Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

ORDENANCES FISCALS 2019

Títol Document
01. Impost de béns immobles (IBI)
PDF - 1-impost-sobre-bens-immobles.pdf
02. Impost sobre activitats econòmiques 2019
PDF - 2-impost-sobre-activitats-economiques.pdf
03. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
PDF - 3-impost-sobre-vehicles-de-traccio-mecanica-ivtm.pdf
04. Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana (1)
PDF - 4-impost-sobre-l-increment-de-valor-de-terrenys-de-naturalesa-urbana.pdf
05. Impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
PDF - 5. ORDENANÇA FISCAL. IMPOST ICIO
06. Taxa per la col·locació o instal·lació d'anuncis en bens municipals
PDF - 6-taxa-per-la-col-locacio-o-instal-lacio-d-anuncis-en-bens-municipals.pdf
07. Taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores serveis
PDF - 7-taxa-per-l-aprofitamen-especial-del-domini-public-local-a-favor-d-empreses-explotadores-de-serveis-de-subm.pdf
08. Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic
PDF - 8-taxa-per-l-obertura-de-sondatges-o-rases-en-terrenys-d-us-public-i-qualsevol-remoguda-en-la-via-publica-del-paviment-de-les-voreres.pdf
09. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies materials de construcció
PDF - 9-taxa-per-l-ocupacio-de-terrenys-d-us-public-amb-mercaderies-mat-constrcc.pdf
10. taxa per les entrades de vehicles i les reserves a la via pública
PDF - 10-taxa-per-les-entrades-de-vehicles-i-les-reserves-a-al-via-publica.pdf
11. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires
PDF - 11-taxa-per-l-ocupacio-de-terrenys-d-us-public-amb-taules-i-cadires.pdf
12. Taxa parades barraques espectacles o atraccions en terrenys d'ús públic
PDF - 12-taxa-parades-barraques-casetes-vda-espec-o-atracc-en-terrenys-d-us-public-i-indust-del-carrer-i-ambulants-i-rodatges-cinematografic.pdf
13. Contribucions especials
PDF - 13-contribucions-especials.pdf
15. Ordenança reguladora per la prestació de serveis públics
PDF - Ordenança reguladora prestació serveis
16. Taxa per llicències o comprovació d'activitats en matèria d'urbanisme a partir del 14-06-17
PDF - 16-taxa-per-llicencies-o-la-comprovacio-d-activitats-comunicades-en-materia-d-urbanisme-en-vigor-a-partir-14-06-17.pdf
17. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa
PDF - 17-taxa-per-la-prestacio-dels-serveis-d-intervencio-administrativa.pdf
18. Taxa per la recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans
PDF - 18-taxes-per-recollida-tractament-i-eliminacio-de-residus-solids-urbans.pdf
19. Taxa per llicències d'autotaxi i d'altres vehicles de lloguer
PDF - 19-taxa-per-llicencies-d-autotaxi-i-d-altres-vehicles-de-lloguer.pdf
20. Taxa per expedició de documents
PDF - 20-taxa-per-expedicio-de-documents.pdf
21. Taxa per concessió de plaques d'utilització de l'escut municipal i d'altres distintius
PDF - 21-taxa-per-concessio-de-plaques-de-la-utilitzacio-de-l-escut-municipal-i-d-altres-distintius.pdf
1 2 
Registres del 1 al 20 de 26
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Telegram_petit.png
  • RSS
  • Youtube-32x32.png
  • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional