Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

ORDENANCES FISCALS 2013

Títol Document

Ordenances fiscals 2013
OF. núm. 02. Impost sobre activitats econòmiques
PDF - OF 2. IMPOST SOBRE ACTVITATS ECONÒMIQUES
OF. núm. 04. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de Naturalesa Urbana
PDF - OF 4. IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
OF. núm. 05. Impost sobre construcciones, instal·lacions i obres
PDF - OF 5. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.
OF. núm. 06. Taxa per la col·locació o instal·lació d'anuncis en béns municipals.
PDF - OF 6. TAXA PER LA COL·LOCACIÓ O INSTAL·LACIÓ D'ANUNCIS EN BÉNS MUNICIPALS
OF. núm. 07. Taxa aprofitament esp.domini públic, per empreses explotadores serveis subministraments
PDF - OF 7. TAXA PER L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DELS SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D'INTERÉS GENERAL.
OF. núm. 08. Taxa obertura sondatges/rases en terrenys d'ús públic i remogudes de les voreres
PDF - OF 8. TAXA PER L'OBERTURA DE SONDATGES O RASES EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC I QUALSEVOL REMOGUDA EN LA VIA PÚBLICA DEL PAVIMENT DE LES VORERES
OF. núm. 09. Taxa ocupació terrenys d'ús públic amb mercaderies, mat. de construcció, runes...
PDF - OF 9. TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB MERC.,MATERIALS DE CONSTR.,RUNES,TANQUES,PUNTALS,ESTINTOLS,BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS.....
OF. núm. 10. Taxa per les entrades vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies
PDF - OF 10. TAXA PER LES ENTRADES VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES
OF. núm. 11. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
PDF - OF 11.TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.
OF. núm. 12. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfic
PDF - OF 12. TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS.....
OF. núm. 13. Contribucions especials
PDF - OF 13. CONTRIBUCIONS ESPECIALS.
OF. núm. 14 Ordenança General reguladora dels preus públics (vigent 15/07/2013)
PDF - OF 14. GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS vigent 15-07-2013.
OF. núm. 14. Ordenança general reuladora dels preus públics
PDF - OF 14. ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
OF. núm. 15. Ordenança Reguladora de les taxes per prestació de Serveis
PDF - OF 15. ORDENANÇA REGULADORA DE LES TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS
OF. núm. 16. Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme
PDF - OF 16. TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D'ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D'URBANISME.
OF. núm. 17. Taxa per la prestació de serveis d'intervenció en l'activitat dels ciutadans i les empreses. Incorporació correcció d'errada.
PDF - OF 17. TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ EN L'ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES. Incorpora correcció d'errada.
OF. núm. 17. Taxa per la prestació de serveis d'intervenció en l'activitat dels ciutadans i les empreses (Substituida).
PDF - OF 17. TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ EN L'ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES (Substituida).
OF. núm. 18. Taxa per recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans
PDF - OF 18. TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS.
OF. núm. 19. Taxa per llicències d'autotaxi i d'altres vehicles de lloguer
PDF - OF 19. TAXA PER LLICÈNCIES D'AUTOTAXI I D'ALTRES VEHICLES DE LLOGUER
OF. núm. 20. Taxa per expedició de documents administratius
PDF - OF 20. TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.
1 2 
Registres del 1 al 20 de 27
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Telegram_petit.png
  • RSS
  • Youtube-32x32.png
  • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional