Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Es presenta el projecte d'ordenances fiscals per al 20208/10/2019

Del conjunt de 28 ordenances fiscals de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, el projecte inclou la modificació de l'IBI, l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica i la taxa de recollida i eliminació d'escombraries. El criteri que s'ha tingut en compte és l'actualització en funció de l'IPC de l'IBI, que s'augmentaria en un 1'45%, i la taxa d'escombraries en un 5% ja que no s'ha actualitzat des de 2015.L'alcalde d'Olesa de Montserrat, Miquel Riera, ha explicat el projecte d'ordenances fiscals per al 2020 als diferents Consells de Participació (Benestar Social, Cultura, Barris i Esports) i que aquest mes d'octubre es sotmetrà a la votació del ple municipal. El criteri que s'ha aplicat ha estat l'actualització d'impostos de caràcter anual en funció de la seva evolució respecte l'Índex de Preus al Consum (IPC) per tal d'equilibrar despeses i ingressos ja que, segons Riera, "les ordenances s'han d'actualitzar amb l'IPC perquè l'Ajuntament no perdi capacitat de despesa, o el que és el mateix, capacitat d'oferir serveis a la ciutadania".

 

Del conjunt de 28 ordenances fiscals que té l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, per a l'exercici 2020 es proposa l'actualització de l'Impost de Béns Immobles (IBI) amb un augment de l'1'41% per als béns urbans i l'1'47% per als rústics en el tipus de gravamen. També es planteja que el coeficient per l'ús d'aparcament, comercial i industrial passi del 0'87 a l'1 i que només s'aplicaria al 10% dels immobles amb major valor cadastral. Pel que fa a bonificacions, l'alcalde ha remarcat que es proposa bonificiar amb el 95% de l'IBI les persones propietàries de pisos buits i que els posin a disposició de lloguer a l'Oficina Local d'Habitatge. 

 

Una altra de les ordenances que també s'actualitzaria seria la taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids urbans i que implicaria un augment del 5%. Miquel Riera ha destacat que aquesta taxa no s'actualitza des de 2015 i, tot i així, s'ha limitat a aquest percentatge tot i tenir en compte que l'increment acumulat de l'IPC des de 2016 fins ara és del 6'6%. 

 

La proposta de les ordenances fiscals de 2020 també inclou un seguit d'aclariments a l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica per la gestió de la bonificació relacionada amb la definició de vehicles híbrids. 

 

Al marge d'aquestes modificacions, la resta d'impostos es congelaran per al 2020. Al document adjunt es pot ampliar la informació sobre els canvis en les ordenances fiscals per al proper any així com un resum de les principals bonificacions que l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat aplica als diferents impostos i taxes.


  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional