Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

ORDENANCES FISCALS 2014

Títol Document

Ordenances fiscals 2014
Núm. 02 IAE
PDF - 2. IAE.
Núm. 03 IVTM
PDF - 3. IVTM.
Núm. 04. Impost Sobre l'Increment de valor de terrenys de naturalesa urbana
PDF - 4. IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DE TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
Núm. 05. ICIO
PDF - 5. ICIO.
Núm. 06. Taxa per la col·locació o instal·lació d'anuncis en béns municipals
PDF - 6. TAXA PER LA COL·LOCACIÓ O INSTAL·LACIÓ D'ANUNCIS EN BÉNS MUNICIPALS.
Núm. 07. Taxa per l'aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores
PDF - 7. TAXA PER L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBLINISTRAMENTS D'INTERÈS GRAL
Núm. 08. Taxa obertura sondatges/rases i qualsevol remoguda del paviment de les voreres
PDF - 8. TAXA PER L'OBERTURA DE SONDATGES O RASES EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC I QUALSEVOL REMOGUDA EN LA VIA PÚBLICA DEL PAVIMENT DE LES VORERES.
Núm. 09.Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, mat. contrucc
PDF - 9. TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MAT. CONSTRCC..
Núm. 10. Taxa per les entrades de vehicles i les reserves a la via pública
PDF - 10. TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES I LES RESERVES A AL VIA PÚBLICA.
Núm. 11. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires
PDF - 11. TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES.
Núm. 12. Taxa parades,barraques, casetes, espec.o atracc del carrer i ambulant i rodatges cinem.
PDF - 12. TAXA PARADES, BARRAQUES, CASETES VDA, ESPEC. O ATRACC. EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC I INDÚST. DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGES CINEMATOGRÀFIC.
Núm. 15. Ordenança General Reguladora de les Taxes per prestació de serveis
PDF - 15. ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE LES TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS.
Núm. 16. Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme
PDF - 16. TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D'ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D'URBANISME.
Núm. 17. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa
PDF - 17. TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA.
Núm. 18. Taxes per recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans
PDF - 18. TAXES PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS.
Núm. 19. Taxa per llicències d'autotaxi i d'altres vehciles de lloguer
PDF - 19. TAXA PER LLICÈNCIES D'AUTOTAXI I D'ALTRES VEHICLES DE LLOGUER.
Núm. 20. Taxa per expedició de documents
PDF - 20. TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS.
Núm. 21. Taxa per concessió de plaques, de la utilització de l'escut municipal i d'altres distintius
PDF - 21. TAXA PER CONCESSIÓ DE PLAQUES, DE LA UTILITZACIÓ DE L'ESCUT MUNICIPAL I D'ALTRES DISTINTIUS.
Núm. 22. Taxa de cementiri municipal i de l'edifici de serveis funeraris
PDF - 22. TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL I DE L'EDIFICI DE SERVEIS FUNERARIS.
Núm. 23.Taxa retirada vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via públ.
PDF - 23. TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA.
1 2 
Registres del 1 al 20 de 27
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Telegram_petit.png
  • RSS
  • Youtube-32x32.png
  • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional