Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

COM ES GESTIONEN ELS RECURSOS ECONÒMICS?

21. Es publica el pressupost de l'ajuntament de l'any en curs, i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d'existir?

 

22. Es publica informació sobre l'execució trimestral del pressupost de l'any en curs?

 

23. Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades?

 

24. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o el nivell d'endeutament?

 

25. Es publica la liquidació dels pressupostos d'exercicis anteriors i/o el compte general?

 

26. Es publica la relació de llocs de treball i les retribucions del personal laboral i el funcionari de l'ajuntament, segons categories?

 

27. Es publica el llistat i les retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança, les seves funcions i el seu currículum?

 

28. Es publica l'oferta de treball de l'ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i el resultats?

 

29. Es publica l'inventari general del patrimoni de l'ajuntament?

 

30. Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors?

 

31. Es publiquen les licitacions en curs i la composició de les meses de contractació?

 

32. Es publiquen les Actes de les meses de contractació?

 

33. Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats i les seves pròrrogues, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades?

 

34. Es publica la relació complerta de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes i la quantia econòmica?

 

35. Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors?

 

36. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions?

 

37. Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se'n derivin, si és el cas?

 

38. Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació?

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Telegram_petit.png
  • RSS
  • Youtube-32x32.png
  • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional