. Si s’utilitzen, immediatament caldrà netejar sanitaris, aixetes i poms de la porta. Tots els establiments hauran de tenir papereres, a ser possible amb tapa i pedal, per poder dipositar mocadors o qualsevol altre material similar.

 

Quant al personal, no es podran incorporar al seu lloc de treball els treballadors que estiguin en aïllament per diagnòstic o simptomatologia compatible amb la Covid-19. A més de disposar material de protecció individual per al personal, l’establiment també haurà de garantir que la plantilla pugui treballar la distancia de seguretat interpersonal mínima de dos metres.

 

La distancia amb el client serà de com a mínim un metre si hi ha elements de protecció, i de dos metres si no n’hi ha. En el cas de serveis com les perruqueries, centres d’estètica o fisioteràpia, el personal haurà d’utilitzar un equip de protecció individual que asseguri la seva protecció i la del client, i assegurar la distancia de com a mínim dos metres entre clients. Per la seva banda, els clients hauran de ser dins el local el temps estrictament necessari per a la realització de la compra o prestació del servei, i hauran de poder tenir a la seva disposició dispensadors de gels hidroalcohòlics.

 

En establiments com botigues de roba i similars, els emprovadors només els podrà utilitzar una única persona i després de cada ús s’hauran de netejar i desinfectar. Si el client no es queda una peça de roba que s’ha emprovat, l’establiment l’haurà d’higienitzar abans de posar-la a disposició d’altres clients.

 

Condicions per a les activitats d’hostaleria i restauració

En el cas de les activitats d’hostaleria i restauració, que han de seguir les mateixes mesures higièniques i de desinfecció, podran realitzar servei d’entrega a domicili i també possibilitar la recollida de comandes per part dels clients, però en cap cas es podrà consumir dins l’establiment. Caldrà pactar l’horari de recollida amb el client per evitar aglomeracions a les portes de l’establiment. El local haurà de disposar d’un espai habilitat per a la recollida de comandes o de mampara de protecció. 

 

Els establiments podran establir un servei d’entrega a domicili preferent per a majors de 65 anys, persones dependents o col·lectius vulnerables per la Covid-19. Als locals en els quals es pugui atendre de manera personalitzada més d’un client alhora caldrà senyalitzar de forma clara la distancia de seguretat interpersonal de dos metres. Un mateix treballador no podrà atendre alhora més d’un client.

 

Quant a l’obertura dels arxius, aquests prestaran els seus serveis preferentment per via telemàtica, tant pel que fa a les sol·licituds com l’entrega de documentació. Quan sigui absolutament imprescindible, la ciutadania podrà sol·licitar una consulta presencial de com a màxim deu documents o unitats d’instal·lació física, per jornada de treball. Els documents i materials de l’arxiu que hagin estat consultats de manera presencial hauran de quedar en quarantena durant 10 dies com a mínim abans de poder-se tornar a consultar.

 

Les mascaretes, obligatòries al transport públic

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha emès una ordre, publicada avui al BOE, en la qual fixa com a obligatori l’ús de mascaretes al Transport Públic.

 

Segons l’ordre TMA/284/2020, l’ús de mascaretes que cobreixin nas i boca és obligatori per a tots els usuaris de transport en autobús, ferrocarril, aeri i marítim. El personal d’aquests serveis de transport també haurà de dur mascaretes i tenir accés a solucions hidroalcohòliques per practicar una higiene de mans freqüent.

 

En aquest sentit, personal municipal repartirà mascaretes a l'estació de FGC, així com a les parades de busos tant de Monbús com de Transports Generals d'Olesa.

 

D’altra banda, als transports privats particulars i privats complementaris de fins a nou places, podran anar dues persones per cada filera de seients, sempre utilitzant mascareta i respectant la màxima distància possible entre ocupants. Als vehicles que, per les seves característiques, només hi hagi una filera de seients, com ara cabines de vehicles pesants o furgonetes, podran viatjar un màxim de dues persones, utilitzant sempre mascareta. Si no en porten, només hi podrà anar el conductor.

 

En el transport públic discrecional i transport ferroviari, en el qual tots els ocupants han d’anar asseguts, les empreses hauran de prendre mesures per procurar la màxima separació possible entre viatgers, de tal manera que no podran ser ocupats més de la meitat dels seients disponibles. Als autobusos caldrà deixar buida la filera posterior al seient del conductor.

 

En el transport públic col·lectiu d’àmbit urbà, que inclou plataformes per a què els viatgers vagin drets, caldrà procurar que les persones mantinguin la màxima distancia possible, i només es podran ocupar la meitat de les places de seient disponibles i dos viatgers per cada metre quadrat de la zona habilitada per anar dret.


  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Telegram_petit.png
  • RSS
  • Youtube-32x32.png
  • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional