Logo Ràdio Olesa
+

Aquest dimarts, 30 de juny, ple ordinari municipal30/6/2020

El d’avui és un ple atípic en la mesura que cau en dimarts, ja que el passat dijous va ser festiu local a Olesa de MontserratEl govern olesà ha convocat el ple municipal ordinari del mes de juny aquest dimarts, a les 19 h de la tarda. Aquest ple ordinari ja serà presencial pel que fa als regidors i es recomana a la ciutadania seguir-lo per internet, tot i que s’habilitarà la recepció de l’Ajuntament per a qui vulgui intervenir en la fase de precs i preguntes.

 

Es tracta d’un ple ordinari amb el primer punt dedicat a l’aprovació de l’acta de la sessió Ordinària del 28 de maig, seguit de dues declaracions de compatibilitat amb les que els treballadors de l’Ajuntament reben autorització per desenvolupar activitats laborals complementàries sempre que aquestes no superin el 50% de les hores de la seva jornada. El quart punt és la modificació de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, amb la qual es redistribueixen els recursos municipals per intentar quadrar partides que han quedat debilitades o dotar-ne de noves que no s’havien previst després d’un any 2020 marcat per la pandèmia del coronavirus. El portaveu del govern municipal, Jordi Martínez, destaca que és habitual "la redistribució de recursos d’un pressupost".

 

L’import total de la modificació de crèdit serà de 274.000 euros que surten del romanent de l’exercici anterior: 100.000 € per finançar una estació transformadora de llum; 40.000 €, aproximadament, relacionats amb les quotes urbanístiques de Cal Candi; 80.000 € per arranjar camins malmesos; mentre que caldrà dedicar 50.000 € per a millores i obres relacionades amb els pressupostos participatius de l’Escola Montserrat. El cinquè punt de l’ordre del dia serà la resolució de l’expedient sancionador referent a una multa sobre la tinença d’animals, mentre que el sisè fa referència a la pròrroga del contracte del servei de neteja d'edificis municipals.

 

Pel que fa a les mocions, el setè punt del ple contempla la moció 'construïm municipis feministes' del grup municipal CUP-AMUNT per demanar a l’Ajuntament que doni suport a les mobilitzacions en aquest àmbit, així com la municipalització dels serveis. Una altra de les mocions que es presenten al ple, el vuitè punt, és de Junts per Catalunya-Olesa referent a l’aplicació d’una reducció de l’IVA en la prestació de serveis vinculats amb la pràctica de l’activitat física i esportiva per donar suport als centres i entitats esportives olesanes afectades per l’absència d’activitat durant la pandèmia. Escoltem les paraules del portaveu del Bloc Olesà, Jordi Martínez.

 

La darrera moció i novè punt del ple, que presenta el Bloc Olesà, és per demanar una ampliació pressupostària dels ajuts ordinaris al lloguer 2020 i dels ajuts extraordinaris relacionats amb la COVID-19. Jordi Martínez subratlla que la presenten amb l’objectiu d’ampliar la partida d’ajuts al lloguer en els pressupostos de la Generalitat del 2020. L’any passat, una disminució en aquesta partida pressupostària va provocar que nombroses famílies olesanes, que complien les bases, no es van beneficiar dels ajuts. Martínez destaca que també demanen l’ampliació de la partida d’ajuts directament relacionats amb la Covid-19.

 

Finalment, en el control de govern arribarà el moment de donar compte de la relació de Decrets del mes de maig i dels precs i preguntes. Els regidors seran presents a l'Ajuntament, tot i que aquests no estaran als seus llocs habituals. La sala de plens quedarà dividida de manera diferent per poder controlar la distància de seguretat. El ple es podrà seguir en directe per Olesa Ràdio (90.1 FM) o al web de l'emissora (www.olesademontserrat.cat/olesaradio), així com des de les xarxes socials de l'ajuntament d'Olesa.

 

PUNTS DE L'ORDRE DEL DIA- PLE ORDINARI JUNY 2020

 

I - PART RESOLUTIVA

 
1.1.- Acta sessió Ordinària de data 28 de maig de 2020. Exp. 2020/2082
1.2.- Declaració compatibilitat exercici segona activitat privada Roger Laraña Peris. Exp. 2008/1367
1.3.- Declaració compatibilitat exercici segona activitat privada Guillem Carreras Camprubí. Exp. 2011/1394
1.4.- Modificació de crèdit 25-2020 crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Exp. 2020/2410
1.5.- Resolució expedient sancionador. Exp. 2019/1167
1.6.- Perllongar el contracte del servei de neteja d'edificis municipals. Exp.2017/0448.
1.7.- Moció del grup municipal CUP-AMUNT construïm municipis feministes. Exp. 2020/1525
1.8.- Moció del grup municipal de Junts per Catalunya- Olesa per a l'aplicació d'una reducció de l'IVA en la prestació de serveis vinculats amb la pràctica de l'activitat física i esportiva. Exp. 2020/1964
1.9.- Moció de grup municipal del Bloc Olesà per demanar una ampliació pressupostària dels ajuts ordinaris al lloguer 2020 i dels ajuts extraordinaris relacionats amb la COVID-19. Exp. 2020/1490

 
II - CONTROL DE GOVERN

 
2.1.- Donar compte de la relació de Decrets del mes de maig
2.2.- Precs i preguntes


Logo Diputació de Barcelona
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50