Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

ORDENANCES FISCALS 2012

Títol Document

Ordenances fiscals 2012
Index alfabètic de les vies públiques de l'ordenança número 2. IAE.
PDF - ÍNDEX ALFABÈTIC DE LES VIES PÚBLIQUES IAE.pdf
Nomenclàtor general de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.
PDF - NOMENCLATOR GENERAL DE LES TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC.pdf
Ordenança Fiscal núm. 10. Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
PDF - OF 10. TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA..pdf
Ordenança Fiscal núm. 11. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
PDF - OF 11. TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.pdf
Ordenança Fiscal núm. 12. Taxa per parades, barraques, casetes de vnda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públics i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfic.
PDF - OF 12. TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER.pdf
Ordenança Fiscal núm. 13. Contribucions especials.
PDF - OF 13. CONTRIBUCIONS ESPECIALS.pdf
Ordenança Fiscal núm. 14. General reguladora dels preus públics.
PDF - OF 14. GENERAL REGULADORA DELS PRREUS PÚBLICS.pdf
Ordenança Fiscal núm. 15. Ordenança general reguladora de les taxes per prestacions de serveis.
PDF - OF 15. GENERAL REGULADORA DE LES TAXES PER PRESTACIONS DE SERVEIS.pdf
Ordenança Fiscal núm. 16. Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicads en materia d'urbanisme.
PDF - OF 16. TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D'ACTIVITATS COMUNICADES EN MATERIA D'URBANISME.pdf
Ordenança Fiscal núm. 17. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions.
PDF - OF 17. TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS.pdf
Ordenança Fiscal núm. 19. Taxa per llicències d'autotaxi i d'altres vehicles de lloguer.
PDF - OF 19. TAXA PER LLICÈNCIES D'AUTOTAXI I D'LATRES VEHICLES DE LLOGUER.pdf
Ordenança fiscal núm. 2. Impost sobre Activitats Econòmiques
PDF - OF 2. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.pdf
Ordenança Fiscal núm. 20. Taxa per expedició de documents administratius.
PDF - OF 20. TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.pdf
Ordenança Fiscal núm. 21. Taxa per concessió de plaques, de la utilització de l'escrut municipal i d'altres distintius.
PDF - OF 21. TAXA PER CONCESSIÓ DE PLAQUES, DE LA UTILITZACIÓ DE L'ESCUT MUNICIPAL I D'ALTRES DISTINTIUS.pdf
Ordenança Fiscal núm. 22. Taxa de Cementiri municipal i de l'edifici de serveis funeraris.
PDF - OF 22. TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL I DE L'EDIFICI DE SERVEIS FUNERARIS.pdf
Ordenança Fiscal núm. 23. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o absusivament a la via pública.
PDF - OF 23. TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA.pdf
Ordenança Fiscal núm. 25. Taxa per la instal·lació de quioscos a la via pública.
PDF - OF 25. TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCOS A LA VIA PÚBLICA.pdf
Ordenança Fiscal núm. 26. Taxa reguladora drets d'examen.
PDF - OF 26. TAXA PER DRETS D'EXAMEN.pdf
Ordenança Fiscal núm. 27. Taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecánica en les vies públiques municipals i a l'aparcament soterrani municipal.
PDF - OF 27. TAXA PER L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS I A L'APARCAMENT SOTERRANI MUNICIPAL.pdf
Ordenança Fiscal núm. 28. Taxa pel servei de clavegueram.
PDF - OF 28. TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM.pdf
1 2 
Registres del 1 al 20 de 26
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Telegram_petit.png
  • RSS
  • Youtube-32x32.png
  • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional