Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

ORDENANCES FISCALS 2011

Títol Document

Ordenances fiscals 2011
Ordenança Fiscal número 5 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
PDF - Ordenança Fiscal número 5 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Ordenança Fiscal número 6 - Taxa per col·locació o instal·lació d´anuncis en béns municipals.
PDF - Ordenança Fiscal número 6 - Taxa per la col·locació o instal·lació d´anuncis en béns municipals.
Ordenança Fiscal número 7 - Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d´empreses explotadores de serveis de subministraments d´interés general.
PDF - Ordenança Fiscal número 7 - Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d´empreses explotadores de serveis de subministraments.
Ordenança Fiscal número 8 - Taxa per l´obertura de sondatges o rases en terrenys d´ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment de les voreres.
PDF - Ordenança Fiscal número 8 - Taxa per l´obertura de sondatges o rases en terrenys d´ús públic i qualsevol remoguda en la via pública.
Ordenança Fiscal número 9 - Taxa per l´ocupació de terrenys d´ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues i altres ocupacions del subsòl, el sòl...
PDF - Ordenança Fiscal número 9 - Taxa per l´ocupació de terrenys d´ús públic amb mercaderies, material de construcció, runes, tanques, puntals, estintols i altres instal·lacions i ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública.
 1 2
Registres del 21 al 25 de 25
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Telegram_petit.png
  • RSS
  • Youtube-32x32.png
  • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional