Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

ORDENANCES FISCALS 2018

Titol Document
Núm. 02. IAE
PDF - 2. IAE.pdf
Núm. 03. IVTM
PDF - Ordenança IVTM 2018
Núm. 04. Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana.
PDF - 4. IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DE TERRENYS DE NATURALESA URBANA.pdf
Núm. 05. ICIO modificada
PDF - Ordenança ICIO 2018
Núm. 06. Taxa per la col·locació instal·lació d'anuncis en béns municipals
PDF - 6. TAXA PER LA COL·LOCACIÓ O INSTAL·LACIÓ D'ANUNCIS EN BÉNS MUNICIPALS.pdf
Núm. 07. Taxa per l'aprofitament especial del DPLl, a favor d'empreses explotadores serveis de subm
PDF - 7. TAXA PER L'APROFITAMEN ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBM.pdf
Núm. 08. Taxa obertura de sondatges/rases i qualsevol remoguda en la VP del pav. voreres
PDF - 8. TAXA PER L'OBERTURA DE SONDATGES O RASES EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC I QUALSEVOL REMOGUDA EN LA VIA PÚBLICA DEL PAVIMENT DE LES VORERES.pdf
Núm. 09. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, Mat.Construcció
PDF - 9. TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MAT. CONSTRCC....pdf
Núm. 10. Taxa per les entrades de vehicle i reserves a la via pública
PDF - 10. TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES I LES RESERVES A AL VIA PÚBLICA.pdf
Núm. 11. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires.
PDF - 11. TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES.pdf
Núm. 12. Taxa parades, barraques, casetas vda, espec. o atracc. en T.U.P i I. i rodatges cinema
PDF - 12. TAXA PARADES, BARRAQUES, CASETES VDA, ESPEC. O ATRACC. EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC I INDÚST. DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGES CINEMATOGRÀFIC.pdf
Núm. 13. Contribucions especials
PDF - 13. CONTRIBUCIONS ESPECIALS.pdf
Núm. 15. Ordenança general reguladora de les taxes per prestació de serveis en vigor
PDF - Ordenança general reguladora de les taxes per prestacions de serveis. Juny 2018.
Núm. 16. Taxa llicències o comprovació activitats comunicades en matèria d'urbanisme (14/06/2017)
PDF - 16. Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme. En vigor des del 14 de juny de 2017.
Núm. 17. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa
PDF - 17. TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA.pdf
Núm. 18. Taxa per recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans.
PDF - OF núm. 18. Taxes per recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans
Núm. 19. Taxa per llicènica d'autotaxi i d'altres vehicles de lloguer
PDF - taxa per llicències d'autotaxi i d'altres vehicles de lloguer
Núm. 20. Taxa per expedició de documents
PDF - 20. TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS.pdf
Núm. 21. Taxa per concessió de plaques, de la utilització de l'escut municipal i d'altres distintius
PDF - 21. TAXA PER CONCESSIÓ DE PLAQUES, DE LA UTILITZACIÓ DE L'ESCUT MUNICIPAL I D'ALTRES DISTINTIUS.pdf
Núm. 22. Taxa cementiri municipal i de l'edifici de serveis funeraris
PDF - 22. TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL I DE L'EDIFICI DE SERVEIS FUNERARIS.pdf
1 2 
Registres del 1 al 20 de 26
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Telegram_petit.png
  • RSS
  • Youtube-32x32.png
  • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional