Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

ORDENANCES FISCALS 2016

Títol
Nomenclator Gral. de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.
Núm. 02. Impost Activitats Econòmiques
Núm. 03. Impost sobre Vehicle de Tracció Mecànica
Núm. 04. Impost sobre l'Increment de valor de terrenys de Naturalesa Urbana
Núm. 05. Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres
Núm. 06. Taxa per la Col·locació o Instal·lació d'anuncis en Béns Municipals
Núm. 07. Taxa per l'Aprofitament Especial del Domini Públic Local, a favor d'Empr Expl de subm
Núm. 08. Taxa per l'Obertura de Sondatges o Rases en Terrenys d'ús Públic i qualsevol Remoguda VP
Núm. 09. Taxa per l'Ocupació de Terrenys d'ús públic amb mercaderies Mat. Construcció
Núm. 10. Taxa per les Entrades de Vehicles i les Reserves a la Via Pública
Núm. 11. Taxa per l'Ocupació de Terrenys d'ús Públic amb Taules i Cadires
Núm. 12. Taxa Parades, Barraques, Casetes vda, Espec. o Atracc. en terrenys d'ús públic i indust
Núm. 13. Contribucions Especials
Núm. 15. Ordenança General Reguladora de les Taxes per Prestació de Serveis
Núm. 15. Ordenança General Reguladora de les Taxes per prestacions de serveis modif. Ple 31-03-2016
Núm. 16. Taxa per Llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme
Núm. 17. Taxa per la Prestació dels Serveis d'Intervenció Administrativa
Núm. 18. Taxa per Recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans
Núm. 19. Taxa per Llicències d'Autotaxi i d'Altres Vehicles de Lloguer
Núm. 20. Taxa per Expedició de documents
1 2 
Registres del 1 al 20 de 27
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Telegram_petit.png
  • RSS
  • Youtube-32x32.png
  • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional