Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

ORDENANCES FISCALS 2011

Títol Document

Ordenances fiscals 2011
Índex alfabètic de les vies públiques de l´ordenança número 2 Impost sobre activitats econòmiques.
PDF - Índex alfabètic de les vies públiques de l´ordenança número 2 Impost sobre activitats econòmiques.
Nomenclàtor general de les taxes per utlització privativa o aprofitament especial del domini públic local.
PDF - Nomenclàtor general de les taxes per utlització privativa o aprofitament especial del domini públic local.
Ordenança Fiscal número 10 - Taxa per les entrades dels vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
PDF - Ordenança Fiscal número 10 - Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega.
Ordenança Fiscal número 11 - Taxa per l´ocupació de terrenys d´ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
PDF - Ordenança Fiscal número 11 - Taxa per l´ocupació de terrenys d´ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Ordenança Fiscal número 12 - Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d´ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics.
PDF - Ordenança Fiscal número 12 - Taxa per parades, casetes de venda, atraccions situats en terrenys d´ús públic i industrial, rodatges cinematogràfics.
Ordenança Fiscal número 13 - Contribucions Especials.
PDF - Ordenança Fiscal número 13 - Contribucions Especials.
Ordenança Fiscal número 15 - Ordenança general reguladora de les taxes per prestacions de serveis.
PDF - Ordenança Fiscal número 15 - General reguladora de les taxes per prestació de serveis.
Ordenança Fiscal número 16 - Taxa per llicències urbanístiques.
PDF - Ordenança Fiscal número 16 - Taxa per llicències urbanístiques.
Ordenança Fiscal número 17 - Taxa per la prestació dels serveis d´intervenció integral de l´administració municipal en les activitats i instal·lacions.
PDF - Ordenança Fiscal número 17 - Taxa per a la prestació dels serveis d´intervenció integral de l´administració municipal en les activitats i instal·lacions.
Ordenança Fiscal número 19 - Taxa per llicències d´autotaxi i d´altres vehicles de lloguer.
PDF - Ordenança Fiscal número 19 - Taxa per llicències d´autotaxi i d´altres vehicles de lloguer.
Ordenança Fiscal número 2 - Impost sobre activitats econòmiques.
PDF - Ordenança Fiscal número 2 - Impost sobre activitats econòmiques.
Ordenança Fiscal número 20 - Taxa per expedició de documents administratius.
PDF - Ordenança Fiscal número 20 - Taxa per expedició de documents administratius.
Ordenança Fiscal número 21 - Taxa per concessió de plaques, de la utilització de l´escut municipal i d´altres distintius.
PDF - Ordenança Fiscal número 21 - Taxa per concesió de plaques, de la utilització de l´escut municipal i d´altres distintius.
Ordenança Fiscal número 22 - Taxa de cementiri municipal i de l´edifici de serveis funeraris.
PDF - Ordenança Fiscal número 22 - Taxa de cementiri municipal i de l´edifici de serveis funeraris.
Ordenança Fiscal número 23 - Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.
PDF - Ordenança Fiscal número 23 - Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.
Ordenança Fiscal número 25 - Taxa per la instal·lació de quioscos a la via pública.
PDF - Ordenança Fiscal número 25 - Taxa per la instal·lacio de quioscos a la via pública.
Ordenança Fiscal número 26 - Taxa reguladora drets d´examen.
PDF - Ordenança Fiscal número 26 - Taxa reguladora drets d´examen.
Ordenança Fiscal número 27 - Taxa per l´estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals i a l´aparcament soterrani municipal.
PDF - Ordenança Fiscal número 27 - Taxa per l´estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals i a l´aparcament soterrani municipal.
Ordenança Fiscal número 28 - Taxa pel servei de clavegueram.
PDF - Ordenança Fiscal número 28 - Taxa pel servei de clavegueram.
Ordenança Fiscal número 4 - Impost sobre l´increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
PDF - Ordenança Fiscal número 4 - Impost sobre l´increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
1 2 
Registres del 1 al 20 de 25
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Telegram_petit.png
  • RSS
  • Youtube-32x32.png
  • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional