Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

CORONAVIRUS: MESURES DE SUPORT AL COMERÇ, SERVEIS I SECTORS DIVERSOS

imatge ajuts comerç, turisme i sectors diversos

 

Mesures de l'Ajuntament d'Olesa

 

L’Ajuntament està treballant mesures econòmiques i socials per pal·liar les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària ocasionada pel coronavirus. Referenciem les que causen efecte a les empreses del municipi:

 

Promoció Econòmica fa assessorament i resolt dubtes sobre ajuts a treballadors i autònoms (22 de març de 2021)

El departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té activa una base de dades amb empreses i comerços del municipi per fer-los arribar de manera periòdica informació amb noves línies de subvenció o finançament provinents de diferents administracions, adreçades sobretot a pal·liar els efectes de la pandèmia de la covid-19. Qualsevol empresa del municipi es pot donar d’alta a la base de dades, sol·licitant-ho al correu electrònic promocio@olesademontserrat.cat. Les darreres que ha difós són les línies d’ajuts de la Generalitat per a persones autònomes i també treballadors afectats per ERTO i fixos discontinus, aprovades el 26 de gener, des les quals els darrers dies es van publicar dues ordres amb les bases reguladores.

Més informació

 

L'Ajuntament fa una campanya informativa als comerços sobre les noves mesures per fer front el coronavirus (18 de setembre)

L'objectiu d'aquesta campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Olesa és informar els establiments de les mesures d’higiene i seguretat que han de complir amb motiu de la Covid-19 continuant fent pedagogia i assessorament davant dels nous canvis que ha comportat la pandèmia en aquest sector i aconseguir que aquestes noves mesures siguin conegudes per tot el comerç local i, així, reduir al màxim el risc de contagi.

 

La informació s'adreça al comerç mitjançant correu electrònic amb les noves mesures aprovades per contenir els brots a Catalunya i també es lliuren cartells sobre mesures d'higiene i de prevenció elaborats pel departament de Salut de la Generalitat de Catalunya sobre aspectes com el rentat amb el gel hidroalcohòlic, l'ús obligatori de mascaretes a l'establiment o d'aforament limitat, entre d'altres.

Més informació 

 

Convocatòria d'ajuts a petits comerços, empreses i autònoms (3 de juny)

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha obert la convocatòria extraordinària d'ajuts econòmics destinats a comerços minoristes, treballadors i autònoms i petites empreses amb l'objectiu de pal·liar les conseqüències econòmiques generades per l'obligació de suspendre i tancar determinades activitats comercials i de serveis com a conseqüència del decret de l'estat d'alarma per la situació d'emergència sanitària per la crisi de la COVID-19. Per poder oferir aquests ajuts, l’Ajuntament ha suplementat la dotació econòmica de Promoció Econòmica amb 120.000€. La finalitat dels ajuts és poder oferir, des de la regidoria de Promoció Econòmica, un impuls i suport per al restabliment amb normalitat de l'activitat econòmica i comercial local.

 

Les sol·licituds de les subvencions, en règim de concurrència no competitiva, es podran presentar telemàticament a través del web municipal i l'import s'haurà de destinar a fer front a les despeses fixes del negoci, tals com lloguers i hipoteques dels locals, subministraments i altres obligacions tributàries, que s'han generat durant la vigència de l'estat d'alarma i/o el procés de desescalada. El termini per presentació de sol·licituds comença aquest dijous, 4 de juny i s'acabarà el dia 18 de juny.

Més informació

 

L'atenció en matèria d'ocupació, empresa i comerç, cabdal durant la crisi del coronavirus (2 de juny)

Des de l'inici de l'estat d'alarma per la crisi sanitària del coronavirus, una de les prioritats del govern municipal ha estat atendre la ciutadania des de totes les vessants. Per aquest motiu, el departament de Promoció Econòmica ha continuat oferint assessorament telemàtic a totes aquelles persones que tenien dubtes relacionats a l'ocupació, el comerç, els autònoms o l'empresa.

 

En l'àmbit d'ocupació, el departament de Promoció Econòmica ha mantingut la borsa de treball oberta i es fan les inscripcions via telemàtica, fent el recull de dades per correu electrònic i les entrevistes telefònicament. Per altra banda, el departament gestiona les ofertes de feina de les empreses que necessiten contractar nou personal. Respecte als Plans d’Ocupació de la Diputació de Barcelona, s’han tramitat certificats digitals per poder fer la inscripció, s’ha donat suport a l’obtenció de la documentació i s’ha informat de com es fa el registre electrònic (no presencial) de les candidatures. El Programa Transició Escola Treball (TET) ha continuat amb la tasca habitual d'assessorament i orientació acadèmica a joves i famílies i també sobre com es fa la tramitació de preinscripcions telemàtica.

Més informació

 

El mercat dels divendres recupera les parades habituals amb noves mesures de seguretat (29 de maig)

Amb l’entrada d’Olesa de Montserrat a la fase 1 de desconfinament, el mercat ambulant s’ha ampliat aquest divendres per acollir la pràctica totalitat de les parades habituals. Des de l’Ajuntament, diferents departaments municipals han treballat conjuntament en l’ampliació de l’espai i en dissenyar una distribució acurada de les parades per respectar la normativa actual.

 

Les parades del mercat ambulant es distribueixen en tres espais: plaça de Catalunya, plaça de l’Oli i la Rambla Catalunya, que ha quedat dividida en tres trams. Cadascun dels cinc sectors de mercat s’ha perimetrat, i per controlar l’aforament interior s’ha deixat un únic punt d’entrada i sortida a cada sector. A l’interior de cada sector les parades mantenen entre elles la distància de seguretat marcada per les autoritats sanitàries, és a dir, dos metres de distància per cada costat i sis metres per davant en cas de tenir una altra parada confrontada.

Més informació

 

S'atura el cobrament de taxes (30 de març)

No es cobrarà les taxes dels serveis municipals que no s’estan oferint, arran el tancament dels diferents equipaments municipals, tant educatius, com esportius, culturals i socials. És el cas de l’Escola Esportiva Municipal, l’Escola de Música i les llars d’infants Taitom i La Baldufa, així com de les parades del Mercat que resten  tancades i les taxes per terrasses de bars i restaurants. En tots aquests casos, del mes de març només es cobrarà la part proporcional de la quota mensual en base als dies que es va prestar el servei, concretament fins al 12 de març inclòs.

 

El cobrament de quotes tornarà a arrencar quan el servei es pugui reprendre amb normalitat. L’aplicació serà automàtica i, per tant, les persones usuàries d’aquests serveis no hauran de fer cap tràmit previ.

 

En aquells casos en els quals s’hagi abonat tota l’anualitat d’aquests serveis, se’ls retornarà d’ofici la part proporcional, prèvia petició expressa i comunicació a l’Ajuntament de les dades bancàries. El mateix es farà amb aquells bars i restaurants que hagin abonat sencera la taxa anual per ocupació de via pública per terrasses i vetlladors.
Més informació

 

Pròrroga en el cobrament de taxes del Mercat Municipal i Imports sobre Vehicles de Tracció Mecànica (Termini tancat)

-Impost sobre vehicles de tracció mecànica: inicialment estava en període de cobrament del 2 març al 4 de maig. S’ha prorrogat fins el 2 de juny.

-Mercat Municipal: la quota de gener, el pagament de la qual finalitzava el 26 de març, acabarà el 20 de maig. La quota de febrer, el pagament de la qual finalitzava el 24 d’abril, acabarà el 20 de maig.

Més informació

 

Atenció en matèria d'ocupació, empresa i comerç

Des de l’inici de l’estat d’alarma per la crisi sanitària del coronavirus, una de les prioritats del govern municipal ha estat atendre la ciutadania des de totes les vessants. Per aquest motiu, el telemáticao de Promoció Econòmica ha continuat oferint assessorament telemàtic a totes aquelles persones que tenien dubtes relacionats a l’ocupació, el comerç, els autònoms o l’empresa.

 

 En l’àmbit d’ocupació, el departament de Promoció Econòmica ha mantingut la borsa de treball oberta i es fan les inscripcions via telemàtica, fent el recull de dades per correu electrònic i les entrevistes telefònicament. Per altra banda, es gestionen les ofertes de feina de les empreses que necessiten contractar nou personal. Respecte als Plans d’Ocupació de la Diputació de Barcelona, s’han tramitat certificats digitals per poder fer la inscripció, s’ha donat suport a l’obtenció de la documentació i s’ha informat de com es fa el registre electrònic (no presencial) de les candidatures. El Programa Transició Escola Treball (TET) ha continuat amb la tasca habitual d’assessorament i orientació acadèmica a joves i famílies i també sobre com es fa la tramitació de preinscripcions via telemàtica.

Més informació

 

Ajut per a comerços minoristes, treballadors autònoms i petites empreses (termini tancat) 

Mesures de suport al sector turístic

 

Mesures per atenuar els efectes econòmics del COVID-19 en les empreses vinculades al sector del turisme.

 

Ajuts per autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectat

(convocatòria i tràmit per sol·licitar l'ajut disponible en breu)

 

Bonificació a la Seguretat Social pels contractes fixos-discontinus

Destinataris: Empreses del sector turístic, del comerç o hostaleria vinculades al sector del turisme.

Requisits: generar activitat productiva els mesos de febrer, març, abril, maig i juny, i mantenir en alta treballadors amb aquest tipus de contracte en aquests mesos.

Bonificació  en aquests mesos del 50 per cent de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de desocupació, FOGASA i Formació Professional d'aquests treballadors.

 

⇒Més informació: BOE Real Decret-llei 7/2020, de 12 de març

 

Moratòria fins el setembre del pagament de l'impost sobre estades turístiques (termini tancat)

El termini de presentació i ingrés de les autoliquidacions de l'impost sobre les estades en establiments turístics corresponent al període comprès entre l'1 d'octubre del 2019 i el 31 de març del 2020, establert entre l’1.04.2020 i el 20.04.2020, de manera excepcional serà entre els dies 1 i 20 d'octubre del 2020.

 

⇒Més informació: Canal Empresa

 

Crèdit ICO sector turístic i activitats connexes Covid19/Thomas Cook (termini tancat)

Destinataris: autònoms i empreses amb domicili social a Espanya, que formalitzin operacions en la Línea ICO Empresas y Emprenedores, l’activitat de la qual estigui dins d’un CNAE del sector turístic i activitats connexes segons la relació de CNAE publicada.

 

Finalitat: Necessitats de tresoreria

Import: Fins a 500.000 euros, en una o diverses operacions.

Termini: entre 1 i 4 anys amb fins a 1 any de carència inclòs

Tipus d'interès: fix, fins l’1’5% (TAE màxima incloent comissions)

Comissions: l’entitat de crèdit podrà cobrar una única comissió a l’inici de l’operació, a més de, en el seu cas, la d’amortització anticipada. Sense d’obertura i d’estudi. D’amortització anticipada: 1%.

Es pot tramitar a qualsevol entitat financera fins al 31 de desembre del 2020

 

⇒Més informació: Institut de Crèdit Oficial- ICO

 

Línia d'ajud directe de la Generalitat per a professionals i microempreses del sector turístic (termini tancat)

⇒ ATENCIÓ! Queda suspesa la presentació de noves sol·licituds de subvenció atès que el número de peticions rebudes i pendents de valoració supera amb escreix el pressupost inicialment assignat per a aquesta línia d’ajuts.  18.04.2020

Import: ajut de 2.500 euros en un únic pagament.

Beneficiaris: destinat a establiments turístics d’allotjament, guies de turisme habilitats, empreses turístiques de mediació, agències de viatge, DMC, OPC, establiments i activitats d’interès turístic... amb un màxim de cinc treballadors i fins a un màxim de 500.000€ de volum anual de facturació.   

Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre que pugui correspondre a excepció d’aquells que derivin o tinguin causa en el tancament definitiu de l‘activitat.

Termini: La convocatòria s'ha publicat el 15/04/2020 al DOGC i el tràmit de sol·licitud estarà disponible a partir del 16 d'abril de 2020 i fins a exhaurir el pressupost.

Bases i requisits a : https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8112/1792088.pdf

 

⇒Més informació: Canal empresa

  

Mesures per a les empreses de comerç al detall i serveis

 

Ajuts al comerç per fer front a la situació econòmica derivada de l’emergència sanitària del COVID-19 activades pel Govern de la Generalitat a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM).

 

Paquet de subvencions del Govern per a les empreses de comerç al detall i serveis, artesania i moda (tancat per l'exhauriment del pressupost)

El 29/04/2020 s'han publicat les bases reguladores per a la concessió de subvencions. Els tràmits estaran disponibles per sol·licitar els ajuts a partir de les 00:00 del dijous 30 d'abril.

ATENCIÓ! Amb data 30 d'abril, queda suspesa la presentació de noves sol·licituds de subvenció atès que el número de peticions rebudes i pendents de valoració supera amb escreix el pressupost inicialment assignat per a aquesta línia d’ajuts. L’exhauriment definitiu del pressupost es publicarà al DOGC mitjançant la resolució corresponent

 

⇒Més informació: DOGC

 

S’articulen a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) del Departament d’Empresa i Coneixement i es podran sol·licitar properament.

Els beneficiaris seran empreses de comerç al detall i serveis, artesania i moda, tant individuals com associades o agrupades, especialment aquelles que han estat obligades al tancament arran de la declaració de l’estat d’alarma. També s’hi podran acollir el teixit associatiu dels sectors esmentat, les administracions locals i els organismes públics que impulsin actuacions per a la reactivació del sector de comerç.

 

Període: des de les 00:00h d'aquest dijous 30 d'abril i fins a exhauriment de pressupost. Les subvencions seran atorgades per ordre d'arribada, per la qual cosa us recomanem fer-ho el més aviat millor.

 

Tramitació: Per mitjans telemàtics a través del Canal Empresa, al web del CCAM, o del Departament d’Empresa i Coneixement juntament amb la documentació específica que es requereix en cadascuna les línies del Pla d’Ajuts

Beneficiaris: Empreses del sector comerç, artesania, moda i els següents serveis: tallers mecànics, els serveis fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, serveis de reparacions, tintoreria i bugaderies, perruqueria i salons d’estètica i bellesa, bars i restaurants, i serveis de menjar preparat i càtering.

 

Àmbits:

-Empreses de comerç i serveis que hagin suspès l'activitat o disminuït la facturació un 70% el març i abril respecte l'any passat. Se subvencionen les despeses de qualsevol actuació de reactivació del negoci i lloguer, fins a un màxim 2.500 euros. ATENCIÓ! Queda suspesa la presentació de noves sol·licituds de subvenció atès que el número de peticions rebudes i pendents de valoració supera amb escreix el pressupost inicialment assignat per a aquesta línia d’ajuts. L’exhauriment definitiu del pressupost es publicarà al DOGC mitjançant la resolució corresponent. Enllaç subvenció programa 3 

 

-Locals comercials per a recuperació de locals buits i noves obertures, o bé, per a la reforma d'establiments amb una antiguitat de més de 10 anys. Se subvencionen les despeses de compra, traspàs, lloguer i condicionament del local, fins un màxim de 5.000 euros. Enllaç subvenció programa 4

 

-Empreses de moda de disseny o confecció (no importadors ni distribuïdors), que estiguin tancats o amb facturació menor del 70% respecte l'any passat. Se subvenciona fins a un màxim de 2.500 euros. Enllaç subvenció programa 5

 

-Empreses d'artesania del Repertori de Famílies d'Oficis Artesans de la Generalitat de Catalunya, que estiguin tancats o amb facturació menor del 70% respecte l'any passat. Se subvenciona fins a un màxim de 2.500 euros. S’exclou els artesans alimentaris. Enllaç subvenció programa 6

 

ATENCIÓ! Aquest programa queda suspesa la presentació de noves sol·licituds de subvenció atès que el número de peticions rebudes i pendents de valoració supera amb escreix el pressupost inicialment assignat per a aquesta línia d’ajuts. L’exhauriment definitiu del pressupost es publicarà al DOGC mitjançant la resolució corresponent

 

També us informem que a la web del CCAM s’ha habilitat un apartat de preguntes freqüents relacionades amb les subvencions de 2020. 

 

NOTES IMPORTANTS:

Només us podeu adherir (si compliu els requisits) a 1 dels programes anteriors.
Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut demanat per comerços fins ara.
Comentar-vos que ara cal omplir la sol·licitud, però que no s'ha de presentar cap factura. Les factures es presentaran amb la justificació, i serà una vegada us hagin notificat que us concedeixen l'ajut.
Amb la sol·licitud haureu de presentar un pressupost amb les despeses previstes. Tingueu en compte quines són les despeses subvencionables, i quines no. En aquest cas l'IVA no es subvencionable, per tant, els imports pressupostats, no hi poseu l'IVA

 

⇒Més informació: Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya 

 

Mesures específiques per a cooperatives

 

Flexibilització del fons de promoció i educació

 

Es podrà flexibilitzar de forma temporal l'ús del Fons de Promoció i Educació de les Cooperatives amb la finalitat d’aportar liquiditat.

El Fons podrà ser destinat, total o parcialment, a les següents finalitats:

 

a) Com a recurs financer, per dotar de liquiditat a la cooperativa en cas de necessitar per al seu funcionament.
A aquests efectes, el Fons d'Educació i Promoció Cooperatiu destinat a aquesta finalitat, haurà de ser restituït per la cooperativa amb, al menys, el 30% dels resultats de lliure disposició que es generin cada any, fins que arribi a l'import que aquest Fons tenia en el moment d'adopció de la decisió de la seva aplicació excepcional i en un termini màxim de 10 anys.

b) A qualsevol activitat vinculada a ajudar a frenar la crisi sanitària de l'COVID-19 o a pal·liar els seus efectes, bé mitjançant accions pròpies o bé mitjançant donacions a altres entitats, públiques o privades.

Termini: Des de la declaració de l’Estat d’Alarma fins al 31 de desembre de 2020.

Referència legal: Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

 

⇒Més informació: ACCIÓ

 

Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d'economia social

 

El Departament i la Secretaria General de Treball, Afers Socials i Famílies, juntament amb L’Institut Català de Finances (ICF), convoquen ajuts en forma de garantia a les empreses de l'economia social per a inversions en immobilitzat material o immaterial, capitalització, circulant i bestretes per a contractes amb el sector públic per al 2020-2022.

 

Poden ser beneficiàries d'aquesta línia d'ajuts les empreses amb seu social o activitat a Catalunya següents:

•Les empreses que tinguin forma de societat cooperativa.

•Les societats laborals.

•Les federacions de les entitats de l'economia social.

•Les societats agràries de transformació.

•Les empreses d'inserció, els centres especials de treball i les entitats promotores d'aquests, com a empreses que actuen en el mercat protegit de treball i que tenen com a objectiu la integració laboral de persones amb discapacitat i amb risc d'exclusió social.

•Les persones físiques, en cas d'aportació de capital a entitats amb alguna de les formes jurídiques previstes.

•Les fundacions i les associacions que realitzin una activitat econòmica inscrites al Registre d'entitats, serveis i establiments de serveis socials (RESES) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

Normativa:

RESOLUCIÓ TSF/1222/2020, de 18 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social per als anys 2020-2022 (ref. BDNS 507172). (DOGC  núm.  8149  publicat el  08/06/2020

 

Termini per a la presentació de la sol·licitud: del 9 de juny de 2020 fins al 31 de desembre de 2022.

 

⇒Més informació:  Treball. gencat

 

Mesures laborals

 

Informació sobre els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), dret al reconeixement de la prestació d’atur i procediment per tramitar-la.

 

Suspensió de contractes i reduccions de jornades (ERTO)

 Informació general sobre l'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació:

 

Guia pràctica de CECOT per a la tramitació d'un ERTO

Consulta cecot.org

 

FAQS. Preguntes freqüents sobre ERTES

Consulta el Ministerio de Trabajo y Economía Social

 

Nota del SEPE en relació al compliment dels terminis fixats pel RD Llei 9/2020 per a la presentació de sol·licituds col·lectives de prestació per desocupació per als treballadors afectats pels procediments ERTOs. Consulteu la nota

 

Servicio Público de Empleo estatal, 3 d’abril 2020

  

Informació complementària

 

Adquisició de material COVID-19

 

Consulteu els llistats d'empreses proveïdors:

 

Empreses proveïdores d'Olesa de Montserrat:

Ardeco’s (mascaretes reutilitzables textils, pantalles facials, gel hidroalcohòlic i mascaretes ffp2)

Carvidral S.L. ( pantalles protectores)

Control Cams Seguridad SL (Control d’accessos facial amb detecció de febre)

Ediciones Wikingo (mascaretes personalitzades, mampares de protecció, senyalització, etiquetes)

Electro Soler Manils, S.L. (termòmetres d’ús clínic per al control de temperatura sense contacte, Wellisair desinfecció i purificació de l’aire)

Euroline S.L. (Sistema de monitorització d’higiene de mans amb dispensador i control d’ús del personal)

 

Llistat d'empreses facilitat per PIMEC

Llistat d'empreses facilitat per AEBALL/UPMBALL

Altres empreses col·laboradores

 

Marketplace empresarial COVID-19 (ACCIÓ)

 

Per fer front a l’emergència sanitària provocada per la Covid ACCIó ha creat aquesta plataforma des d’on és possible compartir allò que les vostres empreses poden aportar, com poden col·laborar, com poden adaptar-se i convertir-se en part de la solució, cadascuna des dels seus àmbits d’especialitat, des dels seus coneixements, la seva maquinària, els seus materials en estoc, etc.

S’enfoca a serveis tecnològics i productes sanitaris que puguin ser efectius a curt termini.

 

 

⇒Més informació: ACCIÓ

 

Tramitació del certificat digital

Si demaneu una subvenció en línia cal que tingueu un certificat digital per poder signar i enviar telemàticament la sol·licitud. El certificat digital us atorga la seguretat i la validesa legal necessàries per demanar subvencions.

També us facilita la obtenció de documents que haureu de presentar a l’hora de justificar la vostra situació. Via Seu Electrònica accediu als diferents portals que ofereixen aquests serveis:

-SEGURETAT SOCIAL (Obtenció del duplicat d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), del certificat d'estar al corrent de les obligacions, de l’informe integrat del cobrament de prestacions a la Seguretat Social i obtenció de la vida laboral)

-AGÈNCIA TRIBUTÀRIA (Obtenció del certificat de situació censal, del certificat d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries, consulta dels impostos presentats i modificació del domicili)

-SEPE (Obtenció de certificat de la prestació per desocupació i consulta de contractes laborals)

-SOC (renovació de la demanda d'ocupació (DARDO), obtenció del certificat integrat de situació laboral)

-Signatura de documents en PDF

 

L’idCAT és un certificat digital  emès per l'Agència Catalana de Certificació CATCert que asegura la integritat i la confidencialitat de les transaccions electròniques i garanteix la identitat de les persones físiques a través de signatura electrònica. Amb l’idCAT les persones físiques poden realitzar tràmits online amb les Administracions Públiques amb tota la seguretat jurídica i tècnica. A més també permet signar correus electrònics, documents, factures i formularis web.

 

L’idCATésgratuït. Ho pot sol·licitar a qualsevol moment, qualsevol persona física major d'edat, que estigui en possessió d'un document d'identificació vàlid. Les persones jurídiques no poden sol·licitar-ho, però poden sol·licitar el certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT).

 

⇒Més informació: 

cultura.gencat.cat/ca/tramits/certificat-digital

aoc.cat/on-es-pot-obtenir-lidcat/

 

Contacte amb el departament de Promocio Econòmica

 

Per dubtes i consultes sobre aquestes mesures i també respecte els serveis habituals del departament de Promoció Econòmica podeu adreçar-vos al correu electrònic promocio@olesademontserrat.cat o al telèfon 937780050 extensió 3, en horari de 10h a 13.30h de dilluns a divendres.

 

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Telegram_petit.png
  • RSS
  • Youtube-32x32.png
  • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional