Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Diversitat i Convivència
cartes de serveis blanc

 

Què és?

El Servei de Diversitat i Convivència és en si mateix l’eix vertebrador en tot allò que es refereix a la integració i la convivència en relació amb la diversitat cultural d’Olesa de Montserrat, on tant la població autòctona com la població immigrada pot assessorar-se en conjunt dels temes, projectes,... relacionats amb la immigració i l’estrangeria i la convivència i la interrelació. Amb una dinàmica totalment oberta, serveix també com a punt de trobada. Molta informació es genera a partir del punt d’informació, Cruïlles, i també en surten propostes.

Des d’aquí s’inicien els itineraris del Pla d’acollida i Servei de Benvinguda-SAFI, es treballa en les derivacions als serveis “normalitzats”, s’observa la realitat dels diferents col·lectius,...

A banda de l’atenció directa individualitzada, des del Servei es coordinen els diferents projectes específics i “normalitzats” que formen part del Servei, a partir d’uns principis operatius compartits i 4 eixos d’actuació:


Què ofereix?

 

Diversitat i Convivència és, doncs, un servei destinat a treballar la integració de la població immigrada resident a Olesa de Montserrat i de les persones retornades. Entenem, però, que la integració no és possible sense tenir en compte el conjunt de la ciutadania, motiu pel qual es planifiquen i es duen a terme accions adreçades a la població immigrada per facilitar l’adquisició de codis socials i culturals que permetin la plena incorporació al municipi i d’altres adreçades a tots els ciutadans i ciutadanes, especialment en l’àmbit de la sensibilització.

 

A qui s’adreça?

Al conjunt de la ciutadania i específicament a la població de nacionalitat estrangera i/o nouvinguda d’Olesa de Montserrat.


Documentació necessària

Per accedir al servei no es necessita cap documentació específica.


Aspectes a tenir en compte

a) Condicions d’accés

Cal demanar cita prèvia per rebre atenció personalitzada al 93 778 00 50 (ext. 4) o bé personalment a la Casa de Cultura en horari de matí, de dilluns a divendres, o dijous a la tarda.


Com accedir-hi

Presencialment: Casa de Cultura, c. Salvador Casas, 26 - 08640 Olesa de Montserrat
Telefònicament: 93 778 00 50 (ext. 4)
Virtualment: www.olesademontserrat.cat

convivencia@olesademontserrat.cat

benvinguda@olesademontserrat.cat


a) Horaris d’atenció al públic
Presencialment: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h i dijous de 17.00 a 20.00 h
Telefònicament: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h i dijous de 17.00 a 20.00 h
Per als horaris i llocs d’atenció al públic durant el mes d’agost, Setmana Santa i Nadal consulteu la web municipal, l’OAC de l’Ajuntament o directament la Casa de Cultura.

Càrrecs i noms de les persones responsables:

Coordinadora sociocultural: M. Montserrat Muñoz Montoro
Regidora de Serveis Socials: Georgina Muñoz Gil


Drets de les persones usuàries del servei

a) El Servei proporcionarà informació correcta, veraç i actualitzada sobre els serveis d’atenció i àmbits d’actuació que són de la seva competència.
b) La informació sobre programes, serveis i documentació de l’àmbit d’actuació que es publiqui al web s’actualitzarà semestralment.
c) El Servei proporcionarà una atenció per part de personal especialitzat i coneixedor dels recursos disponibles.
d) Els/les professionals actualitzaran la seva formació a través de supervisió especialitzada o assistència a cursos i jornades.
e) Les persones que s’adrecin al Servei rebran una escolta i un tracte amable i proper per part del personal d’atenció i del personal especialitzat.
f) El Servei distribuirà material (fullets, guies, díptics,...) en tots els actes commemoratius en què participi.
g) El Servei farà difusió de la seva activitat a través dels mitjans de comunicació local (Web, facebook, ràdio, premsa escrita,... ).
h) El Servei donarà resposta a les sol·licituds presentades per telèfon o mail, en un marge de com a màxim deu dies laborables, excepte en períodes de vacances.
i) L’atenció es farà en català en primera instància, o en castellà si aquest és el desig exprés, i s’utilitzarà un llenguatge entenedor i proper a la ciutadania.
j) La ciutadania podrà dirigir-se a la persona responsable del Servei sempre que així se sol·liciti.

Normativa reguladora del servei

a) Normativa
Llei d’acollida 10/2010, de 7 de maig, i el seu reglament
Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, modificada en diverses ocasions parcialment i el seu reglament
Instruccions per a l’elaboració dels informes d’estrangeria.

b) Taxes i/o preus públics
Taxa municipal per a l’elaboració de la proposta d’informes. La Generalitat també estableix una taxa per l’emissió dels informes.


Formes de presentació de queixes i suggeriments

a) Instància al registre municipal
b) Correu electrònic a les adreces: convivencia@olesademontserrat.cat i benvinguda@olesademontserrat.cat
c) Telèfon: 93 778 00 50 (ext. 4)
d) Bústia de suggeriments, millora i satisfacció de la Casa de Cultura
e) Pàgina web de l’Ajuntament, amb l’enviament d’un formulari http://www.olesademontserrat.cat/pl13/ajuntament-seu-electronica/serveis-i-tramits/id48/queixes-i-suggeriments.htm?cat_13=158


Indicadors per a l’avaluació de la qualitat i la satisfacció

a) Nombre de queixes ciutadanes que estan justificades perquè no han estat ateses adequadament
b) Temps mitjà (dies) de resposta de les instàncies
c) Nombre de participants en les activitats
d) Grau de satisfacció dels participants en activitats

 

Data d'aprovació 2019: (en procés d'aprovació pel Ple Municipal)


  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional