Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Piscina descoberta
La piscina municipal d'estiu d'Olesa de Montserrat romandrà oberta del 8 de juny a l'11 de setembre de 2018 cada dia de 10h a 20h. Les tarifes de la piscina d'estiu a partir del 24 de juliol d'aquest 2018 són les següents:

 

1. Entrada diària individual laborables:

Adults 4,25 €

Menors (4 a 15 anys) 3,00 €

Jove (de 16 a 21 anys) 3,80 €

Aturats/Jubilats/Pensionista/Discapacitat (>33%<65%) 1,95€

 

2. Entrada diària individual diumenges i festius:

Adults 6,75 €

Menors (4 a 15 anys) 4,45 €

Jove (de 16 a 21 anys) 6,15 €

Aturats/Jubilats/Pensionista/Discapacitat (>33%<65%) 3,30 €

 

3. Abonament de temporada (juny-setembre):

Adults 98,99 €

Menors (4 a 15 anys) 68,3 0€

Jove (de 16 a 21 anys) 89,13 €

Aturats/Jubilats/Pensionista/Discapacitat (>33%<65%) 37,46 €

Familiar 197,39 €

 

4. Abonament ½ temporada (Juny/Juliol i/o Agost/Setembre):

Adults 56.91 €

Menors (4 a 15 anys) 39,13 €

Jove (de 16 a 21 anys) 51,25 €

Aturats/Jubilats/Pensionista/Discapacitat (>33%<65%) 21,53 €

Familiar 113,49 €

 

5. Abonament 10 tiquets per dies laborables (2 tiquets correspondran a una entrada en festiu):

Adults 36,15 €

Menors (4 a 15 anys) 25,25 €

Jove (de 16 a 21 anys) 32,20 €

Aturats/Jubilats/Pensionista/Discapacitat (>33%<65%) 16,55 €

 

Beneficis fiscals:

 

1. Les persones que formin part d’una família nombrosa o monoparental, tenen dret a l’aplicació d’un coeficient reductor del 0,75 sobre les tarifes anteriors (caldrà presentar el títol vigent de família nombrosa o monoparental).

2. Per obtenir l’abonament gratuït caldrà presentar un informe de serveis socials en què es justifiqui la conveniència que dita persona realitzi activitat esportiva i que, per les seves dificultats de caire socioeconòmic, no pugui atendre el pagament dels preus corresponents (a l'hora de fer l'informe caldrà presentar l’impost sobre la renda de les persones físiques presentada a la data d’acreditament de la taxa o el certificat negatiu de l’obligació de declarar emès per l’òrgan competent).

3. Les persones amb un grau de discapacitat en grau superior al 33% i inferior al 65% es podran beneficiar de les tarifes específiques (caldrà presentar el certificat de discapacitat emès per l'òrgan competent).

4. Les persones amb un grau de discapacitat del 65% o superior, tenen dret a l’aplicació d’un coeficient reductor del 100% (caldrà presentar el certificat de discapacitat emès per l'òrgan competent).

5. Les entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Entitats que duguin a terme a l’estiu, en col·laboració amb l’Ajuntament, activitats amb finalitats esportives, tenen dret a l’aplicació d’un coeficient reductor del 100% sobre les tarifes anteriors.

 

Per gaudir de l’aplicació de les tarifes de jubilats, pensionistes i aturats, els interessats hauran de sol·licitar-ho i caldrà presentar un certificat acreditatiu emès per l’òrgan competent. Per gaudir de l’aplicació de les tarifes d’abonament familiar, els interessats hauran de sol·licitar-ho i caldrà presentar el certificat de convivència o document acreditatiu de ser familiar ascendent i/o descendent que haurà de ser verificat per personal de la Regidoria d’Esports.

Per gaudir de l’aplicació de les tarifes per trams d’edat i, en el cas de dubte, es podrà sol·licitar el document nacional d’identitat a l’usuari per a la seva verificació.

 

Devolucions:

 

Sempre que es demani durant la temporada en curs, es procedirà a la devolució d'ingrés en els casos següents:

- Si l’interessat aporta certificat mèdic que acrediti la no conveniència de banyar-se a la piscina.

- Prèvia reclamació de l’interessat, sempre que la regidora d’Esports constati que no s’ha n’ha fet ús.

 

Altra informació d'interès: 

 

En cas de tenir deutes pendents de les temporades anteriors, no es pot accedir a la inscripció per a un nou curs.

Els tiquets de 10 només tenen validesa per la temporada en curs en la qual s’ha expedit.

 

tarifes piscina estiu 2018 


Adreça:C. Urgell, s/n


Codi postal:08640


Població:Olesa de Montserrat


Telèfon:93.778.00.50 (Ext. 3700)


Correu-e:esports@olesademontserrat.cat


Horari
Del 8 de juny de 2018 a l'11 de setembre en horari de 10.00h a 20.00h


  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional