Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

ORDENANCES FISCALS 2022

Títol
Categoria fiscal vies públiques per la utilització privativa del domini públic 2022
01. Impost de Béns Immobles 2022
02. Impost sobre activitats econòmiques 2022
03. Impost sobre vehicles de tracció mecànica 2022
04. Impost sobre l'incement de valor de terrenys de naturalesa urbana. En vigor des de 26-04-2022
04. Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana. En vigor fins 25-04-2022
05. Impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) 2022
06. Taxa per la col·locació o instal·lació d'anuncis en bens municipals 2022
07. Taxa aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores serveis 2022
08. Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic 2022
09. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies 2022
10. taxa per les entrades de vehicles i les reserves a la via pública 2022
11. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires 2022
12. Taxa parades barraques espectacles o atraccions en terrenys d'ús públic 2022
13. Contribucions especials 2022
14. Ordenança reguladora presu públics. Vigent des de 31-05-2022
14. Ordenança reguladora preus públics. Vigent fins 30-05-2022
14.1 General. Preu públic per la prestació de la piscina municipal d'estiu. Vigent des de 31-05-2022
14.1 General. Preu públic per la prestació de la piscina municipal d'estiu. Vigent fins 30-05-2022
15. Ordenança general reguladora de les taxes per prestació de serveis. En vigor des de 31-05-2022
1 2 
Registres del 1 al 20 de 40
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Telegram_petit.png
  • RSS
  • Youtube-32x32.png
  • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional